OEES Open eyes economy summit

menu

prev

next

Aktualności

 • Seminarium w Gdańsku

  Seminarium w Gdańsku 15 lutego 2017

  Już w marcu rozpoczynamy cykl wyjazdowych spotkań „OEES on tour”! Pierwszym miastem na naszej trasie jest Gdańsk, gdzie 22 marca odbędzie się seminarium „Firma-Idea: realne wyzwania, niematerialne wartości”. ...

 • Relacja - Jak rozumieć wartość?

  Relacja - Jak rozumieć wartość? 21 stycznia 2017

  W środę spotkaliśmy się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach pierwszego spotkania na drodze do drugiej edycji Open Eyes Economy Summit w roku 2017. O wartościach rozmawialiśmy z perspektywy różnych dziedzin naukowych, zobaczcie krótką relację z tego wyjątkowego seminarium....

 • Jak rozumieć wartość?

  Jak rozumieć wartość? 5 stycznia 2017

  Open Eyes Economy Summit zaprasza do udziału w procesie otwierania oczy na wartości. Pierwsze tegoroczne spotkanie odbędzie się dnia 18 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Spotkanie poświęcone będzie tematyce wartości w ujęciu różnych nauk społecznych....

O kongresie

O czym?

 • FIRMA-IDEA

  FIRMA-IDEA

  Odpowiedzialne i naprawdę potrzebne ludziom firmy mają możliwości i zasoby, by zmieniać świat na lepszy. Tylko od takich firm ludzie będą kupowali produkty i usługi. To antyteza firmy chciwej, traktującej Konsumenta jak swoją ofiarę.

 • MARKA-KULTURA

  MARKA-KULTURA

  Marka Firmy-Idei staje się generatorem KULTURY. Oparta na rzeczywistych wartościach jest atrakcyjną treścią,
  wiarygodnym komunikatem i zachęca do budowania wspólnoty. To antyteza cynicznej i płytkiej formy, jaką często staje się reklama.

 • MIASTO-IDEA

  MIASTO-IDEA

  W przestrzeni publicznej spotyka się społeczeństwo z biznesem, wpływając na środowisko naturalne. Miasto-Idea jest
  zielone, ekologiczne, ludzie chcą w nim mieszkać, żyje im się przyjemnie, a pracuje efektywnie. Miasto-Idea wyrasta z szacunku do mieszkańców i przyrody, osiągając estetyczną i przemyślaną równowagę.

Dla kogo

 • Dla biznesu

  Dla biznesu:

  jak zastosować założenia gospodarki opartej na wartościach społecznych we własnej branży

 • dla marketingu

  dla marketingu:

  jak optymalnie budować relacje z konsumentem w oparciu o nowy model WARTOŚĆ>ZAUFANIE>ZYSK

 • dla start-upów

  dla start-upów:

  jak lepiej wykorzystać swój potencjał społeczny i biznesowy

 • dla świata nauki

  dla świata nauki:

  jak skutecznie współpracować z biznesem dla dobra społeczeństwa

 • dla studentów

  dla studentów:

  jak zaplanować rozwój i przyszłość, by optymalnie wykorzystać swój potencjał

 • dla organizacji pozarządowych

  dla organizacji pozarządowych:

  jak efektywnie współtworzyć pozytywne relacje na styku społeczeństwo-biznes-instytucje publiczne

Rada programowa

prev

next

 • prof. dr hab. Danuta Hübner

  prof. dr hab. Danuta Hübner

  posłanka Parlament Europejski

  posłanka do Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
  Pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej.
  W latach 2009–2014 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE.
  Była minister ds. europejskich, była szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
  W 2011 r. została „premierem” Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.
  Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 r. doktoryzowała się na tej uczelni, w 1980 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 1992 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 • prof. Jerzy Hausner

  prof. Jerzy Hausner

  Pomysłodawca Firma-idea Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny

 • Mateusz Zmyślony

  Mateusz Zmyślony

  Pomysłodawca Firma-idea Eskadra

 • Agnieszka Odorowicz

  Agnieszka Odorowicz

  Członek Zarządu Cyfrowy Polsat

  Ekonomistka i menadżerka kultury, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2001–2009 była pracowniczką naukową w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, autorką publikacji dotyczących zarządzania kulturą, ekonomii kultury i promocji regionów. Władze uczelni powołały ją w latach 2002–2004 na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2003–2004 była pełnomocniczką Ministra Kultury ds. funduszy strukturalnych, odpowiedzialną za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju infrastruktury kultury. W latach 1997–2003 dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej, producentka kilkudziesięciu programów dla telewizji publicznej, dyrektorka programowa Studenckiego Festiwalu Piosenki i Klubu pod Jaszczurami. W latach 2004–2005 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiadała za departament prawny, departament ekonomiczny, sprawy europejskie i współpracę z Parlamentem. W tym samym czasie była przewodniczącą międzyresortowego zespołu ds. polityki państwa w dziedzinie mediów. W latach 2005–2010 pierwsza dyrektor tworzonego na mocy ustawy o kinematografii Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2010 r. ponownie wybrana w konkursie na to stanowisko, zarządzała Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do października 2015 r. Członkini wielu międzynarodowych organizacji branżowych, działaczka społeczna, sygnatariuszka Paktu dla Kultury, członkini zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członkini rady programowej Kongresu Kobiet. Laureatka wielu nagród branżowych i odznaczeń, w 2011 r. wyróżniona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla kultury narodowej.

 • Maria Wiśniewska

  Maria Wiśniewska

  ekonomistka Uniwersytet Warszawski

  ekonomistka, menadżer, wykładowca akademicki, od początku związana z polskim sektorem bankowym, najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizator i wiceprezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA; w 1997 r. prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. W latach 1998–2003 prezes Banku Pekao SA. Przeprowadzona pod jej kierownictwem fuzja czterech banków tworzących Grupę Pekao S.A., a następnie prywatyzacja i wewnętrzna restrukturyzacja Banku, uczyniły go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej.

  W latach 2008–2012 prezes Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Obecnie wykładowca socjologii przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales.

  Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 r. trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”.

  Autorka książki „Sceny z życia bankowego”.

 • Piotr Voelkel

  Piotr Voelkel

  przedsiębiorca Grupa VOX

  Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.
  Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz.
  Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort.
  Współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu.
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka – HUMAN TOUCH.

 • Przemysław Pohrybieniuk

  Przemysław Pohrybieniuk

  Dyrektor Zarządzający na Polskę i kraje bałtyckie ACCA

  Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał również stopień magistra (MSc) z Responsibility and Business Practice w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Bath (Wielka Brytania).
  Dyrektor zarządzający ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) Polska i Kraje Bałtyckie
  Zarządza zespołem odpowiedzialnym za dynamiczny rozwój organizacji w Polsce i w Krajach Bałtyckich. Skupia się na budowaniu silnej marki ACCA jako czołowej międzynarodowej instytucji edukacyjnej rozwijającej najlepszych specjalistów w finansach, rachunkowości i zarządzaniu. Wraz z zespołem i partnerami biznesowymi dba o członków i studentów organizacji, aby mogli być stale konkurencyjni na rynku pracy i z sukcesem pełnić najwyższe role zawodowe.
  Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zarządzaniu na różnych poziomach i branżach, począwszy od organizacji not-for-profit przez firmy doradcze po FMCG. Przez ostatnie dziesięć lat był członkiem zarządu Danone odpowiedzialnym za corporate affairs, zarządzanie reputacją, komunikację i zrównoważony rozwój. Wcześniej również zaangażowany w rozwój ruchu CSR w Polsce jako wiceprezes ds. relacji zewnętrznych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pełnił również funkcję Wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności.
  Poprzednio pracował w PricewaterhouseCoopers w Warszawie jako dyrektor ds. komunikacji marketingowej i rozwoju biznesu (1997–2003).

 • Elżbieta Koterba

  Elżbieta Koterba

  Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Miasto Kraków

 • Jarosław Chołodecki

  Jarosław Chołodecki

  Wiceprezes Zarządu stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

  Członek założyciel, obecnie wiceprezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, inicjator organizacji dorocznych zjazdów firm rodzinnych u-Rodziny. W listopadzie 2013 r. inicjator i organizator konferencji firm rodzinnych w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
  Właściciel Chopin B&B w Warszawie, współzałożyciel fundacji Smolna, pomysłodawca i współorganizator corocznych, tygodniowych koncertów z okazji urodzin Chopina. Inicjator wielu akcji społecznych aktywizujących środowiska lokalne.
  Od września 1980 r. w „S”, w stanie wojennym internowany. Współinicjator i współwydawca pism podziemnych „Interwał” w Nysie i „Kret” w Uhercach.
  W 1983 r. wyemigrował do USA. Działacz Wspólnoty Rozproszonych Członków „S”, dziennikarz. Współzałożyciel Polsko-Amerykańskiego Forum Gospodarczego. W 1997 r. wrócił do Polski.
  Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz The University of Chicago.

 • Waldemar Dubaniowski

  Waldemar Dubaniowski

  Business Development Director PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.

  urzędnik państwowy (właściwie menadżer administracji publicznej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz pierwszej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Karierę rozpoczynał w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a następnie w Urzędzie ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej oraz jako Doradca Ministra w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. W 1996 r. mianowany Dyrektorem Zespołu Gabinetu Prezydenta RP, a w 2005 r. powołany przez Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP. Poprzednio zajmował się problematyką mediów elektronicznych, sprawując 5-letnią kadencję Członka Krajowej Rady Radiofonii, pracował również jako wiceprezes spółki telekomunikacyjnej Exatel.SA oraz pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Tenisowego. W 2008 r. został Ambasadorem RP w Singapurze, gdzie w 2012 r. wybrano go Dziekanem całego Korpusu Dyplomatycznego. Obecnie Dyrektor w międzynarodowej firmie doradczej – PwC (PricewaterhouseCoopers). Jednocześnie w 2015 r. pełnił rolę mentora w prestiżowym projekcie „Mentor 4 Starters”. Posiada również doświadczenie związane z pracami w radach nadzorczych dużych spółek, m.in.: PZU SA oraz PKP.SA.

 • Krzysztof Dudek

  Krzysztof Dudek

  Adwokat  

  Adwokat, były dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Urodzony w 1967 r. w Wieluniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po zdaniu aplikacji prowadził własną praktykę adwokacką.
  Podczas studiów, w roku 1987 wstąpił do – wówczas jeszcze nielegalnego – Niezależnego Zrzeszenia Studentów i działał w nim do zakończenia nauki w 1992 r. Był wiceprzewodniczącym NZS na Uniwersytecie Łódzkim, zasiadał również w krajowych władzach Zrzeszenia. Działał w Pomarańczowej Alternatywie. Jako członek nielegalnych organizacji, opozycyjnych wobec władz komunistycznych, był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa.
  Od marca 2007 r. do stycznia 2016 r. był dyrektorem Narodowego Centrum Kultury.
  Kierowane przez niego NCK zostało wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Doroczną Nagrodę Honorową za rok 2010. W 2012 r. prowadzona przez NCK akcja społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” została uznana za najlepszą kampanię roku wśród kampanii organizowanych przez instytucje publiczne.
  Krzysztof Dudek jest inicjatorem m.in takich akcji społecznych jak: „Pamiętam. Katyń 1940”, „Prawo do kultury”, „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”.

 • dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

  dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

  Prezes Zarządu K. Ingarden, J. Ewý – Architekci sp. z o.o.

 • Paweł Jabłoński

  Paweł Jabłoński

  zastępca redaktora naczelnego dziennik Rzeczpospolita

  Od 2006 r. zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej odpowiedzialny za gospodarczą sekcję gazety („Ekonomia i Rynek”) oraz dodatki „Moje Pieniądze” i „Nieruchomości”. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1987 r. W Rzeczpospolitej pracuje od 1991 r. z półrocznym epizodem (w 1995 r.) w Gazecie Bankowej. Twórca kilku rankingów gospodarczych, takich jak: Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw, Rankingi Samorządów, Eksporterów i Polskich Marek.
  Zasiada w kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP od czasu jej reaktywacji przez Bronisława Komorowskiego. Od listopada 2015 r. również redaktor naczelny „Uważam Rze”.

 • dr Sławomir Kopeć

  dr Sławomir Kopeć

  Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • Filip Kowalik

  Filip Kowalik

  dziennikarz magazyn Forbes, Miasto2077

  Dziennikarz specjalizujący się w tematyce ekonomicznej oraz miejskiej. Od ponad 10 lat pracuje w miesięczniku Forbes. Wcześniej przez pięć lat (1998–2002) pracował w Gazecie Bankowej. Pracę zawodową zaczynał na rynku kapitałowym w WDM Eastbrokers (1995–1998), gdzie zatrudniony był w dziale rynku pierwotnego i odpowiadał za oferty publiczne spółek. Zajmował się także produkcją filmową, teatralną i telewizyjną (2002–2005).
  Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych (od roku 2014) – organizacji zajmującej się promowanie idei modernizacyjnych i nowoczesnego sposobu działania, w ramach której działa m.in. projekt Miasto2077.
  Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki, w Instytucie Filologii Klasycznej oraz na Wydziale Filozofii.

 • Jacek Krupa

  Jacek Krupa

  Marszałek Województwa Małopolskiego  

  ur. 11 kwietnia 1955 r. w Skawinie, polski polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji.
  Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1981 r. należał do Solidarności, przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie.
  Od 1990 do 1998 r. pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta powiatu krakowskiego. W latach 2002–2005 zajmował stanowisko Starosty Krakowskiego.
  W 2005 r. został wybrany na posła V kadencji w okręgu krakowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski.
  Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w Komisji Polityki Społecznej a w VI kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury i wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od listopada 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Parku Technologicznego (spółki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną KPT).
  W Zarządzie Województwa Małopolskiego od maja 2012 r. 9 listopada 2015 r. został powołany na stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego.

 • Rafał Kulczycki

  Rafał Kulczycki

  Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Miasto Kraków

 • prof. dr hab. Marek Liskiewicz

  prof. dr hab. Marek Liskiewicz

  Kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 • Andrzej Malinowski

  Andrzej Malinowski

  Prezydent Pracodawcy RP

  Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2001 r. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 5 mln pracowników.
  Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym do jej składu przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
  Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie aż do momentu przekształcenia go w Ministerstwo Rozwoju.
  Andrzej Malinowski był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.
  Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu, przyznawanym za działania przynoszące radość dzieciom.

 • Roman Młodkowski

  Roman Młodkowski

  Dyrektor Zarządzający Grupa Onet

  niezależny konsultant, menadżer, dziennikarz ekonomiczny.

  Konsultant biznesowy w zakresie zarządzania mediami, komunikacji wewnętrznej w korporacjach i komunikacji strategicznej. Twórca, redaktor naczelny i dyrektor TVN CNBC (2007–2013), wcześniej Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001–2007). Laureat wielu nagród, między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Absolwent Advanced Management Program IESE Business School i Nauk Politycznych UW. Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych formatów telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma.

 • Paweł Potoroczyn

  Paweł Potoroczyn

  b. Dyrektor Instytut Adama Mickiewicza

  Dyplomata, menedżer kultury, wydawca, producent filmowy i muzyczny. Od 2008 r. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Historii UW. Służbę publiczną rozpoczął w 1992 r. jako Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, a karierę dyplomatyczną jako Konsul do spraw kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. W 2000 r. zakładał od podstaw Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku jako jego pierwszy dyrektor. W 2005 r. został dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Członek założyciel Lincoln Center Global Exchange in New York. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i magazynie „Brief”. W 2013 r. wydał powieść „Ludzka rzecz” (wydawnictwo W.A.B).

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

  prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

  Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska

 • Stanisław Sorys

  Stanisław Sorys

  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  

  Urodził się 18 lutego 1961 r. w Lichwinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na Wydziale Administracyjno-Prawnym
  w Rzeszowie.
  29 maja 2009 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych i uchwałą Rady Wydziału z 1 czerwca 2009 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych
  w zakresie socjologii. 10 marca 2015 r. na Wydziale Grekokatolickim Uniwersytetu Preszowskiego obronił pracę habilitacyjną. Rada Naukowa Uniwersytetu w Preszowie dnia 2 czerwca 2015 r. nadała mu tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych.
  W latach 1998–2002 sprawował funkcję radnego powiatu tarnowskiego i w ramach swoich obowiązków w znacznej mierze zajmował się problematyką bezpieczeństwa publicznego. Od listopada 2002 r. do grudnia 2006 r. pełnił funkcję wójta gminy Pleśna.
  28 grudnia 2007 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W ramach swoich kompetencji odpowiedzialny był za kwestie dotyczące rolnictwa, sprawując nadzór nad Wydziałem Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie kontroli oraz nadzorując pracę ośmiu jednostek administracji zespolonej.
  W wyborach samorządowych 2010 r. został wybrany radnym województwa małopolskiego. Obejmując mandat radnego, z dniem 1 grudnia 2010 r. Stanisław Sorys złożył rezygnację ze stanowiska Wicewojewody Małopolskiego. Na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się 2 grudnia 2010 r., Stanisław Sorys został wybrany Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. W zakresie jego kompetencji znalazły się sprawy dotyczące: wdrażania i zarządzania regionalnym programem operacyjnym, europejskiej współpracy terytorialnej, geodezji, rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW).
  Po wyborach samorządowych w 2014 r. ponownie uzyskał mandat radnego Województwa Małopolskiego. Z dniem 29 listopada został powołany na stanowisko Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
  Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się historią i filozofią. Chętnie odpoczywa czynnie – zimą jeździ na nartach, latem wędruje po górach, pływa i uprawia turystykę rowerową.

 • Aneta Wilmańska

  Aneta Wilmańska

  Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG SA w Brukseli EBI, InfraLinx Capital

  absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (2000), ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie na UŁ (2001) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zarządzania (2012).
  W latach 2011–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za system finansowania inwestycji w sektorach środowiska i gospodarki wodnej, w tym ze środków krajowych, unijnych (POIiŚ) oraz ze środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach Protokołu z Kioto; szefowa Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012–2014). Wcześniej, od 2008 r., zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za obszar badań i analiz sektora MSP, wdrażanie instrumentów wsparcia ze środków unijnych w ramach POIG oraz POKL. W latach 2001–2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki w obszarze programowania i zarządzania środkami unijnymi (SPO-WKP2004-2006 i POIG2007-2013) oraz koordynacji w Polsce procesu lizbońskiego (Krajowy Program Reform). Obecnie doradca EBI, InfraLinx Capital ds. polityk publicznych.

 • Edwin Bendyk

  Edwin Bendyk

  publicysta tygodnik Polityka

 • Tomasz Wojtas

  Tomasz Wojtas

     

 • Jacek Wójcicki

  Jacek Wójcicki

  Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego  

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów licencjackich na kierunku Organizacja i Obsługa Rekreacji i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz studiów podyplomowych: Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marketingu i Doradztwa Politycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Public Relations UAM w Poznaniu oraz Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie.
  W latach 2006–2014 wójt Gminy Deszczno, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (od 2011), wiceprzewodniczący zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 (od 2011), radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Deszczno (2002–2006), członek komitetu monitorującego LRPO z ramienia Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

  Strażak-ratownik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Deszcznie oraz wolontariusz Fundacji ,,Mam Marzenie”, organizował pomoc dla powodzian, współorganizował wypoczynek dla dzieci z terenu zalanej gminy Gąbin.

  Otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2010 r. zajął drugie miejsce w plebiscycie Pulsu Biznesu ,,Samorządowiec roku 2010”, dwa lata później został w nim wyróżniony jako Samorządowy Menedżer Regionu.

Dlaczego warto

 • SLAM BATTLES

  Intelektualne bitwy – starcia
  punktów widzenia

 • LIVING CASE
  STUDIES

  Studia przypadków i dobre praktyki. Mówią liderzy zmian, między innymi IKEA, UNILEVER, SKANSKA

 • networking
  sessions

  Spotkania i sesje z prezesami
  najwiekszych firm

 • TOUCH THE IDEA

  Kontekstowe wystawy
  tematyczne

Prelegenci

prof. dr Wiktor Askanas

prof. dr Wiktor Askanas

Sędzia Kanadyjski Trybunał Konkurencji i Konsumenta

Profesor dr hab. Wiktor Askanas , Sędzia kanadyjskiego Trybunału ds. Konkurencji, Profesor emerytowany Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie, Profesor Zarządzania Strategicznego Akademii L. Koźmińskiego, Członek Założyciel Polskiego Instytutu Dyrektorów, Zastępca Przewodniczącego Zarządu w New Brunswick Management Investment Corporation, Członek Rady Programowej EFNI, były Dziekan i Prezes Zarządu International Management Center w Budapeszcie, były Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej OFE PZU, autor ponad 150 publikacji. Nagrodzony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Salvatore Babones

Salvatore Babones

University of Sydney

Salvatore Babones jest profesorem nadzwyczajnym socjologii i polityki społecznej na Uniwersytecie w Sydney. Jest autorem lub edytorem dziesięciu publikacji książkowych oraz ponad dwudziestu akademickich artykułów badawczych, wykorzystujących metody porównawcze do badania międzynarodowej ekonomii politycznej. Jest również autorem wielu publikacji z dziedziny zagadnień międzynarodowych oraz członkiem Chińskiego Komitetu Doradczego wydawnictwa Foreign Affairs.

Brunon Bartkiewicz

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu ING Bank Śląski

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1994 roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. Rok później został prezesem zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od połowy 2014 pełnił w Grupie ING funkcję Chief Innovation Officer.
Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP - Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University.

prof. dr hab. Marek Belka

prof. dr hab. Marek Belka

b. Prezes Narodowego Banku Polskiego, b.Prezes Rady Ministrów

Profesor dr hab. Marek Belka urodził się 9 stycznia 1952 r. w Łodzi.
Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. - habilitację. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. - w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.
Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.
Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).
Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.
W dniu 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.
W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. - członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

Kierownik działu Nauka Tygodnik POLITYKA

Robert Biedroń

Robert Biedroń

Prezydent Miasto Słupsk

Robert Biedroń - absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przez wiele lat współpracował jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko - słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Były członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Główny sprawozdawca ds LGBT. W latach 2008 – 2016 był członkiem Rady Doradczej Praw Człowieka przy Open Society Foundations. Od 2016 był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska. Od 2015 jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

prof. Andrzej Blikle

prof. Andrzej Blikle

Europejska Akademia Nauk

Profesor Andrzej Blikle - pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk, członek rady nadzorczej „A.Blikle Sp. z o.o.” (w latach 1990-2010 prezes zarządu), członek zarządu Inicjatywa Firm Rodzinnych, honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha, członek Rady Języka Polskiego. W roku 2009 drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Również „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres Polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Od 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM. Jest wykładowcą wielu uczelni wyższych oraz instytucji naukowych i dydaktycznych

Małgorzata Bonikowska

Małgorzata Bonikowska

Prezes Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

Dr Małgorzata Bonikowska - prezes ośrodek dialogu i analiz THINKTANK oraz prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 r. kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001–2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 r. prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

Poznaj innych

Program

1 dzień 15 XI
Wtorek
 • Rejestracja

 • Sala główna
 • Otwarcie
 • prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

 • "Smart city - od inteligentnych technologii do inteligentnego miasta"

  dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • "Polska gospodarka w niepewnym świecie"

  prof. dr hab. Marek Belka – b. Prezes Narodowego Banku Polskiego, b. Prezes Rady Ministrów

 • "Kraków w Europie Środka"

  prof. dr hab. Jacek Purchla – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

 • Przerwa

 • FIRMA - IDEA
 • "Przyszłość gospodarki rynkowej"

  prof. dr hab. Jerzy Hausner – Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Rady Programowej OEES
  Mateusz Zmyślony – Dyrektor Kreatywny OEES

 • "Open eyes economy - perspektywa firmy"

  Prezentacje (po 15 min):
  SODEXO: Denis Machuel - Członek Komitetu Wykonawczego
  UBER: Rob Khazzam - Dyrektor Generalny na Europę Centralną
  UNILEVER: Joe Kuruvilla - VP Home and Personal Care, Central Eastern Europe
  Grupa VOX: Piotr Voelkel -przedsiębiorca, współzałożyciel Universytetu SWPS

  Komentarze:
  prof. Salvatore Babones – profesor ekonomii i socjologii Uniwersytetu w Sydney,
  Przemek Pohrybieniuk – Dyrektor Zarządzający ACCA na Polskę i Kraje Bałtyckie

 • Lunch

 • Firma - idea
 • "Wartość dla banku a wartość dla klienta"

  Prezentacje (po 15 min):
  ING Bank Śląski: Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu
  Citi Handlowy: Sławomir S. Sikora – Prezes Zarządu
  mBank S.A.: Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu

  Komentarze:
  dr Maria Wiśniewska – b. Prezes PEKAO SA., Członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., Uniwersytet Warszawski,
  Maria Demertzis – pracownik naukowy Instytutu Bruegel

 • "Co robić, aby banki nie utraciły zaufania klientów?"

  dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A
  vs Andrzej Jakubiak – b. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

 • Przerwa

 • FIRMA - IDEA
 • "Przyszłość emerytur kapitałowych w Polsce"

  Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
  vs Antoni Kolek – Dyrektor Gabinetu Prezesa ZUS

 • "Dobrowolne oszczędności emerytalne: wartość dla gospodarki – wartość dla pracownika"

  Prezentacje (po 15 min):
  PKO BP BANKOWY PTE S.A.: Ewa Małyszko – Prezes Zarządu
  Nationale-Nederlanden PTE S.A.: Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu
  Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.: Michał Herbich– Prezes Zarządu

  Komentarze:
  Agnieszka Chłoń-Domińczak – b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
  prof. dr Wiktor Askanas– Wiceprzewodniczący Funduszu Emerytalnego prowincji Nowy Brunswick, Sędzia Kanadyjskiego Trybunału Konkurencji i Konsumenta,
  James Walsh – Dyrektor ds. Polityki UE i Miedzynarodowej w Pensions and Lifetime Savings

 • Koncert DZIADY: Pianohooligan i goście

 • Sesje Q&A
 • Denis Machuel, Rob Khazzam, Joe Kuruvilla, Piotr Voelkel, Salvatore Babones, Przemek Pohrybieniuk
  Prowadzenie: Mateusz Pawlak

 • dr hab. Krzysztof Kalicki, Andrzej Jakubiak, Brunon Bartkiewicz, Sławomir S. Sikora, Cezary Stypułkowski, dr Maria Wiśniewska, Maria Demertzis
  Prowadzenie: Filip Kowalik

 • SALA S3a - SESJE POGŁĘBIAJĄCE
 • "Wprowadzenie do sesji: Start-upy vs korporacje. Kto kogo bardziej potrzebuje?"

  Wojciech Burkot – Anioł Biznesu, doradca startupów

 • "Start-upy vs korporacje. Kto kogo bardziej potrzebuje?"

  Prezentacje:
  Jarosław Królewski – założyciel i CEO firmy Synerise, Akademia Góniczo Hutnicza w Krakowie
  Igor Zacharjasz - Startups and Ecosystem Leader w Alior Bank
  Jakub Turowski - Szef Działu Polityk Publicznych na Polskę i Kraje Bałtyckie, Facebook

  Komentarze:
  Bartosz Józefowski– kierownik Inkubatora Technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym,
  Kamil Stanuch – założyciel KoalaMetrics Sp. z o.o.

 • "Startupy: więcej dumy czy wstydu?"

  Bartosz Gola – Partner i założyciel funduszu Venture Capital SpeedUp Group, Przewodniczący Rady Programowej Startup Poland
  vs Edwin Bendyk - Tygodnik Polityka

 • "Turkusowa firma XXI wieku - zarządzanie bez hierarchii"

  Prezentacje:
  Tomasz Misztal – Prezes Zarządu KAMSOFT Podlasie sp. z o. o. i współtwórca FiFiFo.com
  Łukasz Kaliciński – twórca i właściciel NOTJUSTSHOP
  Jan Dirk Hogendoorn – FINEX


  Komentarze:
  Zdzisław Kolmaga – trener, firma SCHENK INSTITUTE, współzałożyciel LeaNCe,
  prof. Andrzej Blikle – członek, założyciel i Honorowy Prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych

 • SALA S3b - SESJE POGŁĘBIAJĄCE
 • ""Compliance w sferze prawa i biznesu – nowe spojrzenie na stosowanie prawa""

  prof.dr hab.n.med. Mieczysław Pasowicz – Instytut Medycyny Innowacyjnej
  Aldona Pietrzak – kancelaria Gessel
  Rafał Holanowski – Prezes Zarządu Supra Brokers SA
  Piotr Biernacki – Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  dr Krzysztof Pakoński – Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa
  Piotr Welenc – Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer S.A.

 • "Jak kształtowanie relacji z klientami wpływa na innowacyjność korporacji? "

  Prezentacje:
  Mirosław Janik – Prezes Zarządu Diebold Nixdorf
  Jean-Luc di Paola-Galloni- Wiceprezydent Valeo Group Corporate, Wydział Równoważonego Rozwoju i Kontaktów Zewnętrznych
  Magnus Persson – Wiceprezes Wykonawczy ds. Rozwoju Biznesu, Skanska S.A.

  Komentarze:
  prof. Piotr D. Moncarz – Adjunct Professor, Uniwersytet Stanforda; Chairman, US-Polish, Trade Council; Przewodniczący Rady ElectroMobility Poland S.A.,
  Roman Młodkowski - Grupa Onet

2 dzień 16 XI
Środa
 • Rejestracja

 • Sala główna
 • International Order: Between Values and Interests
 • "Porządek międzynarodowy: wartości vs. interesy i potencjały"

  Adam Daniel Rotfeld – Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Institute for Human Sciences (Vienna), b. Minister Spraw Zagranicznych

 • "Geopolityczne wyzwania dla Świata Zachodu na rok 2017 i na przyszłość"

  Ian Brzezinski – Starszy Członek Atlantic Council of the United States, b. zastępca Sekretarza Obrony ds. Polityki Europy i NATO

 • "Międzynarodowe rynki finansowe po zawale – od euforii finansowej do gospodarczego ładu"

  Paul H. Dembinski – Dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie

 • "Przyszłość Europy"

  Włodzimierz Cimoszewicz – b. Prezes Rady Ministrów

 • "Co możemy zrobić w obliczu kryzysu migracyjnego?"

  prof. dr hab. Danuta Hübner – Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, Parlament Europejski
  vs Ana Palacio – Członek Hiszpańskiej Rady Stanu

 • Przerwa

 • Marka – Kultura
 • "Marka - Kultura"

  Paweł Potoroczyn – b. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Uniwersytet SWPS

 • "Marka = Kultura, Kultura = Marka"

  Prezentacje (po 15 min):
  IKEA: Natalia Hahn – Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail, Szwecja
  SUHAB: José Ignacio Nuño – Dyrektor i założyciel meksykańskiej firmy Suhab
  Festivals Edinburgh: Faith Liddell – b. Dyrektor, Uniwersytet w Edynburgu

  Komentarze:
  Zuzanna Skalska – Head of Trends, 360Inspiration,
  Małgorzata Bonikowska - Prezes ośrodka dialogu i analiz THINKTANK

 • Lunch

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • "Cyberbezpieczeństwo a relacje firmy z klientami"

  Prezentacje (po 15 min):
  Bank Pekao SA: Adam Niewiński – Wiceprezes Zarządu
  Greenberg Traurig: Jarosław Grzesiak – Partner Zarządzający, adwokat
  Palo Alto Networks: Daniel Kollberg – Vice Prezes na Europę Środkową i Północną

  Komentarze:
  Mieczysław Groszek Wiceprezes Związku Banków Polskich,
  Katarzyna Szymielewicz – Prezeska Fundacji Panoptykon
  Mariusz Zarzycki – Dyrektor Działu Doradztwa Informatycznego EY

 • Przerwa

 • MIASTO – IDEA
 • "Inclusive City"

  prof. Akiko Okabe – architekt, Uniwersytet w Tokio

 • "Home of Open Eyes – The ICE"

  prof. KAAFM dr inż. arch. Krzysztof Ingarden – projektant ICE KRAKÓW Congress Centre

 • "Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej przez sztukę."

  Jarosław Kozakiewicz - artysta, architekt, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 • "Miasto – Idea"

  Prezentacje (po 15 min):
  Poznań: Jacek Jaśkowiak – Prezydent
  Łódź: Hanna Zdanowska – Prezydent
  Lublin: Krzysztof Żuk – Prezydent

  Komentarze:
  prof. Holger Magel – Honorowy Prezydent Światowej Federacji Geodetów, Prezydent Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Szymon Radziszewicz - Dyrektor i założyciel Crito Consulting, Uniwersytet w Nowym Jorku, doradca w Ministerstwie Finansów Afganistanu

 • ZAMKNIĘCIE
 • "Kraków – the city of ambitions"

  Charles Landry – urbanista, pisarz, Dyrektor i założyciel Comedia

 • "Podsumowanie OEES 2016"

  prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący rady programowej OEES

 • Koncert Waglewski +

 • sesje Q&A
 • Adam Daniel Rotfeld, Ian Brzezinski, Paul H. Dembinski, Włodzimierz Cimoszewicz, prof. dr hab. Danuta Hübner, Ana Palacio
  Prowadzący: Michał Kobosko

 • Natalia Hahn, José Ignacio Nuño, Faith Liddell, Zuzanna Skalska, Paweł Potoroczyn
  Prowadzący: Michał Kobosko

 • Daniel Kollberg, Jarosław Grzesiak, Adam Niewiński, Mieczysław Groszek, Mariusz Zarzycki
  Prowadzący: Michał Niewiadomski

 • SALA S3a - SESJE POGŁĘBIAJĄCE
 • "Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej"

  Doświadczenia Eindhoven: Cees Donkers - QASE urban studio,
  Przykłady z Iwano-Frankowska i Miszkolca: Katarzyna Dorda – architekt krajobrazu, redaktor Magazynu Miasta ,
  Doświadczenia Krakowa: Katarzyna Olesiak - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
  Doświadczenia Gorzowa Wielkopolskiego: Jacek Wójcicki - Prezydent Miasta,
  Doświadczenia Warbud SA: Grzegorz Koprowski – Dyrektor Regionu Południe

  Komentarze:
  prof. Czesława Frejlich – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
  Huub Droogh - Prezes Zarządu RDH Architekci Urbaniści Sp. z o.o.

 • "Gospodarka miejska o obiegu zamkniętym"

  Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupsk,
  Peter Dortwegt - Dyrektor Generalny New Energy Docks
  Mikael Lemström - Wiceprezes ds. produkcji, City Solutions, Fortum
  Henryk Kultys - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

  Komentarze:
  Joanna Kulczycka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  Aneta Wilmańska - b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

 • SALA S3b - SESJE POGŁĘBIAJĄCE
 • "Cyberbezpeczeństwo – problem nas wszystkich"

  Katarzyna Majewska – Członek Zarządu Citi Handlowy
  Tomasz Matuła – Dyrektor Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa w Orange Polska
  Rafał Jaczyński – Lider Centrum Cyberbezpieczeństwa na Europę Środkową, PwC

  Komentarze:
  Józef Sulwiński - Lider Grupy Doradztwa Informatycznego, EY
  Patryk Gęborys - Wicedyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa na Europę Środkową, PwC

 • "Jak informacja (ponownie) stała się złotem?"

  Łukasz Lipiński - Dyrektor ds. Analiz, Polityka Insight

 • "Czy nowe regulacje pomogą tradycyjnym mediom przetrwać?"

  Bogusław Chrabota - Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita vs Marcin Olender - menadżer ds. polityki publicznej, Google Polska

 • "Jak zarabiać na informacji w erze cyfrowej"

  Vadim Makarenko - Szef działu BIQ Data, Agora
  Tomáš Bella - Executive Board Member, Denník N
  Tomasz Machała - Dyrektor Zarządzający obszarem wiadomości i biznesu, Wirtualna Polska

  Komentarze:
  dr Justyna Jasiewicz - Uniwersytet Warszawski

Koncerty

 • "Dziady"

  Koncert kompozytora i pianisty jazzowego Piotra „Pianohooligana” Orzechowskiego z kwartetem High Definition z towarzyszeniem wykonawców muzyki elektronicznej.

 • "Waglewski plus"

  Koncert Wojciecha Waglewskiego wraz z zespołem i zaproszonymi gośćmi (m.in. Fisz, Emade, Natalia Przybysz, kapela Tęgie Chłopy, Alim i Fargana Quasimov)

 • Piotr Domagała & Kwartet Śląski

  Koncert muzyki jazzowej w wykonaniu Piotra Domagały i Kwartetu Śląskiego

Tydzień Dizajnu podczas OEES

 • "Przestrzeń dla sztuki"

  Wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich abstrakcjonistów

 • "Dizajn młodych"

  Wystawa najciekawszych projektów studentów i absolwentów Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

 • Przestrzenie Idei

  Prezentacja makiet najciekawszych realizacji architektonicznych w polskich miastach z ostatnich lat

 • "Kultura zmiany"

  Wystawa fotografii dokumentujących przegląd inicjatyw związanych z kształtowaniem polityk kulturalnych w wybranych miastach Polski

 • Wystawa murali

  Prezentacja najciekawszych murali istniejących w przestrzeni miejskiej Krakowa, Łodzi i Katowic

 • „Firma-idea, idee w firmach”

  Prezentacja produktów bądź pomysłów wpisujących się w ideę OEES

Lokalizacja OEES

ICE KRAKÓW
(International Conferences and Entertainment)

Odkryj Kraków

bim2

Organizacja

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych

aagap
nck

Partnerzy

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Główny partner medialny

partnerzy medialni

Patronaty

Kontakt

Fundacja Gospodarki
I Administracji Publicznej

ul. Rakowicka 10b/10,
31-511 Kraków

tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl

 • Tomasz Wojtas

  Tomasz Wojtas

  Dyrektor Organizacyjny

  tomasz.wojtas@oees.pl
 • Magdalena Sobesto - Wiejak

  Magdalena Sobesto - Wiejak

  Administracja, rejestracja uczestników

  12 423 76 05 biuro@oees.pl
 • Dagmara Bednarczyk

  Dagmara Bednarczyk

  Mówcy, wolontariusze

  dagmara.bednarczyk@oees.pl
 • Kinga Taćkiewicz

  Kinga Taćkiewicz

  Mówcy

  kinga.tackiewicz@oees.pl
 • Radosław Wójcik

  Radosław Wójcik

  Asystent dyrektora organizacyjnego, mówcy

  radoslaw.wojcik@oees.pl
 • Aneta Kołaszewska

  Aneta Kołaszewska

  Media, akredytacje

  601827682 media@oees.pl