Małopolska Open Eyes Economy Hub

Zapraszamy MŚP z Małopolski do wyjazdu na misje gospodarcze i międzynarodowe targi do Holandii, Austrii, Słowenii i Hiszpanii

Serdecznie zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie pt. „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. Poszukujemy firm, które planują rozszerzyć swoją działalność poprzez ekspansję międzynarodową oraz działają w branżach: przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W ramach projektu bezpłatnie organizujemy wyjazdy na misje gospodarcze oraz targi międzynarodowe, w trakcie których MŚP będą mogły przedstawić swoją ofertę biznesową, nawiązać kontakty z kontrahentami z zagranicy. Dodatkowo oferujemy udział w warsztatach dotyczących design thinking i wykorzystania tej metody pracy do rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej.Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizatorami projektu są Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.