Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”

Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”

Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta” to kolejne wydarzenie w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2018, które odbędzie się tym razem 22 maja 2018 roku na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Od czasu opublikowania w 1967 roku słynnego opracowania Henrie’go Lefebvre’a – Le Droit à la Ville wydaje się, że w sprawie prawa do miasta wszystko zostało już powiedziane, i że powrót do tej tematyki niewiele nowego wniesie do współczesnej dyskusji o miastach. Pojawił się jednak obecnie całkowicie nowy kontekst, wynikający nie tylko z procesów globalizacji, ale także z przyspieszjącej urbanizacji i zmiany jej modelu. Nowa Agenda Miejska Habitat III 2016  i Miejska Agenda UE, przyjęta w 2016 roku i lepiej znana pod nazwą Paktu Amsterdamskiego, wyraźnie wskazuje na potrzebę ponownej debaty na temat podstawowych praw do wartości publicznych w mieście i nowych regulacji w tym zakresie.

Tradycyjnie prawo do miasta było określone, jako sprawiedliwy dostęp wszystkich mieszkańców do jego publicznych wartości. Obecnie prawo do tych wartości inaczej jest realizowane przy rozmywaniu się granic miast, przy wzroście mobilności i cykliczności użytkowania zasobów miasta etc. Mówimy więc o erze miast, o miastach sieciowych, o nowych czynnikach rozwoju gospodarki światowej, o globalizacji dóbr publicznych i prawie do korzystania z publicznych dóbr globalnych.

Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak ma wyglądać prawo do miasta w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym, który tworzy wartości publiczne w sieciowym, komplementarnym systemie?
  • Jak mają być respektowane prawa do wartości generowanych w sieci metropolitalnych / globalnych miast
  • Jak, w tym coraz bardziej zglobalizowanym świecie, zachować prawo do miasta dla społeczności lokalnych i terytorialnych?

Prawo do miasta to nie tylko kwestia sprawiedliwej dostępności do publicznych wartości i dóbr, ale również prawo do eliminowania negatywnych efektów zewnętrznych oddziaływujących, w sposób powszechny, na wszystkich mieszkańców miast.

Celem konferencji jest wywołanie dyskusji o prawie do miasta, zarówno w świecie nauki jak i praktyki oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym i krajowym, przynoszących publiczne tworzenie wartości w miastach i ich sprawiedliwą dystrybucję. Wierzymy, że szczególnym walorem spotkania będzie debata panelowa z udziałem uczestników seminarium.

Zapraszamy 22 maja (wtorek) na godzinę 11.00 do Auli A3 Wydziału  Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi

Program

 

Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja na lodz.oees.pl

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza