„Kultura zmiany”

„Kultura zmiany”

Wystawa fotografii dokumentujących przegląd inicjatyw związanych z kształtowaniem polityk kulturalnych w wybranych miastach Polski.

Inicjatywy, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy to doskonałe przykłady rozwijania kultury w przestrzeni publicznej, która w naturalny sposób stała się miejscem dialogu mieszkańców. Tytułowa zmiana to wszakże więcej niż tylko odzwierciedlenie nowych tendencji w obszarze działań kulturalnych realizowanych w polskich miastach. Proces ten zaszedł o wiele dalej, a jego źródłem są zmiany zachodzące właśnie w społeczeństwie i jego świadomości. Przekształcanie się kultury to w równej mierze efekt pracy animatorów kultury co właśnie mieszkańców miast, oddolnie kształtujących rzeczywistość. Prezentowane przykłady stanowią równocześnie przegląd nowatorskich projektów związanych z kształtowaniem polityki kulturalnej w Polsce i skłaniają do refleksji na temat roli jaką kultura pełni w rozwoju miast.

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza