OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Dominacja oportunistycznej i transakcyjnej gry rynkowej

Jerzy Hausner, Anna Giza-Poleszczuk

Termin
Miejsce

Wyobraźmy sobie ekonomię, która nie abstrahuje od pytań o dobro i zło.

Zaproszenie Profesora przyjęła prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – polska socjolog, w latach 2012–2019 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2009 jest honorowym prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Autorka prac:
„Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej” (2005)
„Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej” (2004)
„Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej” (2000)
„Cyganie i Polacy w Mławie, konflikt etniczny czy społeczny?” (1992)

 

wydarzenie

 

Prelegenci
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
prof. dr hab. Anna Giza
Dziekan Wydziału Socjologii UW
Miejsce Konferencji

Podcasty