OPUBLIKOWANO:
2022.02.14
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Konferencja "Kultura wartości.

O wiarygodnej współpracy międzysektorowej"

Termin
2022-03-14 11:30:00
Miejsce
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
plac Świętego Ducha 1, 31-023 Kraków
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością. Celem odpowiedniego przygotowania miejsca konferencji i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 12 423 76 05 lub elektronicznie na adres e-mail:
magdalena.sobestowiejak@oees.pl
Bilety

 

Rejestracja:

Materiały pokonferencyjne
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

Głównym tematem konferencji „Kultura wartości. O wiarygodnej współpracy międzysektorowej” jest rola współpracy pomiędzy sektorami życia społecznego: publicznym, prywatnym i społecznym.

W czasie spotkania przedstawimy również praktyki z zakresu realizacji innowacyjnych projektów realizowanych przez Małopolskę a także zaprezentujemy konkretne rozwiązania, które wdrożyły małopolskie firmy akcentując przy tym korzyści współpracy na linii biznes – nauka. Poruszymy także temat związany z organizacjami pozarządowymi, które oprócz działalności społecznej prowadzą również działalność gospodarczą, współpracując przy niej z uczelniami i przedsiębiorstwami oraz społecznością lokalną.

Celem konferencji jest promocja gospodarcza Małopolski – chcemy pokazać, że nasz region jest innowacyjny i powstają tu ciekawe rozwiązania na styku sektora nauki i biznesu oraz organizacji społecznych i samorządu. Na konferencję serdecznie zapraszamy przedstawicieli biznesu, szkół wyższych i instytucji publicznych z całej Polski, zainteresowanych rozwijaniem współpracy z Małopolską oraz wszystkich zainteresowanych tematem współpracy w sektorach nauka – biznes – organizacje pozarządowe.

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy 14 marca 2022 roku  w godzinach 11:30 – 15:30. Wydarzenie będzie miało miejsce w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (pl. Św. Ducha 1).

Wydarzenie jest bezpłatne, ilość miejsc jest ograniczona a warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja na stronie: https://oees.pl/kultura-wartosci/. Zapraszamy także do dołączenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/677549033400211/

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli nauki m.in. prof. UEK dr. hab. Stanisława Mazura, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawicielkę korporacji Anitę Antosz z AMS a także mniejszych przedsiębiorców jak Michał Madura z EDISINDA i Michał Badura z Skillspace. Nie zabraknie również przedstawicieli trzeciego sektora, będą to m.in. Alicja Kowalik, Prezeska Zarządu Fundacji Targ Pietruszkowy czy też dr Dominika Walec, Prezes Zarządu Fundacji Wspierającej #OMGKRK oraz przedstawicieli samorządu m.in. dr Rafał Solecki, Dyrektora Małopolskigo Centrum Przedsiębiorczości.

Ważnym punktem programu konferencji będzie także rozmowa o roli wiarygodnej instytucji kultury w kształtowaniu zaufania społecznego, w której udział wezmą prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES oraz Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w ramach wydarzenia „Nie przegap 2022 – otwarcie sezonu Fundacji GAP” oraz cyklu Open Eyes Economy on Tour. Realizowana jest w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program
Prelegenci
Anita Antosz
Digital Automation – Product& Project Management, AMS
Michał Badura
założyciel Skillspace
dr Bartłomiej Biga
Vicepresident of the Open Eyes Economy Programme Council, Cracow University of Economics
Krzysztof Głuchowski
Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP
Alicja Kowalik
Prezeska Zarządu, Fundacja Targ Pietruszkowy
Agata Krzyżek-Gola
Członek Zarządu, Społeczna 21 Sp. z o. o.
Agata Machnik-Pado
Prezeska Zarządu, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Michał Madura
Senior Business Design Consultant, EDISONDA
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Seweryn Rudnicki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, hearts&heads
dr Rafał Solecki
Dyrektor, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
dr Dominika Walec
Prezes Zarządu, Fundacja Wspierająca #OMGKRK
Wioletta Wilimska
Dyrektor, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
plac Świętego Ducha 1, 31-023 Kraków

Materiały pokonferencyjne

Poszukiwanie jest sztuką – relacja z konferencji “Kultura wartości. O wiarygodnej współpracy międzysektorowej”

 

Współpraca pomiędzy artystami a ekonomistami, rządzącymi a obywatelami, organizacjami pozarządowymi a samorządami, pomiędzy uniwersytetami a biznesem – ile możliwych linii współpracy, tyle unikalnych wyzwań i niepowtarzalnych okazji. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i jak sprawić, żeby współpraca była korzystna dla każdej ze stron? O tym dyskutowali prelegenci konferencji „Kultura wartości. O wiarygodnej współpracy międzysektorowej”, która w ramach Otwarcia Sezonu Fundacji GAP – „Nie przeGAP 2022” odbyła się 14 marca 2022 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Uniwersytety nie są już wieżą z kości słoniowej


O ich ewolucji – od „wież z kości słoniowej” do instytucji służebnych, odpowiedzialnych i reagujących na bieżące potrzeby – opowiedział prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. „Uniwersytet odpowiedzialny” to niezwykle szeroki koncept. Aby go lepiej zrozumieć, należy odpowiedzieć na dwa fundamentalne pytania: „Wobec kogo i za co?” – tłumaczy. 

Wyjątkowe kompetencje uniwersytetów i ich możliwość pozytywnego oddziaływania na różne procesy kształtujące społeczeństwo prowadzą do wniosku, iż są one odpowiedzialne wobec wszystkich jednakowo. Ich misją są działania, które – niehamowane ekonomicznymi ograniczeniami i imperatywem przynoszenia zysków – sprawiają, że stają się odpowiedzialne za szukanie jak najlepszych możliwości reagowania na różnego typu wyzwania cywilizacyjne. 

Jak nie hamować potencjału uczelni? Instytucjonalne rozwiązania i przekazywanie dobrych praktyk

 

O kształtowaniu interdyscyplinarnej współpracy opowiadali także prelegenci panelu dyskusyjnegoKultura współpracy – o wzmocnieniu działań na linii nauka-biznes”. Uczelnie posiadają imponujące zasoby zarówno kompetencji, jak i gotowych rozwiązań. Te jednak, wskutek różnic pomiędzy instytucjami, często nie znajdują zastosowania w biznesie – zaznacza moderator dyskusji dr Bartłomiej Biga, Wiceprzewodniczący Rady Programowej OEES. Dr Seweryn Rudnicki z AGH w Krakowie podkreśla, że największą przeszkodą jest brak transferu wartości pomiędzy tymi instytucjami. Można to zmienić zarówno oddolnie, jak i instytucjonalnie. Działania oddolne to choćby budowanie mikroobszarów działań, które zaangażują działaczy z obu stron, znających realia pracy w obu systemach. Zdaniem Rudnickiego, problemem jest także podejście polskich badaczy do łączenia pracy naukowej z pracą w biznesie. W innych krajach można pracować w nauce, odejść na jakiś czas do biznesu, a później wrócić i przekazać panujące tam dobre praktyki. Za granicą jest to postrzegane pozytywnie, a w Polsce odbiera się takie działania, jak „wakacje” – dodaje.

Z kolei Anita Antosz z AMS zauważa, że odpowiedzią na potrzebę łączenia biznesu i szkolnictwa wyższego może być zapewnienie studentom płynnego przejścia pomiędzy instytucjami. Gwarantem tego może być m. in. nowy kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Global Business Services, który tworzony we współpracy z największymi globalnymi korporacjami działającymi w Polsce, oferuje studentom praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy w korporacjach.

Innowacje to nie tylko loty w kosmos 

 

Co uniwersytet może przejąć od biznesu, a czego biznes może oczekiwać od uniwersytetu? Jak w ich przebiegu współpracy mogą pomóc samorządy? Zdaniem dr Rafała Soleckiego, Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), jednostki administracji samorządowej mogą w takiej współpracy odegrać rolę wspomagającą zarówno pod kątem finansowym, jak i merytorycznym. W latach 2014-2020 MCP wsparło niemal 500 projektów, udzielając im bezzwrotnego wsparcia w formie bonów na innowacje o jednostkowej wartości do 500 tysięcy złotych. Rola samorządów jest jednak znacznie szersza – to także organizowanie współpracy akademicko-biznesowej opierającej się o rozpoznawanie potrzeb jednej strony i znajdowanie odpowiedzi na te potrzeby po drugiej stronie. 

Innowacja jest środkiem, a nie celem samym w sobie

 

Nieodłącznym elementem nawiązywania międzysektorowej współpracy są wprowadzane po każdej ze stron innowacje. Jak działać, aby innowacje nie stały się celem samym w sobie, a faktycznie czemuś służyły? Zdaniem Michała Badury z Edisonda, najważniejsze jest, aby odpowiedzieć na faktyczną potrzebę organizacji. Budowanie kultury innowacji wymaga cierpliwości i dostosowania metody do kultury panującej wewnątrz organizacji – podkreśla Badura. Na podstawie jego doświadczeń udało się pomóc takim organizacjom, jak choćby DKMS i inicjatywa Szlachetna Paczka. Dla Fundacji DKMS kluczowym okazało się uproszczenie medycznych komunikatów wysyłanych do dawców szpiku, co pomogło utrzymać ich zaufanie. Wszystko to zostało osiągnięte w wyniku międzysektorowej współpracy ze studentami. Innowacje to zatem codzienna praca nad każdym elementem działalności, a nie tylko olbrzymie skoki technologiczne. 

Społeczeństwo wysokich wartości czy powszechna ignorancja?


W dyskusji “Rola wiarygodnej instytucji kultury w kształtowaniu zaufania społecznego” prof. Jerzy Hausner wraz z Krzysztofem Głuchowskim, dyrektorem Teatru im. J. Słowackiego, zgodnie przyznają, że niezależne instytucje kultury są niezbędnym narzędziem do wywoływania społecznego zaangażowania i poruszenia. Odgrywają także ważną rolę w kształtowaniu wartości takich jak kreatywność, otwartość i wyobraźnia, odpowiedzialnych za tworzenie społeczeństwa opartego na współpracy, ale także kluczowych w biznesie i ekonomii wartości.

Jednak aby instytucje kultury mogły spełniać swoją rolę, powinny być przede wszystkim wiarygodne, niezależne od władzy i nie bać się skandali. Nonkonformizm jest wpisany w DNA instytucji kultury – dodaje Głuchowski.

Odpowiadać na potrzeby, koordynować i wskazywać rozwiązania – współpraca pomiędzy NGOsami, biznesem a samorządami


W panelu “Kultura wartości – rola trzeciego sektora w generowaniu wartości dla gospodarki i społeczeństwa”, moderowanym przez Agatę Machnik-Pado, Prezeskę Zarządu Fundacji GAP, dyskutowano z kolei o współpracy organizacji społecznych z instytucjami publicznymi i biznesem, a także wspólnym tworzeniu innowacji społecznych, czyli rozwiązań, w centrum których jest człowiek i jego potrzeby. Każda z tych instytucji dysponuje zupełnie innymi, równie wartościowymi narzędziami, które – odpowiednio połączone – mogą zagwarantować sukces.

Dzięki współpracy biznesu i organizacji zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, możliwe staje się z jednej strony tworzenie przyjaznych miejsc pracy dla takich osób, jak i integrację społeczną. Takie podejście z powodzeniem w praktyce realizuje przedsiębiorstwo społeczne Społeczna 21, które nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie prowadzi foodtruck z frytkami, obsługiwany przez osoby z zespołem Downa.  Organizacje pozarządowe, biznes, samorządy i uniwersytety powinny współpracować na rzecz społeczności na różnym szczeblu. Z dobrą współpracą międzysektorową jest jak z dobrą kawą. Istotne jest to, jaki wybieramy kubek, ile będzie wody, ile kawy, ile mleka i czy będą w niej dodatki. Co więcej, każdy z nas lubi inną kawę. Tak samo jest we współpracy: musimy ustalić, jakie mamy kompetencje, jakie mamy oczekiwania, możliwości, kto co chce z tej współpracy wyciągnąć i tak to poukładać, żeby wszystkim „smakowało” – zauważa Agata Krzyżek-Gola, Członkini Zarządu w Społeczna 21. 

Jedną z inicjatyw Stowarzyszenia Podgorze.pl odpowiadających na potrzeby mieszkańców tej krakowskiej dzielnicy jest Targ Pietruszkowy – wyjaśnia Alicja Kowalik, Prezeska Zarządu Fundacji Targ Pietruszkowy. To właśnie tam można kupić zdrowe i ekologiczne produkty żywnościowe, które muszą spełniać trzy kryteria – lokalność, naturalność i możliwość bezpośredniego zakupu od producenta. 

O rozpoznawaniu potrzeb i koordynowaniu działań mówi także Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Rolą instytucji samorządowych jest rozpoznawanie potrzeb i szukanie osób albo instytucji, które pomogą je rozwiązać. Tak powstał np. płaszcz przeciwdeszczowy dla osób poruszających się na wózku – tłumaczy.

Z kolei dr Dominika Walec, Prezeska Zarządu Fundacji Wspierającej #OMGKRK opowiadała o tym, jak dzięki współpracy skutecznie można budować światowej jakości ekosystemy innowacji na terenie Krakowa. Najważniejsze w tworzeniu ekosystemów i rozwiązań na rzecz społeczeństwa i gospodarki jest umożliwienie przedstawicielom sektora prywatnego i samorządowego poznanie się nawzajem – podsumowuje. 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub, realizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, w którym świadczone jest darmowe wsparcie dla małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw w nawiązywaniu nowych, międzynarodowych relacji biznesowych poprzez organizację wyjazdów na misje gospodarcze i targi branżowe. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Tekst: Michał Szyndler

Fotorelacja
Organizator
Partner