Materiały z czerwcowego seminarium

Materiały z czerwcowego seminarium

Tuż przed wakacjami w ramach cyklu OEES on TOUR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium „Zarządzanie procesami w Firmie-Idei”. Było to czas dyskusji i ścierania się różnych poglądów teoretyków i praktyków zarządzania. Materiały z wydarzenia prezentujemy poniżej.

Prezentacje:

A.Kozina_Idea negocjacje

J.Hausner_Firma-Idea

M.Klimczyk_Coaching

M.Rutkowski_Idea matketingu

N.Potoczek_Transparentnosc procesowa

R.Batko_Idea-jakość

R.Cabała_Wykorzystanie dynamiki systemowej

W.Cieśliński_Idea zarządzania

W.Dyduch_Strategia

Podsumowanie:

Podsumowanie – B.Piłat

Broszura z prelegantami:

Broszura – prelegenci

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza