OEES po raz drugi w Holandii!

OEES po raz drugi w Holandii!

Już po raz drugi w tym roku Open Eyes Economy pojawi się za granicą. 13 czerwca ponownie zawitamy z wizytą w Holandii, tym razem w miejscowości Zoetermeer. Skupimy się na budowaniu partnerstwa polsko-holenderskiego i będziemy z holenderskimi partnerami rozmawiać o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie wody w ramach koncepcji Miasta-Idei.

 

Zakres i stopień złożoności bieżących globalnych problemów dotyczących gospodarki wodnej wykracza poza granice krajowe i regionalne, a zatem uniemożliwia rozwiązanie ich z uwzględnieniem tylko jednej perspektywy w odpowiedni sposób. Partnerstwa, które umożliwiają inteligentną współpracę międzynarodową w zakresie tworzenia inteligentnych, gotowych do zastosowania rozwiązań, odgrywają kluczową rolę w stawianiu czoła wyzwaniom na wielką skalę.

 

Wspólna inicjatywa partnerów holenderskich i polskich skupi się na współczesnych problemach związanych z produkcją wody i gospodarowaniem ściekami. Poprzez przedstawienie konkretnych przypadków opisujących wyzwania i wspólne problemy, uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zastanowienia się nad własnymi rozwiązaniami powyższych problemów oraz skonfrontowania ich z innymi podmiotami poszukującymi najbardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań. Poruszane zagadnienia obejmują: bardziej ekologiczne i ekonomiczne oczyszczanie ścieków, zapewnienie produkcji wody w przystępnych cenach oraz traktowanie wody jako wartości społecznej.

 

Przedstawione zostaną trzy stadia przypadku:

 

  1. Zarządzanie osadem z oczyszczalni ścieków jako problem społeczny
  2. Nowe warunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę – przypadek Krakowa
  3. Społeczna wartość wody w niebiesko-zielonym mieście Wrocławiu

 

 

W obradach wezmą udział:

 

  • prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przewodniczący Rady Programowej OEES
  • prof. Zbigniew Kundzewicz, Polska Akademia Nauk
  • prof. Janusz Zaleski, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
  • dr Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet, Poznań
  • Piotr Ziętara, Prezes Zarządu MPWiK Wodociągi Krakowskie
  • dr  Krzysztof Głuc, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. arch. Dorota Jopek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Współorganizatorami wydarzenia Netherland Warter Partnership, Ambasada Holandii w Polsce oraz Envaqua.

 

PROGRAM     BROSZURA   PLAKAT

Seminarium jest częścią cyklu „The OEES on Tour”, stanowiącego przygotowanie do szczytu „The Open Eyes Economy Summit 2018”, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Krakowie.

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza