Materiały z seminarium „Niematerialna wartość przedsiębiorstw”

Materiały z seminarium „Niematerialna wartość przedsiębiorstw”

W ramach przygotowań do trzeciego szczytu Open Eyes Economy Summit 27 lutego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium „Firma-Idea: Niematerialna wartość przedsiębiorstw”. Tematyka ta była analizowana z różnych perspektyw: ekonomicznej, prawnej, rachunkowej, kulturoznawczej oraz socjologicznej. Główną osią spotkania było poszukiwanie sposobów przezwyciężenia kryzysu kapitalizmu, w którym zasoby niematerialne, choć występujące w obfitości, nie przyczyniają się w dostatecznym stopniu do szeroko rozumianego dobrobytu, ale są źródłem nowych problemów oraz pogłębiają już istniejące.

 

Pierwszą analizą było wystąpienie dr hab. Jana Sowy, który zwrócił uwagę na problemy wynikające z prywatyzowania korzyści i upubliczniania kosztów. Następnie dr Bartłomiej Biga opowiedział o tragedii niematerialnej obfitości, która jest jednym z głównych problemów w dzisiejszej gospodarce. Wynika przede wszystkim z niedostosowania popytu dóbr niematerialnych do ich podaży oraz traktowaniu tej kategorii zasobów w sposób właściwy wyścigowi zbrojeń. Piotr Pacewicz z Assa Abloy Poland zaprezentował natomiast techniczne możliwości wykorzystania technologii blockchain i Public Key Infrastructure na potrzeby wdrażania ukierunkowanej dyfuzji zasobów niematerialnych, co jest wstępem do praktycznych zastosowań Firmy-Idei w tym obszarze.

 

Druga część poświęcona była pomiarowi wartości niematerialnych. Jest to efekt wstępnych prac mających na celu rozszerzenie rachunkowości przedsiębiorstw tak, aby mogła ona w większym stopniu odzwierciedlać różne rodzaje wartości. To było treścią wystąpienia dr hab. Konrada Grabińskiego wygłoszonego po wprowadzeniu w temat rachunkowości kapitału intelektualnego przez dr Justynę Fijałkowską. Jednym z elementów tych działań ma być także stworzenie indeksu Firma-Idee, co referowali dr hab. Marcin Kędzior oraz Jakub Głowacki.

 

W podsumowaniu prof. dr hab. Jerzy Hausner zwrócił uwagę, że jednym z bloków tematycznych trzeciego Open Eyes Economy Summit będzie właśnie rachunkowość w kontekście wytwarzania różnych kategorii wartości. Lutowe seminarium miało być otwarciem tej tematyki i pierwszą próbą poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania.

Materiały z wydarzenia prezentujemy poniżej.

Prezentacje:

Bartłomiej Biga – tragedia niematerialnej obfitości

Jakub Głowacki – Indeks Firmy-Idei

Konrad Grabiński – Propozycja modelowej polityki rachunkowości ukierunkowanej dyfuzji zasobów niematerialnych

Piotr Pacewicz – Możliwość wdrożenia ukierunkowanej dyfuzji

Paweł Nykiel – Model społeczeństwa opartego na zasobach

 

Folder seminarium:

OEES on tour – folder

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza