OEES Open eyes economy summit

menu

prev

next

OEES 2016

Kongres Open Eyes Economy to bezkompromisowe przedsięwzięcie, w którym pokazujemy, że nadszedł czas na zmianę ekonomii chciwości w ekonomię wartości. Uczy nas dostrzegania, że gospodarka nie jest bytem autonomicznym, wyobcowanym z życia społecznego, ale że jest jego integralną częścią. Promujemy ideę przejrzystych relacji między podmiotami gospodarczymi a instytucjami życia publicznego, które będą ułatwiały dbanie o dobro wspólne. Wspieramy innowacyjność i ćwiczymy patrzenie przez niebieskie okulary, które wzmacniają siłę naszego otwartego spojrzenia.

Fotorelacja

Video

Firma-idea

 • Mateusz Zmyślony - Przyszłość gospodarki rynkowej

 • Katarzyna Szymielewicz - cyberbezpieczeństwo

 • Salvatore Babones - Perspektywa firmy

Marka-kultura

 • Jose Ignacio Nuno - Suhab

 • Paweł Potoroczyn - Marka-Kultura

 • Krzysztof Dudek - komentarz Marka-Kultura

Miasto - idea

 • Jacek Jaśkowiak - o Poznaniu

 • Krzysztof Żuk - o Lublinie

 • KRzysztof Ingarden - The ICE

 • Charles Landry - Kraków

Pozostałe

 • Hübner vs Palacio - O uchodźcach

 • Ian Brzezinski - Wyzwania Zachodu

 • Włodzimierz Cimoszewicz - Porządek Międzynarodowy

O wydarzeniu

 • To był zaszczyt i przyjemność! Serdecznie gratuluję sukcesu I edycji i dziękuję za zaproszenie do aktywnego udziału. Mam wielką nadzieję, że w czasach zamykających się oczu formuła Open Eyes Economy Summit będzie kontynuowana w latach kolejnych.

  Michał Kobosko

 • OEES was a great conference. I was really impressed and am most grateful for the opportunity be part of it.

  Ian Brzezinski

 • 1400+ Uczestników
 • 100+ Prelegentów
 • 20+ Narodowości
 • 2 Dni konferencji

O kongresie

O czym?

 • FIRMA-IDEA

  Blok poświęcony przedsiębiorstwom odpowiedzialnym i zaangażowanym społecznie, które swój biznes opierają na rzeczywistych wartościach.
  Przyszłość należy do firm uczciwych, które dobre wyniki ekonomiczne osiągają dzięki zaufaniu, na które sobie naprawdę zasłużyły. Od strony biznesowej to Firmy-Idee tworzą Open Eyes Economy.

 • MIASTO-IDEA

  Przestrzeń publiczna, w której społeczeństwo Świadomych Konsumentów spotyka się z Firmą-Ideą. To w tej przestrzeni znajduje się stanowienie prawa, tworzenie przepisów, ustalanie reguł współpracy stron, a także współwytwarzanie kultury. Społeczeństwo obywatelskie składa się z ludzi, którzy chcą kupować od Firm-Idei, wspólnie z nimi generować Kulturę opartą na wartościach społecznych. Miasto-Idea to przestrzeń ekologiczna, zdolna do permanentnej autorefleksji, nieustannie dążąca do osiągnięcia równowagi.

 • MARKA-IDEA

  Marka świadoma, świadomie kreująca własną KULTURĘ. Kultura ta jest unikalna, współwytwarzana przez Firmę-Ideę razem z jej Klientami, Pracownikami i Kooperantami. Nie można generować wiarygodnej Kultury Marki bez oparcia jej na wiarygodnej misji i zasadach, jakie wyznaje reprezentowana przez WiseBrand Firma-Idea.

 • Ład międzynarodowy

  Zasady, wartości i realia, jakie stanowią globalne tło dla lokalnej perspektywy. Open Eyes Economy to makrospołeczne i makroekonomiczne spojrzenie na całokształt naszego świata. Tylko z takiej perspektywy możemy tworzyć skuteczne rozwiązania problemów, nurtujących nas na poziomie kraju, regionu i miasta.

Dla kogo

 • Dla biznesu

  Dla biznesu:

  jak zastosować założenia gospodarki opartej na wartościach społecznych we własnej branży

 • dla marketingu

  dla marketingu:

  jak optymalnie budować relacje z konsumentem w oparciu o nowy model WARTOŚĆ>ZAUFANIE>ZYSK

 • dla start-upów

  dla start-upów:

  jak lepiej wykorzystać swój potencjał społeczny i biznesowy

 • dla świata nauki

  dla świata nauki:

  jak skutecznie współpracować z biznesem dla dobra społeczeństwa

 • dla studentów

  dla studentów:

  jak zaplanować rozwój i przyszłość, by optymalnie wykorzystać swój potencjał

 • dla organizacji pozarządowych

  dla organizacji pozarządowych:

  jak efektywnie współtworzyć pozytywne relacje na styku społeczeństwo-biznes-instytucje publiczne

Rada programowa

prev

next

 • prof. dr hab. Danuta Hübner

  prof. dr hab. Danuta Hübner

  posłanka Parlament Europejski

  posłanka do Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
  Pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej.
  W latach 2009–2014 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE.
  Była minister ds. europejskich, była szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
  W 2011 r. została „premierem” Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.
  Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 r. doktoryzowała się na tej uczelni, w 1980 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 1992 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 • prof. Jerzy Hausner

  prof. Jerzy Hausner

  Pomysłodawca Firma-idea Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny

 • Mateusz Zmyślony

  Mateusz Zmyślony

  Pomysłodawca Firma-idea Eskadra

 • Agnieszka Odorowicz

  Agnieszka Odorowicz

  Członek Zarządu Cyfrowy Polsat

  Ekonomistka i menadżerka kultury, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2001–2009 była pracowniczką naukową w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, autorką publikacji dotyczących zarządzania kulturą, ekonomii kultury i promocji regionów. Władze uczelni powołały ją w latach 2002–2004 na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2003–2004 była pełnomocniczką Ministra Kultury ds. funduszy strukturalnych, odpowiedzialną za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju infrastruktury kultury. W latach 1997–2003 dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej, producentka kilkudziesięciu programów dla telewizji publicznej, dyrektorka programowa Studenckiego Festiwalu Piosenki i Klubu pod Jaszczurami. W latach 2004–2005 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiadała za departament prawny, departament ekonomiczny, sprawy europejskie i współpracę z Parlamentem. W tym samym czasie była przewodniczącą międzyresortowego zespołu ds. polityki państwa w dziedzinie mediów. W latach 2005–2010 pierwsza dyrektor tworzonego na mocy ustawy o kinematografii Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2010 r. ponownie wybrana w konkursie na to stanowisko, zarządzała Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do października 2015 r. Członkini wielu międzynarodowych organizacji branżowych, działaczka społeczna, sygnatariuszka Paktu dla Kultury, członkini zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członkini rady programowej Kongresu Kobiet. Laureatka wielu nagród branżowych i odznaczeń, w 2011 r. wyróżniona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla kultury narodowej.

 • Maria Wiśniewska

  Maria Wiśniewska

  ekonomistka Uniwersytet Warszawski

  ekonomistka, menadżer, wykładowca akademicki, od początku związana z polskim sektorem bankowym, najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizator i wiceprezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA; w 1997 r. prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. W latach 1998–2003 prezes Banku Pekao SA. Przeprowadzona pod jej kierownictwem fuzja czterech banków tworzących Grupę Pekao S.A., a następnie prywatyzacja i wewnętrzna restrukturyzacja Banku, uczyniły go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej.

  W latach 2008–2012 prezes Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Obecnie wykładowca socjologii przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales.

  Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 r. trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”.

  Autorka książki „Sceny z życia bankowego”.

 • Piotr Voelkel

  Piotr Voelkel

  przedsiębiorca Grupa VOX

  Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.
  Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz.
  Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort.
  Współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu.
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka – HUMAN TOUCH.

 • Edwin Bendyk

  Edwin Bendyk

  publicysta tygodnik Polityka

 • Przemysław Pohrybieniuk

  Przemysław Pohrybieniuk

  Dyrektor Zarządzający na Polskę i kraje bałtyckie ACCA

  Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał również stopień magistra (MSc) z Responsibility and Business Practice w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Bath (Wielka Brytania).
  Dyrektor zarządzający ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) Polska i Kraje Bałtyckie
  Zarządza zespołem odpowiedzialnym za dynamiczny rozwój organizacji w Polsce i w Krajach Bałtyckich. Skupia się na budowaniu silnej marki ACCA jako czołowej międzynarodowej instytucji edukacyjnej rozwijającej najlepszych specjalistów w finansach, rachunkowości i zarządzaniu. Wraz z zespołem i partnerami biznesowymi dba o członków i studentów organizacji, aby mogli być stale konkurencyjni na rynku pracy i z sukcesem pełnić najwyższe role zawodowe.
  Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zarządzaniu na różnych poziomach i branżach, począwszy od organizacji not-for-profit przez firmy doradcze po FMCG. Przez ostatnie dziesięć lat był członkiem zarządu Danone odpowiedzialnym za corporate affairs, zarządzanie reputacją, komunikację i zrównoważony rozwój. Wcześniej również zaangażowany w rozwój ruchu CSR w Polsce jako wiceprezes ds. relacji zewnętrznych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pełnił również funkcję Wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności.
  Poprzednio pracował w PricewaterhouseCoopers w Warszawie jako dyrektor ds. komunikacji marketingowej i rozwoju biznesu (1997–2003).

 • Elżbieta Koterba

  Elżbieta Koterba

  Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Miasto Kraków

 • Jarosław Chołodecki

  Jarosław Chołodecki

  Wiceprezes Zarządu stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

  Członek założyciel, obecnie wiceprezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, inicjator organizacji dorocznych zjazdów firm rodzinnych u-Rodziny. W listopadzie 2013 r. inicjator i organizator konferencji firm rodzinnych w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
  Właściciel Chopin B&B w Warszawie, współzałożyciel fundacji Smolna, pomysłodawca i współorganizator corocznych, tygodniowych koncertów z okazji urodzin Chopina. Inicjator wielu akcji społecznych aktywizujących środowiska lokalne.
  Od września 1980 r. w „S”, w stanie wojennym internowany. Współinicjator i współwydawca pism podziemnych „Interwał” w Nysie i „Kret” w Uhercach.
  W 1983 r. wyemigrował do USA. Działacz Wspólnoty Rozproszonych Członków „S”, dziennikarz. Współzałożyciel Polsko-Amerykańskiego Forum Gospodarczego. W 1997 r. wrócił do Polski.
  Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz The University of Chicago.

 • Waldemar Dubaniowski

  Waldemar Dubaniowski

  Business Development Director PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.

  urzędnik państwowy (właściwie menadżer administracji publicznej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz pierwszej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Karierę rozpoczynał w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a następnie w Urzędzie ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej oraz jako Doradca Ministra w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. W 1996 r. mianowany Dyrektorem Zespołu Gabinetu Prezydenta RP, a w 2005 r. powołany przez Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP. Poprzednio zajmował się problematyką mediów elektronicznych, sprawując 5-letnią kadencję Członka Krajowej Rady Radiofonii, pracował również jako wiceprezes spółki telekomunikacyjnej Exatel.SA oraz pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Tenisowego. W 2008 r. został Ambasadorem RP w Singapurze, gdzie w 2012 r. wybrano go Dziekanem całego Korpusu Dyplomatycznego. Obecnie Dyrektor w międzynarodowej firmie doradczej – PwC (PricewaterhouseCoopers). Jednocześnie w 2015 r. pełnił rolę mentora w prestiżowym projekcie „Mentor 4 Starters”. Posiada również doświadczenie związane z pracami w radach nadzorczych dużych spółek, m.in.: PZU SA oraz PKP.SA.

 • Krzysztof Dudek

  Krzysztof Dudek

  Adwokat  

  Adwokat, były dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Urodzony w 1967 r. w Wieluniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po zdaniu aplikacji prowadził własną praktykę adwokacką.
  Podczas studiów, w roku 1987 wstąpił do – wówczas jeszcze nielegalnego – Niezależnego Zrzeszenia Studentów i działał w nim do zakończenia nauki w 1992 r. Był wiceprzewodniczącym NZS na Uniwersytecie Łódzkim, zasiadał również w krajowych władzach Zrzeszenia. Działał w Pomarańczowej Alternatywie. Jako członek nielegalnych organizacji, opozycyjnych wobec władz komunistycznych, był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa.
  Od marca 2007 r. do stycznia 2016 r. był dyrektorem Narodowego Centrum Kultury.
  Kierowane przez niego NCK zostało wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Doroczną Nagrodę Honorową za rok 2010. W 2012 r. prowadzona przez NCK akcja społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” została uznana za najlepszą kampanię roku wśród kampanii organizowanych przez instytucje publiczne.
  Krzysztof Dudek jest inicjatorem m.in takich akcji społecznych jak: „Pamiętam. Katyń 1940”, „Prawo do kultury”, „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”.

 • dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

  dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

  Prezes Zarządu K. Ingarden, J. Ewý – Architekci sp. z o.o.

 • Paweł Jabłoński

  Paweł Jabłoński

  zastępca redaktora naczelnego dziennik Rzeczpospolita

  Od 2006 r. zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej odpowiedzialny za gospodarczą sekcję gazety („Ekonomia i Rynek”) oraz dodatki „Moje Pieniądze” i „Nieruchomości”. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1987 r. W Rzeczpospolitej pracuje od 1991 r. z półrocznym epizodem (w 1995 r.) w Gazecie Bankowej. Twórca kilku rankingów gospodarczych, takich jak: Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw, Rankingi Samorządów, Eksporterów i Polskich Marek.
  Zasiada w kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP od czasu jej reaktywacji przez Bronisława Komorowskiego. Od listopada 2015 r. również redaktor naczelny „Uważam Rze”.

 • Michał Kobosko

  Michał Kobosko

  Dyrektor Polskie Biuro Atlantic Council

  Michał Kobosko. Dziennikarz, menedżer mediów, ekspert i komentator. Dyrektor polskiego biura Atlantic Council, główny organizator corocznej konferencji transatlantyckiej Wrocław Global Forum.

  Pracę dziennikarza rozpoczął na początku lat 90. w dziale gospodarczym „Gazety Wyborczej”. W latach 1996-2003 współtworzył dziennik i portal internetowy „Pulsu Biznesu”. Od 2004 r. związany z wydawnictwem Axel Springer Polska, gdzie kierował kolejno miesięcznikiem „Forbes” i tygodnikiem „Newsweek Polska”. W 2009 r. był autorem połączenia redakcji „Dziennika Polska Europa Świat” i „Gazety Prawnej”, w jej efekcie został pierwszym redaktorem naczelnym „Dziennika Gazety Prawnej”.
  W latach 2011-12 związany z wydawnictwem Platforma Mediowa Point Group, gdzie kierował projektem uruchomienia dwutygodnika „Bloomberg Businessweek Polska“, a następnie był przez ponad rok redaktorem naczelnym tygodnika „WPROST“.
  Od 2013 roku zasiadał w zarządzie Fundacji Świat Idei i kierował zarządzanym przez Fundację portalem Project Syndicate Polska. Jest członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Rady Fundacji Leopolis for Future, organizującej staże zawodowe w Polsce dla studentów ze Lwowa.

 • dr Sławomir Kopeć

  dr Sławomir Kopeć

  Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • Filip Kowalik

  Filip Kowalik

  dziennikarz magazyn Forbes, Miasto2077

  Dziennikarz specjalizujący się w tematyce ekonomicznej oraz miejskiej. Od ponad 10 lat pracuje w miesięczniku Forbes. Wcześniej przez pięć lat (1998–2002) pracował w Gazecie Bankowej. Pracę zawodową zaczynał na rynku kapitałowym w WDM Eastbrokers (1995–1998), gdzie zatrudniony był w dziale rynku pierwotnego i odpowiadał za oferty publiczne spółek. Zajmował się także produkcją filmową, teatralną i telewizyjną (2002–2005).
  Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych (od roku 2014) – organizacji zajmującej się promowanie idei modernizacyjnych i nowoczesnego sposobu działania, w ramach której działa m.in. projekt Miasto2077.
  Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki, w Instytucie Filologii Klasycznej oraz na Wydziale Filozofii.

 • Jacek Krupa

  Jacek Krupa

  Marszałek Województwa Małopolskiego  

  ur. 11 kwietnia 1955 r. w Skawinie, polski polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji.
  Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1981 r. należał do Solidarności, przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie.
  Od 1990 do 1998 r. pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta powiatu krakowskiego. W latach 2002–2005 zajmował stanowisko Starosty Krakowskiego.
  W 2005 r. został wybrany na posła V kadencji w okręgu krakowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski.
  Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w Komisji Polityki Społecznej a w VI kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury i wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od listopada 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Parku Technologicznego (spółki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną KPT).
  W Zarządzie Województwa Małopolskiego od maja 2012 r. 9 listopada 2015 r. został powołany na stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego.

 • Rafał Kulczycki

  Rafał Kulczycki

  Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Miasto Kraków

 • prof. dr hab. Marek Liskiewicz

  prof. dr hab. Marek Liskiewicz

  Kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 • Andrzej Malinowski

  Andrzej Malinowski

  Prezydent Pracodawcy RP

  Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2001 r. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 5 mln pracowników.
  Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym do jej składu przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
  Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie aż do momentu przekształcenia go w Ministerstwo Rozwoju.
  Andrzej Malinowski był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.
  Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu, przyznawanym za działania przynoszące radość dzieciom.

 • Roman Młodkowski

  Roman Młodkowski

  Dyrektor Zarządzający Grupa Onet

  niezależny konsultant, menadżer, dziennikarz ekonomiczny.

  Konsultant biznesowy w zakresie zarządzania mediami, komunikacji wewnętrznej w korporacjach i komunikacji strategicznej. Twórca, redaktor naczelny i dyrektor TVN CNBC (2007–2013), wcześniej Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001–2007). Laureat wielu nagród, między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Absolwent Advanced Management Program IESE Business School i Nauk Politycznych UW. Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych formatów telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma.

 • Paweł Potoroczyn

  Paweł Potoroczyn

  b. Dyrektor Instytut Adama Mickiewicza

  Dyplomata, menedżer kultury, wydawca, producent filmowy i muzyczny. Od 2008 r. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Historii UW. Służbę publiczną rozpoczął w 1992 r. jako Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, a karierę dyplomatyczną jako Konsul do spraw kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. W 2000 r. zakładał od podstaw Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku jako jego pierwszy dyrektor. W 2005 r. został dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Członek założyciel Lincoln Center Global Exchange in New York. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i magazynie „Brief”. W 2013 r. wydał powieść „Ludzka rzecz” (wydawnictwo W.A.B).

 • Szymon Radziszewicz

  Szymon Radziszewicz

  Uniwersytet Nowojorski

  Ekspert ds. reform sprawozdawczości finansowej i audytu, politolog, filozof, teolog, sędzia piłkarski. Od 1999 roku, projektuje i wdraża programy i rozwiązania w zakresie ustawicznego doskonalenia jakości, zgodności z przepisami, rozwoju międzynarodowego, strategii, regulacji i reform gospodarczych. Jako pracownik akademicki formuje młode umysły na Uniwersytecie Nowojorskim (New York University). Jako ekspert służy organizacjom rządowym i pozarządowym oraz międzynarodowym bankom rozwoju na wszystkich kontynentach.
  Poświecił swoją karierę dla budowania stabilnych instytucji usług publicznych wspierających zrównoważony rozwój gospodarek narodowych i organizacji. Po okresie kierowania sprawami międzynarodowymi w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (1999-2005), przeniósł się do Nowego Jorku aby współtworzyc pierwszy w swoim rodzaju globalny program zgodności z przepisami dla zawodu księgowych i audytorów w Międzynarodowej Federacji Księgowych (2005-2015). Od 2015 roku założył i prowadzi Crito Consulting; firmę doradczą opartą na zasadach ekonomii wartości i wspólnym działaniu na rzecz lepszego świata dla przyszłych pokoleń.
  Jako pasjonat idei woluntariatu oferuje swoj czas i talent w wielu organizacjach, w tym Amerykańskiej Organizacji Piłkarskiej dla Młodzieży (www.ayso.org) oraz w Instytucie Przyszłości Życia (www.futureoflife.org).

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

  prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

  Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska

 • Wawrzyniec Smoczyński

  Wawrzyniec Smoczyński

  Dyrektor Zarządzający Polityki Insight

  Wawrzyniec Smoczyński jest pomysłodawcą i twórcą Polityki Insight. Kieruje zespołem analitycznym i odpowiada za rozwój projektu. Dziennikarz i redaktor, przez sześć lat był kierownikiem działu zagranicznego „Polityki”. Laureat nagrody im. Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne (2010), Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne (2011) i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2012). Open Society Fellow (2008), Marshall Memorial Fellow (2009), Munich Young Leader (2012), IMF Journalism Fellow (2011). Studiował egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze.

 • Stanisław Sorys

  Stanisław Sorys

  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  

  Urodził się 18 lutego 1961 r. w Lichwinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na Wydziale Administracyjno-Prawnym
  w Rzeszowie.
  29 maja 2009 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych i uchwałą Rady Wydziału z 1 czerwca 2009 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych
  w zakresie socjologii. 10 marca 2015 r. na Wydziale Grekokatolickim Uniwersytetu Preszowskiego obronił pracę habilitacyjną. Rada Naukowa Uniwersytetu w Preszowie dnia 2 czerwca 2015 r. nadała mu tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych.
  W latach 1998–2002 sprawował funkcję radnego powiatu tarnowskiego i w ramach swoich obowiązków w znacznej mierze zajmował się problematyką bezpieczeństwa publicznego. Od listopada 2002 r. do grudnia 2006 r. pełnił funkcję wójta gminy Pleśna.
  28 grudnia 2007 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W ramach swoich kompetencji odpowiedzialny był za kwestie dotyczące rolnictwa, sprawując nadzór nad Wydziałem Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie kontroli oraz nadzorując pracę ośmiu jednostek administracji zespolonej.
  W wyborach samorządowych 2010 r. został wybrany radnym województwa małopolskiego. Obejmując mandat radnego, z dniem 1 grudnia 2010 r. Stanisław Sorys złożył rezygnację ze stanowiska Wicewojewody Małopolskiego. Na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się 2 grudnia 2010 r., Stanisław Sorys został wybrany Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. W zakresie jego kompetencji znalazły się sprawy dotyczące: wdrażania i zarządzania regionalnym programem operacyjnym, europejskiej współpracy terytorialnej, geodezji, rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW).
  Po wyborach samorządowych w 2014 r. ponownie uzyskał mandat radnego Województwa Małopolskiego. Z dniem 29 listopada został powołany na stanowisko Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
  Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się historią i filozofią. Chętnie odpoczywa czynnie – zimą jeździ na nartach, latem wędruje po górach, pływa i uprawia turystykę rowerową.

 • Ewa Sowińska

  Ewa Sowińska

  Zastępca Prezesa Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

  Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
  Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
  Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
  Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
  Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej
  Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
  W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.
  W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;
  Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
  Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.
  Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
  Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów
  Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

 • Aneta Wilmańska

  Aneta Wilmańska

  Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG SA w Brukseli EBI, InfraLinx Capital

  absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (2000), ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie na UŁ (2001) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zarządzania (2012).
  W latach 2011–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za system finansowania inwestycji w sektorach środowiska i gospodarki wodnej, w tym ze środków krajowych, unijnych (POIiŚ) oraz ze środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach Protokołu z Kioto; szefowa Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012–2014). Wcześniej, od 2008 r., zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za obszar badań i analiz sektora MSP, wdrażanie instrumentów wsparcia ze środków unijnych w ramach POIG oraz POKL. W latach 2001–2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki w obszarze programowania i zarządzania środkami unijnymi (SPO-WKP2004-2006 i POIG2007-2013) oraz koordynacji w Polsce procesu lizbońskiego (Krajowy Program Reform). Obecnie doradca EBI, InfraLinx Capital ds. polityk publicznych.

 • Tomasz Wojtas

  Tomasz Wojtas

  Dyrektor Organizacyjny OEES

 • Jacek Wójcicki

  Jacek Wójcicki

  Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego  

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów licencjackich na kierunku Organizacja i Obsługa Rekreacji i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz studiów podyplomowych: Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marketingu i Doradztwa Politycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Public Relations UAM w Poznaniu oraz Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie.
  W latach 2006–2014 wójt Gminy Deszczno, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (od 2011), wiceprzewodniczący zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 (od 2011), radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Deszczno (2002–2006), członek komitetu monitorującego LRPO z ramienia Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

  Strażak-ratownik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Deszcznie oraz wolontariusz Fundacji ,,Mam Marzenie”, organizował pomoc dla powodzian, współorganizował wypoczynek dla dzieci z terenu zalanej gminy Gąbin.

  Otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2010 r. zajął drugie miejsce w plebiscycie Pulsu Biznesu ,,Samorządowiec roku 2010”, dwa lata później został w nim wyróżniony jako Samorządowy Menedżer Regionu.

Bilety indywidualne

Bilet normalny

200 brutto PLN

Udział w 2 dniach Kongresu
Lunch i przerwy kawowe
Pakiet materiałów konferencyjnych
Udział w kongresowym mid-party
Wstęp na wystawę
Zniżki na bilet na spektakl oraz na wybrane hotele

kup bilet

Bilet studencki

100 brutto PLN

Udział w 2 dniach Kongresu
Lunch i przerwy kawowe
Pakiet materiałów konferencyjnych
Udział w kongresowym mid-party
Wstęp na wystawę
Zniżki na bilet na spektakl oraz na wybrane hotele

kup bilet

Dlaczego warto

 • unikalna formuła

  OEES to wielopłaszczyznowa konferencja interdyscyplinarna, pozwalająca na ogląd zagadnień współczesnej ekonomii z różnych perspektyw. Dzięki doborowi wybitnych przedstawicieli świata polityki, biznesu, administracji publicznej oraz kultury, nie tylko wyraża idee Open Eyes Economy, ale również się w nią wpisuje. Cała formuła kongresu stara się iść własną, oryginalną drogą. W programie wykorzystano takie formy jak slam battles (pojedynki), sesje inspiracyjne, pogłębiające sesje Q&A, a całemu wydarzeniu towarzyszą tematyczne, kontekstowe wystawy i koncerty. Dla wielu naszych uczestników szczególnie cenny jest Intelectual Speed Dating – bezpośrednie rozmowy, prowadzone w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach.

 • prawdziwe wartości

  W nowej ekonomii zysk wcale nie schodzi na dalszy plan, lecz staje się pochodną istotnych wartości. Na pierwsze miejsce wysuwa się kultura, rozwój, szczęśliwe życie w czystym środowisku, czy innowacyjność. Ekonomia wartości to pragmatyczne podejście do osiągania zysku, który staje się po prostu uczciwy. Open Eyes Economy to ZAUFANIE. Wartości te towarzyszą już niektórym firmom, a ich przedstawiciele są z nami. Trzeba to zobaczyć na własne oczy.

 • konkretne działania

  Nie poprzestajemy na teorii. Zapraszamy tych, którzy już realizują ekonomię wartości oraz tych, którzy chcieliby ją wdrożyć w swoim własnym otoczeniu – przedstawicieli firm, startupów, samorządów oraz artystów. Przedstawiamy dobre praktyki z całego świata – od Krakowa, przez Szwecję aż po Indie, pokazujemy innym, że „to” dzieje się już, wszędzie dookoła nas, i zachęcamy do podjęcia własnych działań.

Aktualności

Do pobrania

OPEN EYES BOOK

Fundamentalna pozycja dla każdego, kto chciałby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Znajdziecie tutaj zwięźle, aczkolwiek wyczerpująco sformułowaną teorię OEES, wyjaśnienie najważniejszy pojęć, takich jak Firma-Idea, Marka-Kultura czy Miasto-Idea. Ponadto wykresy i schematy oraz przykłady z życia, które nie tylko pomogą Wam się odnaleźć się w świecie Ekonomii Wartości, ale mogą stać się również inspiracją do działań ekonomicznych, politycznych czy też własnej, indywidualnej przedsiębiorczości.

pobierz

Zobacz inne

Lokalizacja OEES

Centrum Kongresowe ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Kongres OEES odbywa się niezwykłym miejscu, zaprojektowanym również w duchu Open Eyes, w formie ukształtowanej organicznie bryły z dużym przeszklonym foyer. Doskonała lokalizacja obiektu zapewnia bardzo dobre połączenia komunikacyjne oraz widok na magiczne Stare Miasto i Kazimierz. Nowoczesne i wielofunkcyjne sale pozwalają na organizację towarzyszących Open Eyes paneli dyskusyjnych, koncertów i wystaw.

czytaj więcej

Odkryj Kraków

bim2

Organizacja

Współorganizatorzy

Współorganizatorzy wydarzeń kulturalnych

Partnerzy

Partner

Główni partnerzy medialni

Patronaty

Kontakt

Fundacja Gospodarki
I Administracji Publicznej

ul. Rakowicka 10b/10,
31-511 Kraków

tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl

 • Tomasz Wojtas

  Tomasz Wojtas

  Dyrektor Organizacyjny

  tomasz.wojtas@oees.pl
 • Magdalena Sobesto - Wiejak

  Magdalena Sobesto - Wiejak

  Administracja, rejestracja uczestników

  12 423 76 05 biuro@oees.pl
 • Dagmara Bednarczyk

  Dagmara Bednarczyk

  Mówcy, wolontariusze

  dagmara.bednarczyk@oees.pl
 • Kinga Taćkiewicz

  Kinga Taćkiewicz

  Mówcy

  kinga.tackiewicz@oees.pl
 • Radosław Wójcik

  Radosław Wójcik

  Asystent dyrektora organizacyjnego, mówcy

  radoslaw.wojcik@oees.pl