Kontakt

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

tel. 12 423 76 05

www.fundacjagap.pl

 

Rekrutacja na misje gospodarcze:

Matylda Czekaj

matylda.czekaj@fundacjagap.pl

 

Program misji:

Oliwia Ostrowska

oliwia.ostrowska@fundacjagap.pl

 

Rekrutacja na targi:

Magdalena Banaś

magdalena.banas@fundacjagap.pl

 

Rekrutacja na konferencje:

Magdalena Sobesto-Wiejak

magdalena.sobesto@fundacjagap.pl

 

Kierownik projektu: Agata Machnik-Pado

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

ul. Felicjanek 10/13

30-103 Kraków

www.warsztat.org.pl

kontakt@warsztat.org.pl

 

Osoba odpowiedzialna za warsztaty:

Łukasz Maźnica:

lukasz.maznica@warsztat.org.pl