Małopolska Open Eyes Economy Hub

Chcesz rozwinąć swoją firmę, nawiązać międzynarodowe kontakty biznesowe i wkroczyć na europejski rynek?

 

Weź udział w programie #MałopolskaOpenEyesEconomyHub

Serdecznie zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie pt. „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. Poszukujemy firm, które planują rozszerzyć swoją działalność poprzez ekspansję międzynarodową oraz działają w branżach: przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W ramach projektu bezpłatnie organizujemy wyjazdy na misje gospodarcze oraz targi międzynarodowe, w trakcie których MŚP będą mogły przedstawić swoją ofertę biznesową, nawiązać kontakty z kontrahentami z zagranicy. Dodatkowo oferujemy udział w warsztatach dotyczących Design Thinking i wykorzystania tej metody pracy do rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej.

Program skierowany jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Małopolski, działających w jednej  z dwóch branż:

 • przemysły kreatywne i czas wolny,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne,

zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności o rynki zagraniczne oraz działających lub zamierzających działać zgodnie z etyką FIRM-IDEI.

Oferujemy bezpłatne wyjazdy na misje gospodarcze do Holandii, Austrii lub Słowenii, aktywny udział w targach różnych branż (Barcelona <smart city>, Amsterdam <IoT>, Katowice <interior design>),  udział w konferencjach naukowych na temat współpracy nauki z biznesem oraz prezentacji najlepszych praktyk innowacyjnych MŚP z Małopolski (FIRMY-IDEE). Wyjazdy poprzedzą warsztaty z zakresu rozwijania działalności eksportowej z wykorzystaniem metody Design Thinking .

Uczestnicy zyskają:

 • wsparcie w nawiązaniu zagranicznych kontaktów,
 • wiedzę na temat zagranicznych rynków
 • umiejętność posługiwania się metodą Design Thinking w planowaniu swojej działalności eksportowej
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji biznesowych,
 • podręcznik eksportera stworzony specjalnie z myślą o projekcie

Zrealizujemy:

 • 9 zagranicznych misji gospodarczych do Holandii, Austrii i Słowenii, w których udział weźmie łącznie co najmniej 84 MŚP z Małopolski
 • wyjazd 24 małopolskich MŚP na międzynarodowe targi branżowe w Hiszpanii, Holandii i Polsce
 • 12 edycji warsztatów dla uczestników misji oraz targów dotyczących rozwijania działalności eksportowej z wykorzystaniem metody Design Thinking
 • 12 konferencji w wybranych miastach Polski dot. m.in. współpracy nauki z biznesem oraz prezentacji najlepszych praktyk innowacyjnych MŚP z Małopolski
 • kampanię informacyjno-promocyjną dot. potencjału gospodarczego Małopolski.


Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizatorami projektu są Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.