Prawo do miasta – materiały

Prawo do miasta – materiały

W ramach przygotowań do trzeciego szczytu Open Eyes Economy Summit 22 maja na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się seminarium „Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar PRAWA DO MIASTA. Celem seminarium było wywołanie dyskusji o prawie do miasta, zarówno w świecie nauki jak i praktyki oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym i krajowym, przynoszących publiczne tworzenie wartości w miastach i ich sprawiedliwą dystrybucję.

 

W debacie o prawie do miasta zadano następujące pytania:

  • Jak ma wyglądać prawo do miasta w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym, który tworzy wartości publiczne w sieciowym, komplementarnym systemie?
  • Jak mają być respektowane prawa do wartości generowanych w sieci metropolitalnych / globalnych miast?

Seminarium rozpoczął głos wprowadzający jednego z gospodarzy seminarium, prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, który wskazywał na krajowy kontekst problematyki prawa do miasta, uwzględniając najbardziej jaskrawe dylematy na gruncie prawa, ekonomii, planowania przestrzeni, a także zagadnień socjologicznych. Prof. Markowski wskazywał, że prawo do miasta to nie tylko kwestia sprawiedliwej dostępności do publicznych wartości i dóbr, ale również prawo do eliminowania negatywnych efektów zewnętrznych oddziaływujących, w sposób powszechny, na wszystkich mieszkańców miast.

Następnie głos zabrał dr hab. Igor Zachariasz z Uczelni Łazarskiego, który przybliżył problematykę prawa do miasta oraz dylematów związanych z tym zagadnieniem z perspektywy prawno-ustrojowej. Prof. Zachariasz podkreślał społeczno-gospodarcze konsekwencje wynikające z przyjęcia określonego modelu ustrojowego funkcjonowania miast w Polsce.

Jako kolejny głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Hausner, który podkreślał istotę koncepcji Miasto-idea opartej głównie na elementach gospodarki cyrkularnej oraz ekonomii wartości. Prof. Hausner wskazywał również dlaczego dotychczasowy model rozwoju miasta się wyczerpał i należy poszukiwać nowych rozwiązań w tym zakresie.

Podczas drugiej części seminarium zorganizowano dyskusję panelową wraz z dyskusją, w której udział wzięli: Tomasz Janowski, dr hab. Mariusz Sokołowicz, dr Justyna Anders-Morawska oraz Tomasz Jakubiec z UM Łodzi. Interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę prawa do miasta: aktywisty miejskiego, naukowców oraz urzędnika samorządowego zachęciły uczestników seminarium do żywej dyskusji na temat roli mieszkańców w zarządzaniu miastem, tworzenia międzysektorowych aliansów (np. publiczno-prywatnych, publiczno-społecznych), a także refleksji nad głównymi bolączkami miast w odniesieniu do respektowania różnie interpretowanego pojęcia prawa do miasta.

 

Materiały z konferencji:

J.Anders-Morawska_Prawo do miasta

J.Hausner_Miasto Idea

M. Sokołowicz_Organizacje pozarzadowe jako egzekutorzy prawa do miasta

 

Krótka relacja z konferencji:

Prawo do miasta

 

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza