OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu

Jerzy Hausner, Maria Potocka, Michał Rusinek, Robert Piaskowski

Termin
Miejsce

Jaką rolę w wychodzeniu z kryzysu odgrywa kultura? Na czym polega wyzwalanie kulturowej energii?

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Profesora Jerzego Hausnera pt. „Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu”

Gośćmi Profesora byli:

Maria Anna Potocka – krytyk sztuki, autorka książek z zakresu filozofii sztuki, od dziesięciu lat dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Robert Piaskowski – pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury, wykładowca akademicki, współorganizator wielu krakowskich festiwali muzycznych.

Michał Rusinek – pisarz, literaturoznawca, członek Rady Języka Polskiego, Prezes Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej

Wydarzenie
https://www.facebook.com/events/170699651048357/?active_tab=discussion

Prelegenci
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr Maria Anna Potocka

Director of the Museum of Contemporary Art in Krakow MOCAK

Robert Piaskowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury
Michał Rusinek
Miejsce Konferencji