OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Między subiektywizmem i obiektywizmem wartości

Jerzy Hausner, Tadeusz Gadacz, Piotr Augustyniak

Termin
Miejsce

Jakich głównych założeń nowej ekonomicznej teorii wartości należy przestrzegać?
W jaki sposób – na przestrzeni lat – ewoluowało znaczenie wyznawanych przez nas wartości?

Zapraszamy na kolejny wykład Profesora Jerzego Hausnera zatytułowany „Między subiektywizmem i obiektywizmem wartości”, w którym zaproszeni goście poruszać będą tematykę wartości i roli jaką odgrywają one w codziennym życiu.

W rozmowie – oprócz Profesora Jerzego Hausnera – wzięli udział:

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – wykładowca akademicki, tłumacz, religioznawca i filozof specjalizujący się w filozofii człowieka.

prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak – filozof, specjalista filozofii człowieka, metafizyki, religii i teorii nowoczesności. Zawodowo związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

wydarzenie
https://www.facebook.com/events/170699661048356/?active_tab=discussion

Prelegenci
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
AGH University of Science and Technology in Krakow
dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK
Cracow University of Economics
Miejsce Konferencji