OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Samorząd terytorialny, a ochrona interesu publicznego

Miejsce
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Informacje o biletach
Konferencja płatna
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: biuro@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest płatny 200zł

Jedna z sesji w ramach konferencji „Samorząd terytorialny, a ochrona interesu publicznego” odbędzie się w ramach Open Eyes Economy on Tour 2019. Będzie to sesja specjalna, pt. „Regeneracja miast przemysłowych”, moderowana przez prof. Jerzego Hausnera. Wezmą w niej udział: Tomasz Komornicki, Jacek Szlachta, Aleksander Noworól, Justyna Danielewicz, Michał Styś oraz przedstawiciel Urzędu Miasta w Łodzi.

Uczestnicy panelu będą próbowali odpowiedzieć na następujące pytania: Jak miastom przemysłowym przywrócić trwałą zdolność regeneracyjną? Jaki jest potrzebny nowy paradygmat rozwoju miasta przemysłowego? Co jest obciążeniem miasta przemysłowego odchodzącego od tradycyjnej wytwórczości do nowej wytwórczości? Co należy zmienić w systemie społecznym, gospodarczym a przede wszystkim przestrzennym, tj. w jego sposobach zagospodarowania, w formach korzystania z prawa własności nieruchomości?

 

Pojęcie interesu publicznego jest tyko pozornie oczywiste. Przyzwyczailiśmy się, że podstawowe ujęcie interesu publicznego określa prawo. Zatem dla ochrony prawnie określonego interesu publicznego władze publiczne dysponują (lub powinny dysponować) instrumentami jego ochrony i kształtowania. Jednakże szersze ujęcie interesu publicznego powoduje, że ujawniają się problemy związane z jego rozumieniem i interpretacją, zarówno na gruncie naukowym, jak i praktycznym.

Interes publiczny jest kategorią rozmytą. Jest definiowany przez różne dyscypliny nauki i praktyki a ze swej istoty jest kategorią dynamiczną i historyczną. Z tego względu jego identyfikowanie i ochrona wymaga obalenia wielu mitów i uwzględnienia nowej specyfiki współczesnej gospodarki. Nowe wyzwania wynikające ze zmieniających się systemów wartości, na tle coraz szybciej ewoluujących uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, powodują, iż tradycyjne instytucje państwa nie nadążają za tego typu zmianami.

Więcej na http://jubileusztm.wz.uni.lodz.pl/

 

Miejsce Konferencji

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź