OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Między indywidualizmem i wspólnotowością

Jerzy Hausner, Janusz Czapiński

Termin
Miejsce
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Trzeci wykład z cyklu „Ekonomia wartości” Profesora Jerzego Hausnera z dnia 02.04.2020
Gościem prof. Hausnera był dr hab. Janusz Czapiński – polski psycholog społeczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.

Jest autorem uznanych prac:
„Psychologiczne teorie szczęścia” (2005)
„Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu” (2005)
„Psychologia szczęścia: kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej” (2017)

 

wydarzenie

 

Prelegenci
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
prof. dr hab. Janusz Czapiński
Psycholog społeczny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce Konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podcasty