Konferencja Gospodarka o obiegu zamkniętym

Konferencja Gospodarka o obiegu zamkniętym

O miejskiej i przemysłowej gospodarce o obiegu zamkniętym

W gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej kluczowe znaczenie mają racjonalne zarządzanie materiałami i efektywność energetyczna. Ich poprawa jest wciąż wyzwaniem dla wielu krajów, w tym Polski przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia presji na środowisko, ale i zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym – jak szacuje Fundacja Ellen MacArthur – może przyczynić się m.in. do:

ograniczenia do 2030 r. emisji dwutlenku węgla o połowę,

zmniejszenia do 2050 r. konsumpcji materiałów pierwotnych,

znacznego wzrostu recyklingu i odzysku surowców ze źródeł wtórnych,

poprawy efektywności energetycznej.

Komisja Europejska dostrzegając znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla rozwoju UE opracowała i realizuje plan działania, w którym przedstawia nowe wymagania dla produktów, zasady wsparcia finansowego, edukacji, zrównoważonych zamówień publicznych, zasad oceny efektywności środowiskowej z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia, jak i zwiększenia znaczenia eko-projektowania.

O tych problemach i wyzwaniach będziemy rozmawiać  w dniach 14-15 września 2017 r. na międzynarodowej konferencji „Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”, która odbędzie się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast. W drugim dniu dyskusja dotyczyć będzie gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli spółek komunalnych, przedsiębiorców, naukowców ale także aktywistów miejskich, samorządowców i organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony środowiska.

Udział możliwy jest zarówno w formie czynnej (zgłaszanie propozycji referatów do 30 czerwca 2017) jak i biernej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły i rejestracja na: konferencja-pan.pl

Konferencja odbywa się w ramach cyklu OEES on TOUR przygotowującego drugą edycję Open Eyes Economy Summit 2017.

 

Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15

Organizatorzy:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Konferencja jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza