FIRMA-IDEA

Czy biznes oparty na wartościach to wciąż utopia?

Co oznacza sformułowanie FIRMA-IDEA i czym charakteryzuje się takie przedsiębiorstwo?

Zapraszamy do zapoznania się z opisem FIRMY-IDEI (poniżej) oraz z przykładami Małopolskich FIRM-IDEI opisanych w artykułach na łamach Dziennika Gazeta Prawna oraz w spotach:

ARTYKUŁY:

 

SPOTY:

FIRMA-IDEA: moja praca, moja pasja.

Jak FIRMA, to IDEA - Małopolska Open Eyes Economy Hub

FIRMA-IDEA: Innowacje ułatwiające życie

FIRMA-IDEA: Nauka i technologie dla środowiska

FIRMA-IDEA: Z myślą o efektywności energetycznej

FIRMA-IDEA: Technologie nowej rzeczywistości

 

FIRMA-IDEA działa na rzecz budowania pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem – tj. m.in.:

  • współpracuje z uczelniami lub szkołami,
  • inwestuje w rozwój pracowników,
  • wdraża innowacyjne rozwiązania,
  • prowadzi prace badawczo-rozwojowe,
  • podejmuje działania w zakresie ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności na otoczenie.

FIRMA-IDEA to nowe podejście do wartości w biznesie, które ma pomóc przedsiębiorstwom w długookresowym rozwoju. To poszukiwanie unikalnego sposobu wytwarzania wartości, który stanowi najtrwalszą przewagę konkurencyjną i sprawia, że firma rozwija się, a nie tylko rozrasta. To otwartość na tworzenie warunków do szerokiej współpracy, która pozwoli uniknąć pułapki konkurowania głównie w oparciu o niską marżę. FIRMA-IDEA tworzy sieć partnerskich relacji, które sprawiają, że jej działalność jest tak naprawdę procesem WSPÓŁwytwarzania wartości, gdyż angażuje się do tego środowisko lokalne, konsumentów, a nawet konkurencję.

FIRMA-IDEA to dostrzeżenie, że nie każdy koszt jest zły i nie każdy przychód jest dobry – tak, aby zamiast uczestniczenia w oportunistycznej grze, mieć stabilne i mocne podstawy rozwojowe. To odpowiedź na potrzask, w którym znalazł się biznes. To próba osłabienia przeświadczenia, że przedsiębiorcy funkcjonują kosztem większych społeczności. To odejście od gospodarowania transakcyjnego, gdzie klient jest jedynie tzw. targetem – zwierzyną, którą trzeba upolować.

FIRMA-IDEA nie ma być organizacją charytatywną. Wdrażane zmiany nie mogą upośledzić jej zdolności do generowania zysku. Przeciwnie, mają one zapewnić możliwość realizowania coraz ambitniejszych celów biznesowych, których osiąganie jest możliwe tylko przy wykorzystywaniu mechanizmów rynkowych. Jest to jednak podtrzymywalne tylko wtedy, gdy w działalności firmy brane są pod uwagę także wartości pozaekonomiczne.  Społeczeństwo jest w tym temacie coraz bardziej czujne i wymagające. Nie mogą być to więc tylko działania pozorowane. Wartości (przez wielkie W) muszą być wpisane w sedno wszystkich działań firmy.

Więcej na www.firmaidea.pl i www.oees.pl