International seminar in Cracow

International seminar in Cracow

The international seminar „High Growth, Low Impact” will take place on April 10th, 2018 on Cracow University of Economics (builiding G, room 13). This event is part of the Open Eyes Economy on Tour conference cycle, which culminates in the Open Eyes Economy Summit held every November in Krakow.

Detailed agenda

At the seminar we will talk about whether it is possible to produce more using less. Continuous, exponential growth is one of the major and practically unquestioned paradigms of the modern age. Although the period of dynamic development is only a short moment in the history of mankind, our societies and institutions have become addicted to it. The belief that the future will bring more and more of everything is also a major factor which drives the exploding and growing debt of households, businesses and states. Will it be possible in the future to meet the continuously great expectations? We can see more clearly the costs of the growth. The constant increase of the scale of resources exploitation leads to the devastation of the natural environment and climate changes. New technologies and robots steal the work from people. Generated prosperity is spread unevenly, limited mainly to rich urban agglomerations. Undoubtedly in the long run the current model of growth is impossible to maintain.

We invited to the debate guests from British universities, the Chief  Economist of Polish Social Insurance Institution and professors from Warsaw School Of Economics, Adam Mickiewicz University and Polish Acameny of Sciences.

The main lecture Economic and Ecological Crises: Green New Deals and No-Growth Economies will be given by prof. Robert Jessop from Lancaster University – a British academic and writer who has published extensively on state theory and political economy.

This seminar is also a part of „Good Governance” cycle, which aim is to indentify and solve social issues by public administraction.

 

The event will be held in English. There is no registration need. The partcipation is free of charge.

See you!

 


PL:

10 kwietnia 2018 w godzinach 10-14 na Uniwersytecie Ekonomicznym (pawilon G, sala 13) odbywać się będzie seminarium High Growth, Low Impact. To już kolejne międzynarodowe wydarzenie w Krakowie realizowanie w ramach cyklu OEES on Tour. 

Szczegółowy program

Rozmawiać będziemy o tym, czy da się wytwarzać więcej zużywając mniej. Nieprzerwany, wykładniczy wzrost gospodarczy należy do głównych i praktycznie niekwestionowanych paradygmatów współczesności. Choć okres dynamicznego rozwoju jest tylko krótką chwilą w dziejach ludzkości, nasze społeczeństwa i instytucje zdążyły się od niego uzależnić. Wiara w to, że później będzie wszystkiego więcej jest też głównym motorem napędzającym eksplodujące zadłużenie gospodarstw domowych, firm i państw. Czy w przyszłości możliwe jednak będzie ciągłe spełnianie tak wielkich oczekiwań? Coraz wyraźniej widoczne stają się koszty wzrostu. Nieprzerwane zwiększanie skali eksploatacji zasobów skutkuje dewastacją środowiska naturalnego oraz zmianami klimatycznymi. Nowe technologie i robotyzacja odbierają pracę ludziom. Tworzony dobrobyt rozprzestrzenia się w bardzo nierównomierny sposób. Staje się jasne, że na dłuższą metę obecny model wzrostu jest nie do utrzymania.

Do wygłoszenia referatów i dyskusji zaprosiliśmy gości m. in. z brytyjskich uniwersytetów, Głównego Ekonomistę ZUS oraz profesorów ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Wykład specjalny pt. „Economic and Ecological Crises: Green New Deals and No-Growth Economies” wygłosi prof. Robert Jessop z Uniwersytetu w Lancaster – brytyjski ekonomista i socjolog, autor wielu słynnych publikacji z zakresu ekonomii politycznej i teorii państwa.

To seminarium jest również częścią cyklu „Dobre rządzenie”, realizowanego przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej. „Dobre rządzenie” – to cykliczne spotkania poświęcone problematyce dobrego rządzenia, dotyczące problemów trafnego identyfikowania i skutecznego rozwiązywania problemów społecznych przez organy władzy publicznej, przy udziale interesariuszy.

 

Wydarzenie wyłącznie w języku angielskim. Wstęp wolny.

Zapraszamy!

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza