OPUBLIKOWANO:
2020.08.19
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

GOSPODAROWANIE WODĄ - WYZWANIA DLA POLSKI [wydarzenie ODWOŁANE!]

Termin
2020-10-20 10:00:00
Miejsce
Wydarzenie odbędzie się w Concordia Design Wrocław | Udział publiczności wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej po wcześniejszej rejestracji.
Bilety

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA

 Z przykrością informujemy, iż z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce okrągły stół ekspercki „Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski” zaplanowany na 20 października 2020 zostaje PRZENIESIONY na maj 2021.

 

Problemy wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządzących. Najkrócej mówiąc: w Polsce pojawiają się trzy kategorie problemów – zbyt mało wody, zbyt dużo wody, oraz zanieczyszczenie wód.

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Niski jest opad atmosferyczny (ok. 630 mm, czyli 196 km3 rocznie). Wskaźnik mierzący odnawialne przepływy rzeczne na mieszkańca Polski osiąga zazwyczaj wartość 1400-1600 m3 wody rocznie, ale w suchym roku może być to tylko 1000 m3 . W Europie wartość ta wynosi średnio ponad cztery tysiące, w świecie – ponad pięć tysięcy. Laik może uznać, że wody nie jest mało, skoro człowiek wypija średnio tylko ok. 1000 litrów (1 m3) wody rocznie, czyli bardzo małą część z 1500 m3 wody przypadającej rocznie na mieszkańca Polski. Ogromne ilości wody potrzebne są jednak do produkcji żywności (np. „ślad wodny” kilograma wołowiny może wynosić 15 000 litrów), do higieny i praktycznie każdej ludzkiej działalności. Zmienność czasowa i przestrzenna zasobów wodnych Polski jest znaczna. Lekarstwem na wahania dostępności wody w czasie jest jej retencjonowanie – łapanie wody, kiedy jest jej nadmiar i zrzucanie zmagazynowanej wody, kiedy panuje susza. Jednak wszystkie polskie zbiorniki mieszczą tylko 6,5% rocznego odpływu rzecznego, a reszta płynie w kierunku Bałtyku.

Od ponad 100 lat nasze miasta skutecznie prowadzą politykę przestrzenną, polegającą na szybkim pozbywaniu się wody, odgradzaniu się od rzek czy strumieni, uszczelnianiu terenu i wypieraniu zieleni oraz wody przez zabudowę i infrastrukturę. W wielu miastach duże rzeki zostały uregulowane, tereny zalewowe – obwałowane i zabudowane, bagna i mokradła – osuszone, małe cieki wodne – skanalizowane w betonowych korytach, ukryte pod ziemią lub zasypane, a ich zlewnie miejskie – zdrenowane i uszczelnione, co sprawia, że woda deszczowa odprowadzana jest do systemów kanalizacyjnych, wprost „z chmury do rury”. Skutkiem tych działań jest nadmierne uszczelnienie powierzchni i odwodnienie miast, a tym samym zwiększenie ich podatności na ekstrema hydrometeorologiczne, występujące z coraz większą częstotliwością w następstwie zmian klimatu. Kluczowe problemy wodne miast wiążą się nie tylko z niedoborem, nadmiarem i zanieczyszczeniem wody, ale także z z rosnącymi kosztami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz szkodami i stratami w wyniku podtopień i powodzi.

20 października 2020 o godz. 10.00 w przestrzeni wrocławskiej Concordii Design HUB odbędzie się okrągły stół „Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski”, przy którym zasiądą eksperci od gospodarki wodnej. W czasie dyskusji będą szukać rozwiązań powyższych problemów. Wśród wspomnianych specjalistów znajdują się osoby, które przez ostatnie miesiące przygotowywały Alerty Wodne, opracowywane przez think tank Open Eyes Economy; publikacje te wnikliwe przedstawiały analizę sytuacji hydrologicznej w Polsce.

Debata będzie podzielona na 3 główne sesje, podczas których poruszone zostaną tematy walki z zagrożeniem suszy i powodziami, problematyka gospodarowania zasobami wodnymi w miastach i wsiach oraz przybliżone zostaną programy i polityka wsparcia dla polskich samorządów. Do dyskusji zaproszenie przyjęli przedstawiciele wielu środowisk w w tym m.in.: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Polska Akademia Nauk, wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Economy of a Water City, dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, prof. dr hab. inż. Jan Żelazo – SGGW w Warszawie, redaktor naczelny „Gospodarka Wodna”, Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie, Piotr Nieznański – doradca zarządu ds. środowiskowych, WWF Polska, Ryszard Grobelny – Związek Miast Polskich, prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – dyrektor Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringiem Ekosystemu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. dr hab. Jerzy Haunser – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Krzysztof Kutek – Arcadis Polska, prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski  – ekspert w zakresie gospodarki wodnej i polityki regionalnej.

W czasie wydarzenia zostaną także zaprezentowane wyniki Water City Indeks 2020, który jest rankingiem polskich miast w zakresie gospodarowania wodą oraz ochronę przed jej brakiem lub nadmiarem. Projekt jest wspólną inicjatywą zapoczątkowaną w roku 2019 przez Open Eyes Economy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Arcadis Polska.

 

Dyskusję będzie można obejrzeć online za pośrednictwem platformy streamingowej, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://transmisja.oees.pl/ 

Pełny program sesji można znaleźć pod linkiem: https://oees.pl/gospodarownie-woda-wyzwania-dla-polski/

 

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2020 oraz przygotowań do kongresu Economy of a Water City 2021 zaplanowanego na 25-26 października 2021 roku we Wrocławiu.

Program

Gospodarowanie wodą - wyzwania dla Polski (program)

Prelegenci
prof. dr hab. Marek Degórski
kierownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Jarosław Dolny
radca prawny
dr inż. Izabela Godyń
Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska
dr Rafał Dutkiewicz
prezydent Wrocławia w latach 2002-2018
Ryszard Grobelny
Związek Miast Polskich
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Paweł Jarosiewicz
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Kamil Jawgiel
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM, Sweco Consulting Sp. z o.o.
dr hab. prof. PAN Krzysztof Kochanek
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Roman Konieczny
emerytowany pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Antoni Konopka
członek zarządu Województwa Opolskiego
dr Michał Kudłacz
Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Polska Akademia Nauk, wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Economy of a Water City
Krzysztof Kutek
Arcadis Polska
prof. PWr dr hab. inż. Paweł Licznar
Katedra Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Jakub Mazur
wiceprezydent Wrocławia
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
profesor senior Politechniki Krakowskiej
Piotr Nieznański
doradca zarządu ds. środowiskowych, WWF Polska
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
Katedra Inżynierii Wodnej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Edward Pierzgalski
emerytowany profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Klara Ramm
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
dr Ksymena Rosiek
Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia
prof. dr hab. Czesław Szczegielniak
prezes zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Economy of a Water City
prof. dr hab. Maciej Zalewski
dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Witold Ziomek
prezes zarządu MPWiK Wrocław
prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak
Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringiem Ekosystemu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Jan Żelazo
SGGW w Warszawie, redaktor naczelny „Gospodarka Wodna”, Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie
Miejsce Konferencji

Wydarzenie odbędzie się w Concordia Design Wrocław | Udział publiczności wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej po wcześniejszej rejestracji.

Organizatorzy:
Partnerzy:
Patronat:
Patronat medialny: