Materiały kongresowe Economy of a Water City 2019.

Materiały


Water City Index

Ranking efektywności największych miast Polski pod względem sposobu wykorzystywania zasobów wody

zobacz prezentację

Open Eyes Economy Discussion Papers 3

Miasto- woda – jakość życia

zobacz prezentację

Program Economy of a water city

Kongres Miasto- woda – jakość życia

zobacz prezentację

Dzień pierwszy 3 października 2019 r.


SESJA INAUGURACYJNA

Sesja otwarcia:

Witold Ziomek  – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

zobacz prezentację

Głos: Blue-Green Solutions (BGS) for future cities' water economy

prof. Cedo Maksimovic – Editor of Urban Water Journal, Imperial College London
Voice Blue-Green Solutions (BGS) for future cities’ water economy

zobacz prezentację

Głos: Financing for wate

dr Guy Alaerts – Institute for Water Education

zobacz prezentację

Głos: Wodociągi w Polsce – nowe wyzwania

Klara Ramm – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

zobacz prezentację

BLOK MIASTO - CITY RESILENCE

Głos: City Resilience Program

Marc Forni – City Resilience Program, World Bank

zobacz prezentację

Sesja inspiracyjna: City resilience w praktyce

prof. dr hab. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

zobacz prezentację

prof. Fumiaki Inagaki – Akita University

zobacz prezentację

prof. UAM dr hab. Adam Radzimski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zobacz prezentację

BLOK: JAKOŚĆ ŻYCIA – ADAPTACJA MIAST DO ZMIANY KLIMATU

Głos: Adaptation to climate change in the health sector

James Grellier – European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter Medical School

zobacz prezentację

Sesja inspiracyjna: Let's talk about climate adaptive cities – from strategy to implementation

Wouter Vos – Director, International Liveable Cities

zobacz prezentację

BLOK: MIASTO – PLANOWANIE PRZESTRZENNE A OCHRONA PRZED POWODZIĄ W MIASTACH

Głos: Efficiency of flood protection measures

Wolfgang Kron – Munich Re

zobacz prezentację

Sesja inspiracyjna: Planowanie przestrzenne, ochrona przeciwpowodziowa i rozwój

Rémy Tourment – IRSTEA (France)

zobacz prezentację

prof. dr hab. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska

zobacz prezentację

BLOK: WODA – WATERFRONTS AND CITY DEVELOPMENT

Głos: Zintegrowane zarządzanie przestrzenią i wodą w miastach

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska

zobacz prezentację

Sesja inspiracyjna: Space and water management in liveable cities

dr Ksymena Rosiek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

zobacz prezentację

Wouter Vos – Director, International Liveable Cities

zobacz prezentację

Justin Abbott – Director of Global Water Skills Leader, Arup

zobacz prezentację

Dzień drugi, 4 października 2019 r.


SESJA PLENARNA

Głos: Flexible transformation Pathways for Climate Change and Cities: New York City and Beyond

prof. Reginald Blake – New York City College of Technology

zobacz prezentację

PREZENTACJA WATER CITY INDEX DLA POLSKI

Pierwsza edycja Water City Index – spostrzeżenia Arcadis
Krzysztof Kutek – Arcadis Polska

zobacz prezentację

BLOK: MIASTO – ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH

Głos: Ekohydrologia miasta – transformacja zagrożeń związanych z wodą a zrównoważony rozwój

prof. dr hab. Maciej Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

zobacz prezentację

Sesja inspiracyjna: Problems in urban water and sanitation

Moderator: Witold Ziomek – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

zobacz prezentację

Oliver Loebel – Sekretarz Generalny EurEau

zobacz prezentację

BLOK: WODA – STRATEGIE OCHRONY PRZED POWODZIĄ

Sesja inspiracyjna: Strategie ochrony przed powodzią

dr Piotr Hermanowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zobacz prezentację

prof. UW dr hab. Artur Magnuszewski – Uniwersytet Warszawski

zobacz prezentację

BLOK: WODA – OPERACYJNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNĄ

Głos: Sava river flood monitoring and forecasting system

Mirza Sarač – International Sava River Basin Commission

zobacz prezentację

Głos: Digitalization of Water management

prof. Evzen Zeman – Czech University of Agriculture

zobacz prezentację

Sesja inspiracyjna: Rozwój systemu centrów operacyjnych oraz monitorowania i ostrzegania przed powodzią w Polsce

Jacek Jędrzejczyk – Sweco Consulting

zobacz prezentację

Wojciech Adamski – Dyrektor Miejskiego Centrum Operacyjnego we Wrocławiu

zobacz prezentację