OEES HUB

Miejsce generowania wiedzy eksperckiej i jej upowszechniania

X

OEES HUB to platformy generowanie i popularyzacji wiedzy eksperckiej dla różnych interesariuszy:

ekspertów (think tank OEES HUB),

przedsiębiorców (MOEE HUB)

i opinii publicznej (dobrzewiedzieć)

To nasza propozycja nowych formy eksperckiego współdziałania, służącego pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o różnych wycinkach ekonomii wartości.

To miejsce otwarte dla inicjatyw oddolnych, do jego współtworzenia zapraszamy wszystkich pasjonatów wiedzy z pomysłami na działanie.

To przestrzeń służąca zarówno kształtowaniu polityk publicznych, jak też działaniom oddolnym, które chcemy upowszechniać i wzmacniać.

Zobacz więcej
X