X

O projekcie

X

Starość jest procesem, którego z naturalnych przyczyn nie można zatrzymać, ale jej skutki, zwłaszcza te negatywne, można ograniczyć bądź spowolnić ich tempo. Celem projektu jest upowszechnienie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz zwiększenie znaczenia dialogu międzypokoleniowego w przestrzeni publicznej. W ramach projektu zostanie zrealizowany szereg działań pobudzających dialog międzypokoleniowy oraz kampania społeczna mają na celu zwiększenie świadomości problemu zanikających relacji międzypokoleniowych. Główną grupą docelową projektu stanowią Seniorzy 60+ z Krakowa i okolicznych gmin.

W ramach warsztatów przeprowadzonych w początkowej fazie projektu Uczestnicy przygotują następujące działania, stanowiące drugą fazę przedsięwzięcia:

Edukacyjna kampania społeczna relacji międzypokoleniowych. Kampania ma na celu popularyzację dialogu międzypokoleniowego i empatycznych postaw polegających na wzajemnym zrozumieniu potrzeb różnych pokoleń, upowszechnienie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku starości i starzenia się. Kampania będzie miała zasięg ogólnopolski.

Wystawa pt. „Nie psujcie nam świata”. Uczestnicy przygotują materiały do wystawy, zarówno w formie prac plastycznych (np. plakaty, postery, rysunki), jak i krótkich wypowiedzi pisemnych (np. hasła, ostrzeżenia itd.). Wystawa zostanie zaprezentowana w na żywo w trakcie Open Eyes Economy Summit 2021 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie (16-17 listopada 2021), a także w wersji online.

Performance „Nie psujcie nam świata”. Działanie to ma na celu stworzenie warunków do “wymiany międzypokoleniowej”, zarówno w sferze poglądów i opinii, jak i postaw, umiejętności, kompetencji (np. cyfrowych). Udział w warsztatach aktorskich, ruchowych i muzycznych rozwinie indywidualne umiejętności, a także stworzy okazję do dzielenia się zdobytym dotychczas doświadczeniem i wiedzą.

Sesja Q&A – efektem dyskusji w trakcie warsztatów będzie wypracowanie zestawu pytań do ekspertów, które reprezentacja Uczestników zada w trakcie sesji Q&A podczas Open Eyes Economy Summit 2021.

 

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zainteresowania społecznego tematyką starości i starzenia się, co wpłynie na zwiększenie liczby osób angażujących się w działania międzypokoleniowe oraz społeczne po zakończeniu projektu.

https://fundacjagap.pl/generacje-maja-swoje-racje/

Projekt: GENERACJE MAJĄ SWOJE RACJE

X

Pochodzisz z Krakowa bądź gmin ościennych? Jesteś aktywnym Seniorem? Lubisz angażować się w projekty społeczne bądź chciałbyś/chciałabyś zacząć się w takowe angażować? Dostrzegasz różnice międzypokoleniowe? Chcesz przedstawić swoje poglądy i podjąć wyzwanie prowadzenia dialogu z młodszym pokoleniem? Interesuje Cię udział w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit 6?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

W związku z realizacją projektu „Aktywni +” pn. „GeneRACJE mają swoje RACJE” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2021, ogłaszamy rekrutację do projektu.

Do projektu mogą rekrutować się wyłącznie:

  • Seniorzy 60+ z Krakowa i okolicznych gmin (tj. Zielonki, Zabierzów, Wielka Wieś, Mogilany, Michałowice, Wieliczka, Liszki, Świątniki Górne, Niepołomice, Skawina, Czernichów, Siepraw, Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Biskupice, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Proszowice).

Każdy senior, który będzie zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, zostanie zobligowany do wypełnienia prostego formularza zgłoszeniowego zawierającego podstawowe dane osobowe i kontaktowe. W przypadku dużej liczby chętnych o pierwszeństwie decydowała będzie kolejność zgłoszeń, powstanie również lista rezerwowa.

Udział w projekcie jako Uczestnik jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć: 

  • pocztą tradycyjną, na adres: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków
  • online, poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza na adres e-mail: monika.kozyra@fundacjagap.pl 
  • osobiście w biurze projektu, pod adresem: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków, w godzinach od 09:00 do 15:00.

*Istnieje również możliwość dostarczenia formularza w dniu pierwszych zajęć warsztatowych, jednak prosimy o wcześniejszą informację na temat chęci uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania: TUTAJ
Regulamin zgłoszenia uczestnictwa w projekcie dostępny do pobrania: TUTAJ

GeneRacje: mają swoje racje

VI Kongres Open Eyes Economy Summit

16-17 listopada 2021, ICE Kraków

Przejdź na kongres.oees.pl