„Dizajn młodych”

„Dizajn młodych”

Wystawa najciekawszych projektów studentów i absolwentów Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

Wystawa Dizajn młodych to prezentacja flagowych projektów absolwentów Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP, którymi już na początku swojej kariery zwrócili na siebie uwagę środowiska projektantów. Przedstawione obiekty są przykładami prac jakie powstają, gdy projektant ma twórczą swobodę. Są więc próbą poszu­kiwania przez projektantów własnej drogi – często znajdującej się na granicy eksperymentu. Wystawa ma pobudzić do refleksji nad nierozerwalnych związkach innowacyjnego dizajnu z dążeniem do tworzenia produktów o wysokiej wartości zarówno użytkowej, jak i estetycznej.

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza