Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji „Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju”, która odbędzie się 26 września w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

 

 

Dlaczego warto wkroczyć na zieloną ścieżkę rozwoju? Jak nie wypaść z zielonego kursu w nowej gospodarce? Czym jest zrównoważony rozwój? Dla kogo jest zaadresowana zielona branża czasu wolnego? Jak w praktyce wyglądają „zielone zamówienia publiczne”? Na te pytania odpowiedzą autorytety w dziedzinie ekonomii, eksperci oraz praktycy podczas konferencji „Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju”, która odbędzie się 26 września w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13B.

„Solidarni w rozwoju” to popularny nie tylko wśród przedsiębiorców i samorządowców cykl konferencji organizowanych w województwie pomorskim. Jest on firmowany przez Open Eyes Economy, czyli ogólnopolski ruch społeczno-intelektualny, integrujący różnorodne środowiska zawodowe i lokalne, a także wszystkie pokolenia i grupy światopoglądowe.

W programie konferencji znajdą się nazwiska wybitnych ekspertów oraz liderów opinii publicznej. Nie zabraknie także przedstawicieli środowisk akademickich (Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku), a także kluczowych dla regionu instytucji otoczenia biznesu – Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Wydarzenie otworzy prelekcja prof. Jerzego Hausnera z Open Eyes Economy poświęcona zależnościom między gospodarką a klimatem.

Organizatorom konferencji przyświeca idea wypracowania lokalnej ścieżki zróżnicowanego rozwoju, która zakłada współpracę wielu środowisk w danym miejscu.

Na konferencję zapraszamy właścicieli firm i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój biznesu, a także przedstawicieli jednostek oraz spółek samorządu terytorialnego.

Wydarzenie jest organizowane przez Open Eyes Economy we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza.

Szczegółowy program oraz bezpłatna rejestracja: solidarniwrozwoju.pl.