OPUBLIKOWANO:
2019.04.15
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego

Termin
2019-06-12 09:00:00
Miejsce
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Informacje o biletach
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: biuro@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

Pojęcie interesu publicznego jest tyko pozornie oczywiste. Przyzwyczailiśmy się, że podstawowe ujęcie interesu publicznego określa prawo. Zatem dla ochrony prawnie określonego interesu publicznego władze publiczne dysponują (lub powinny dysponować) instrumentami jego ochrony i kształtowania. Jednakże szersze ujęcie interesu publicznego powoduje, że ujawniają się problemy związane z jego rozumieniem i interpretacją, zarówno na gruncie naukowym, jak i praktycznym.

Interes publiczny jest kategorią rozmytą. Jest definiowany przez różne dyscypliny nauki i praktyki a ze swej istoty jest kategorią dynamiczną i historyczną. Z tego względu jego identyfikowanie i ochrona wymaga obalenia wielu mitów i uwzględnienia nowej specyfiki współczesnej gospodarki. Nowe wyzwania wynikające ze zmieniających się systemów wartości, na tle coraz szybciej ewoluujących uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, powodują, iż tradycyjne instytucje państwa nie nadążają za tego typu zmianami.

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź