O cyrkularnych zamówieniach publicznych – Kraków

O cyrkularnych zamówieniach publicznych – Kraków

Gospodarka przemysłowa i miejska z reguły nie przekroczyła jednej podstawowej cechy: liniowego modelu konsumpcji zasobów, który jest zgodny z modelem „weź – zrób – wyrzuć”. Firmy wydobywają surowce, zużywają energię i korzystają z siły roboczej, aby wyprodukować produkt i sprzedać go konsumentowi, który następnie go wyrzuca gdy dana rzecz przestaje spełniać swój cel. Podejście oparte na obiegu zamkniętym jest alternatywą dla modelu, który ma na celu utrzymanie produktów i materiałów w łańcuchu wartości przez dłuższy okres oraz odzyskiwanie surowców po okresie użytkowania produktów do ich ponownego przetworzenia i użytkowania.

 

W czasie seminarium „Cyrkularne zamówienia publiczne jako instrument miejskiej polityki rozwojowej”, które odbędzie się 5 czerwca 2018 r., godz. 10.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ul. Rakowicka 27, sala G13) będziemy rozmawiać o tym jak wykorzystać elementy gospodarki cyrkularnej w zamówieniach publicznych.

 

Celem seminarium jest analiza możliwości zastosowania rozwiązań prawnych z zakresu zamówień publicznych w koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście miejskiej polityki rozwojowej. Dyskusja będzie dotyczyła barier i propozycji ich rozwiązania w zakresie realizacji cyrkularnych zamówieniach publicznych w spółkach komunalnych i innych instytucjach publicznych.

 

Wydarzenie jest skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji samorządowej i podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, a także do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem zamówień publicznych w realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Szczegóły wydarzenia w Programie

 

Wstęp wolny.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza