OEES Open Eyes Economy Summit

Home

Rada programowa

prof. dr hab. Danuta Hübner

prof. dr hab. Danuta Hübner

posłanka Parlament Europejski

posłanka do Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
Pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej.
W latach 2009–2014 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE.
Była minister ds. europejskich, była szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
W 2011 r. została „premierem” Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.
Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 r. doktoryzowała się na tej uczelni, w 1980 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 1992 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

prof. Jerzy Hausner

prof. Jerzy Hausner

Pomysłodawca Firma-idea Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny

Mateusz Zmyślony

Mateusz Zmyślony

Pomysłodawca Firma-idea Eskadra

Agnieszka Odorowicz

Agnieszka Odorowicz

Członek Zarządu Cyfrowy Polsat

Ekonomistka i menadżerka kultury, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2001–2009 była pracowniczką naukową w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, autorką publikacji dotyczących zarządzania kulturą, ekonomii kultury i promocji regionów. Władze uczelni powołały ją w latach 2002–2004 na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2003–2004 była pełnomocniczką Ministra Kultury ds. funduszy strukturalnych, odpowiedzialną za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju infrastruktury kultury. W latach 1997–2003 dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej, producentka kilkudziesięciu programów dla telewizji publicznej, dyrektorka programowa Studenckiego Festiwalu Piosenki i Klubu pod Jaszczurami. W latach 2004–2005 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiadała za departament prawny, departament ekonomiczny, sprawy europejskie i współpracę z Parlamentem. W tym samym czasie była przewodniczącą międzyresortowego zespołu ds. polityki państwa w dziedzinie mediów. W latach 2005–2010 pierwsza dyrektor tworzonego na mocy ustawy o kinematografii Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2010 r. ponownie wybrana w konkursie na to stanowisko, zarządzała Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do października 2015 r. Członkini wielu międzynarodowych organizacji branżowych, działaczka społeczna, sygnatariuszka Paktu dla Kultury, członkini zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członkini rady programowej Kongresu Kobiet. Laureatka wielu nagród branżowych i odznaczeń, w 2011 r. wyróżniona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla kultury narodowej.

Maria Wiśniewska

Maria Wiśniewska

ekonomistka Uniwersytet Warszawski

ekonomistka, menadżer, wykładowca akademicki, od początku związana z polskim sektorem bankowym, najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizator i wiceprezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA; w 1997 r. prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. W latach 1998–2003 prezes Banku Pekao SA. Przeprowadzona pod jej kierownictwem fuzja czterech banków tworzących Grupę Pekao S.A., a następnie prywatyzacja i wewnętrzna restrukturyzacja Banku, uczyniły go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej.

W latach 2008–2012 prezes Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Obecnie wykładowca socjologii przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales.

Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 r. trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”.

Autorka książki „Sceny z życia bankowego”.

Piotr Voelkel

Piotr Voelkel

przedsiębiorca Grupa VOX

Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.
Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz.
Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort.
Współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu.
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka – HUMAN TOUCH.

Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

publicysta tygodnik Polityka

Przemysław Pohrybieniuk

Przemysław Pohrybieniuk

Dyrektor Zarządzający na Polskę i kraje bałtyckie ACCA

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał również stopień magistra (MSc) z Responsibility and Business Practice w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Bath (Wielka Brytania).
Dyrektor zarządzający ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) Polska i Kraje Bałtyckie
Zarządza zespołem odpowiedzialnym za dynamiczny rozwój organizacji w Polsce i w Krajach Bałtyckich. Skupia się na budowaniu silnej marki ACCA jako czołowej międzynarodowej instytucji edukacyjnej rozwijającej najlepszych specjalistów w finansach, rachunkowości i zarządzaniu. Wraz z zespołem i partnerami biznesowymi dba o członków i studentów organizacji, aby mogli być stale konkurencyjni na rynku pracy i z sukcesem pełnić najwyższe role zawodowe.
Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zarządzaniu na różnych poziomach i branżach, począwszy od organizacji not-for-profit przez firmy doradcze po FMCG. Przez ostatnie dziesięć lat był członkiem zarządu Danone odpowiedzialnym za corporate affairs, zarządzanie reputacją, komunikację i zrównoważony rozwój. Wcześniej również zaangażowany w rozwój ruchu CSR w Polsce jako wiceprezes ds. relacji zewnętrznych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pełnił również funkcję Wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności.
Poprzednio pracował w PricewaterhouseCoopers w Warszawie jako dyrektor ds. komunikacji marketingowej i rozwoju biznesu (1997–2003).

Elżbieta Koterba

Elżbieta Koterba

Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Miasto Kraków

Jarosław Chołodecki

Jarosław Chołodecki

Wiceprezes Zarządu stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Członek założyciel, obecnie wiceprezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, inicjator organizacji dorocznych zjazdów firm rodzinnych u-Rodziny. W listopadzie 2013 r. inicjator i organizator konferencji firm rodzinnych w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Właściciel Chopin B&B w Warszawie, współzałożyciel fundacji Smolna, pomysłodawca i współorganizator corocznych, tygodniowych koncertów z okazji urodzin Chopina. Inicjator wielu akcji społecznych aktywizujących środowiska lokalne.
Od września 1980 r. w „S”, w stanie wojennym internowany. Współinicjator i współwydawca pism podziemnych „Interwał” w Nysie i „Kret” w Uhercach.
W 1983 r. wyemigrował do USA. Działacz Wspólnoty Rozproszonych Członków „S”, dziennikarz. Współzałożyciel Polsko-Amerykańskiego Forum Gospodarczego. W 1997 r. wrócił do Polski.
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz The University of Chicago.

Waldemar Dubaniowski

Waldemar Dubaniowski

Business Development Director PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.

urzędnik państwowy (właściwie menadżer administracji publicznej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz pierwszej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Karierę rozpoczynał w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a następnie w Urzędzie ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej oraz jako Doradca Ministra w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. W 1996 r. mianowany Dyrektorem Zespołu Gabinetu Prezydenta RP, a w 2005 r. powołany przez Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP. Poprzednio zajmował się problematyką mediów elektronicznych, sprawując 5-letnią kadencję Członka Krajowej Rady Radiofonii, pracował również jako wiceprezes spółki telekomunikacyjnej Exatel.SA oraz pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Tenisowego. W 2008 r. został Ambasadorem RP w Singapurze, gdzie w 2012 r. wybrano go Dziekanem całego Korpusu Dyplomatycznego. Obecnie Dyrektor w międzynarodowej firmie doradczej – PwC (PricewaterhouseCoopers). Jednocześnie w 2015 r. pełnił rolę mentora w prestiżowym projekcie „Mentor 4 Starters”. Posiada również doświadczenie związane z pracami w radach nadzorczych dużych spółek, m.in.: PZU SA oraz PKP.SA.

Krzysztof Dudek

Krzysztof Dudek

Adwokat  

Adwokat, były dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Urodzony w 1967 r. w Wieluniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po zdaniu aplikacji prowadził własną praktykę adwokacką.
Podczas studiów, w roku 1987 wstąpił do – wówczas jeszcze nielegalnego – Niezależnego Zrzeszenia Studentów i działał w nim do zakończenia nauki w 1992 r. Był wiceprzewodniczącym NZS na Uniwersytecie Łódzkim, zasiadał również w krajowych władzach Zrzeszenia. Działał w Pomarańczowej Alternatywie. Jako członek nielegalnych organizacji, opozycyjnych wobec władz komunistycznych, był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa.
Od marca 2007 r. do stycznia 2016 r. był dyrektorem Narodowego Centrum Kultury.
Kierowane przez niego NCK zostało wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Doroczną Nagrodę Honorową za rok 2010. W 2012 r. prowadzona przez NCK akcja społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” została uznana za najlepszą kampanię roku wśród kampanii organizowanych przez instytucje publiczne.
Krzysztof Dudek jest inicjatorem m.in takich akcji społecznych jak: „Pamiętam. Katyń 1940”, „Prawo do kultury”, „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”.

dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

Prezes Zarządu K. Ingarden, J. Ewý – Architekci sp. z o.o.

Paweł Jabłoński

Paweł Jabłoński

Szef Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika

Szef Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika ośrodka medialnego zajmującego się tworzeniem rankingów, analiz i prognoz ekonomicznych. W latach 1991 – 2017 pracował w Rzeczpospolitej. Ostatnio jako zastępca redaktora naczelnego odpowiedzialny za gospodarczą sekcję gazety („Ekonomia i Rynek”) oraz dodatek „Moje Pieniądze”. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1987 r. Twórca kilku rankingów gospodarczych Rzeczpospolitej, takich jak: Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw, Rankingi Samorządów, Eksporterów i Polskich Marek. Od wielu lat członek kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Michał Kobosko

Michał Kobosko

Dyrektor Polskie Biuro Atlantic Council

Michał Kobosko. Dziennikarz, menedżer mediów, ekspert i komentator. Dyrektor polskiego biura Atlantic Council, główny organizator corocznej konferencji transatlantyckiej Wrocław Global Forum.

Pracę dziennikarza rozpoczął na początku lat 90. w dziale gospodarczym „Gazety Wyborczej”. W latach 1996-2003 współtworzył dziennik i portal internetowy „Pulsu Biznesu”. Od 2004 r. związany z wydawnictwem Axel Springer Polska, gdzie kierował kolejno miesięcznikiem „Forbes” i tygodnikiem „Newsweek Polska”. W 2009 r. był autorem połączenia redakcji „Dziennika Polska Europa Świat” i „Gazety Prawnej”, w jej efekcie został pierwszym redaktorem naczelnym „Dziennika Gazety Prawnej”.
W latach 2011-12 związany z wydawnictwem Platforma Mediowa Point Group, gdzie kierował projektem uruchomienia dwutygodnika „Bloomberg Businessweek Polska“, a następnie był przez ponad rok redaktorem naczelnym tygodnika „WPROST“.
Od 2013 roku zasiadał w zarządzie Fundacji Świat Idei i kierował zarządzanym przez Fundację portalem Project Syndicate Polska. Jest członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Rady Fundacji Leopolis for Future, organizującej staże zawodowe w Polsce dla studentów ze Lwowa.

dr Sławomir Kopeć

dr Sławomir Kopeć

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Filip Kowalik

Filip Kowalik

dziennikarz magazyn Forbes, Miasto2077

Dziennikarz specjalizujący się w tematyce ekonomicznej oraz miejskiej. Od ponad 10 lat pracuje w miesięczniku Forbes. Wcześniej przez pięć lat (1998–2002) pracował w Gazecie Bankowej. Pracę zawodową zaczynał na rynku kapitałowym w WDM Eastbrokers (1995–1998), gdzie zatrudniony był w dziale rynku pierwotnego i odpowiadał za oferty publiczne spółek. Zajmował się także produkcją filmową, teatralną i telewizyjną (2002–2005).
Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych (od roku 2014) – organizacji zajmującej się promowanie idei modernizacyjnych i nowoczesnego sposobu działania, w ramach której działa m.in. projekt Miasto2077.
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki, w Instytucie Filologii Klasycznej oraz na Wydziale Filozofii.

Jacek Krupa

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego  

ur. 11 kwietnia 1955 r. w Skawinie, polski polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji.
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1981 r. należał do Solidarności, przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie.
Od 1990 do 1998 r. pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta powiatu krakowskiego. W latach 2002–2005 zajmował stanowisko Starosty Krakowskiego.
W 2005 r. został wybrany na posła V kadencji w okręgu krakowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski.
Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w Komisji Polityki Społecznej a w VI kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury i wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od listopada 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Parku Technologicznego (spółki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną KPT).
W Zarządzie Województwa Małopolskiego od maja 2012 r. 9 listopada 2015 r. został powołany na stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego.

Rafał Kulczycki

Rafał Kulczycki

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Miasto Kraków

prof. dr hab. Marek Liskiewicz

prof. dr hab. Marek Liskiewicz

Kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Andrzej Malinowski

Andrzej Malinowski

Prezydent Pracodawcy RP

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2001 r. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 5 mln pracowników.
Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym do jej składu przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie aż do momentu przekształcenia go w Ministerstwo Rozwoju.
Andrzej Malinowski był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.
Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu, przyznawanym za działania przynoszące radość dzieciom.

Roman Młodkowski

Roman Młodkowski

Dyrektor Zarządzający Grupa Onet

niezależny konsultant, menadżer, dziennikarz ekonomiczny.

Konsultant biznesowy w zakresie zarządzania mediami, komunikacji wewnętrznej w korporacjach i komunikacji strategicznej. Twórca, redaktor naczelny i dyrektor TVN CNBC (2007–2013), wcześniej Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001–2007). Laureat wielu nagród, między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Absolwent Advanced Management Program IESE Business School i Nauk Politycznych UW. Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych formatów telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma.

Paweł Potoroczyn

Paweł Potoroczyn

b. Dyrektor Instytut Adama Mickiewicza

Dyplomata, menedżer kultury, wydawca, producent filmowy i muzyczny. Od 2008 r. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Historii UW. Służbę publiczną rozpoczął w 1992 r. jako Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, a karierę dyplomatyczną jako Konsul do spraw kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. W 2000 r. zakładał od podstaw Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku jako jego pierwszy dyrektor. W 2005 r. został dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Członek założyciel Lincoln Center Global Exchange in New York. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i magazynie „Brief”. W 2013 r. wydał powieść „Ludzka rzecz” (wydawnictwo W.A.B).

Szymon Radziszewicz

Szymon Radziszewicz

Uniwersytet Nowojorski

Ekspert ds. reform sprawozdawczości finansowej i audytu, politolog, filozof, teolog, sędzia piłkarski. Od 1999 roku, projektuje i wdraża programy i rozwiązania w zakresie ustawicznego doskonalenia jakości, zgodności z przepisami, rozwoju międzynarodowego, strategii, regulacji i reform gospodarczych. Jako pracownik akademicki formuje młode umysły na Uniwersytecie Nowojorskim (New York University). Jako ekspert służy organizacjom rządowym i pozarządowym oraz międzynarodowym bankom rozwoju na wszystkich kontynentach.
Poświecił swoją karierę dla budowania stabilnych instytucji usług publicznych wspierających zrównoważony rozwój gospodarek narodowych i organizacji. Po okresie kierowania sprawami międzynarodowymi w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (1999-2005), przeniósł się do Nowego Jorku aby współtworzyc pierwszy w swoim rodzaju globalny program zgodności z przepisami dla zawodu księgowych i audytorów w Międzynarodowej Federacji Księgowych (2005-2015). Od 2015 roku założył i prowadzi Crito Consulting; firmę doradczą opartą na zasadach ekonomii wartości i wspólnym działaniu na rzecz lepszego świata dla przyszłych pokoleń.
Jako pasjonat idei woluntariatu oferuje swoj czas i talent w wielu organizacjach, w tym Amerykańskiej Organizacji Piłkarskiej dla Młodzieży (www.ayso.org) oraz w Instytucie Przyszłości Życia (www.futureoflife.org).

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska

Wawrzyniec Smoczyński

Wawrzyniec Smoczyński

Dyrektor Zarządzający Polityki Insight

Wawrzyniec Smoczyński jest pomysłodawcą i twórcą Polityki Insight. Kieruje zespołem analitycznym i odpowiada za rozwój projektu. Dziennikarz i redaktor, przez sześć lat był kierownikiem działu zagranicznego „Polityki”. Laureat nagrody im. Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne (2010), Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne (2011) i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2012). Open Society Fellow (2008), Marshall Memorial Fellow (2009), Munich Young Leader (2012), IMF Journalism Fellow (2011). Studiował egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze.

Stanisław Sorys

Stanisław Sorys

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  

Urodził się 18 lutego 1961 r. w Lichwinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na Wydziale Administracyjno-Prawnym
w Rzeszowie.
29 maja 2009 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych i uchwałą Rady Wydziału z 1 czerwca 2009 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych
w zakresie socjologii. 10 marca 2015 r. na Wydziale Grekokatolickim Uniwersytetu Preszowskiego obronił pracę habilitacyjną. Rada Naukowa Uniwersytetu w Preszowie dnia 2 czerwca 2015 r. nadała mu tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych.
W latach 1998–2002 sprawował funkcję radnego powiatu tarnowskiego i w ramach swoich obowiązków w znacznej mierze zajmował się problematyką bezpieczeństwa publicznego. Od listopada 2002 r. do grudnia 2006 r. pełnił funkcję wójta gminy Pleśna.
28 grudnia 2007 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W ramach swoich kompetencji odpowiedzialny był za kwestie dotyczące rolnictwa, sprawując nadzór nad Wydziałem Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie kontroli oraz nadzorując pracę ośmiu jednostek administracji zespolonej.
W wyborach samorządowych 2010 r. został wybrany radnym województwa małopolskiego. Obejmując mandat radnego, z dniem 1 grudnia 2010 r. Stanisław Sorys złożył rezygnację ze stanowiska Wicewojewody Małopolskiego. Na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się 2 grudnia 2010 r., Stanisław Sorys został wybrany Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. W zakresie jego kompetencji znalazły się sprawy dotyczące: wdrażania i zarządzania regionalnym programem operacyjnym, europejskiej współpracy terytorialnej, geodezji, rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW).
Po wyborach samorządowych w 2014 r. ponownie uzyskał mandat radnego Województwa Małopolskiego. Z dniem 29 listopada został powołany na stanowisko Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się historią i filozofią. Chętnie odpoczywa czynnie – zimą jeździ na nartach, latem wędruje po górach, pływa i uprawia turystykę rowerową.

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Zastępca Prezesa Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.
W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;
Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.
Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

Aneta Wilmańska

Aneta Wilmańska

Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG SA w Brukseli EBI, InfraLinx Capital

absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (2000), ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie na UŁ (2001) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zarządzania (2012).
W latach 2011–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za system finansowania inwestycji w sektorach środowiska i gospodarki wodnej, w tym ze środków krajowych, unijnych (POIiŚ) oraz ze środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach Protokołu z Kioto; szefowa Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012–2014). Wcześniej, od 2008 r., zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za obszar badań i analiz sektora MSP, wdrażanie instrumentów wsparcia ze środków unijnych w ramach POIG oraz POKL. W latach 2001–2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki w obszarze programowania i zarządzania środkami unijnymi (SPO-WKP2004-2006 i POIG2007-2013) oraz koordynacji w Polsce procesu lizbońskiego (Krajowy Program Reform). Obecnie doradca EBI, InfraLinx Capital ds. polityk publicznych.

Tomasz Wojtas

Tomasz Wojtas

Dyrektor Organizacyjny OEES

Jacek Wójcicki

Jacek Wójcicki

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego  

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów licencjackich na kierunku Organizacja i Obsługa Rekreacji i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz studiów podyplomowych: Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marketingu i Doradztwa Politycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Public Relations UAM w Poznaniu oraz Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie.
W latach 2006–2014 wójt Gminy Deszczno, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (od 2011), wiceprzewodniczący zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 (od 2011), radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Deszczno (2002–2006), członek komitetu monitorującego LRPO z ramienia Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Strażak-ratownik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Deszcznie oraz wolontariusz Fundacji ,,Mam Marzenie”, organizował pomoc dla powodzian, współorganizował wypoczynek dla dzieci z terenu zalanej gminy Gąbin.

Otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2010 r. zajął drugie miejsce w plebiscycie Pulsu Biznesu ,,Samorządowiec roku 2010”, dwa lata później został w nim wyróżniony jako Samorządowy Menedżer Regionu.

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05 wew. 24
kom. 534 881 236
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
12 423 76 05
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
12 423 76 05
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza
Magdalena Mikołajczak
Media
505 165 355
Tomasz Szymczyk
Manager ds. Produkcji