Misje gospodarcze

MISJA GOSPODARCZA to wyjazd zagraniczny, dla dwóch osób z Twojej firmy poprzedzony cyklem 4 warsztatów.

Warsztaty odbywają się w Małopolsce, a misje realizujemy do Holandii, Austrii, Słowenii, Rumunii i Niemiec.

Jedna firma może wziąć udział w jednej misji gospodarczej.

Zapewniamy:

  • udział w cyklu 4 warsztatów* kompetencyjnych dotyczących rozwijania działalności eksportowej,
  • udział w spotkaniach networkingowych z przedstawicielami firm działających w danym kraju,
  • możliwość zaprezentowania swojej działalności na lokalnych wydarzeniach,
  • pokrycie kosztów warsztatów i wyjazdu (podczas misji: podróż, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie, program wydarzenia).

Rekrutacja do udziału w warsztatach odbywa się łącznie z rekrutacją MŚP na misje gospodarcze do krajów Europejskich. Szczegóły rekrutacji tutaj.

 

>>MISJE ZREALIZOWANE:

Misja nr 1: Eindhoven (Holandia) – 17-19 września 2019 r.

Temat przewodni: Dane – Nowe Źródło Siły. Polsko-holenderska współpraca partnerska w zakresie innowacyjnych rozwiązań ICT

Program wydarzenia

Relacja z wydarzenia

Misja nr 2: Austria – online – czerwiec 2020 r.

Temat przewodni: Digital Media, opportunities and threats.

Program wydarzenia

 

Misja nr 3. Holandia – online – październik 2020 r.

Temat przewodni: The hidden power of Design

Wydarzenie towarzyszące: Dutch Design Week Eindhoven 

Program wydarzenia

 

*WARSZTATY

Program obejmuje 4 dni warsztatów z podziałem tematycznym:

  1. budowanie relacji biznesowych z partnerem zagranicznym (8 godz.)
  2. Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa cz 1.  (8 godz.)
  3. planowanie i rozwijanie działalności eksportowej (8 godz.)
  4. Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa cz 2.  (8 godz.)

Warsztaty 1), 2) i 3) odbędą się przed wyjazdem na misję, natomiast 4) po powrocie z misji.

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych do realizowania zagranicznej ekspansji firmy. Osoby biorące udział w warsztatach powinny mieć zatem bezpośredni związek z projektowaniem i/lub wykonywaniem działań nastawionych na sprzedaż za granicą. Mogą to być osoby odpowiedzialne za sprzedaż, czy też – szerzej – za marketing. Mogą to być także członkowie, zarządu i/lub prezesi (/właściciele) firm, którzy opracowują całościowe koncepcje strategii eksportowych. Ważne, aby osoba oddelegowana do uczestnictwa w szkoleniach była również osobą oddelegowaną do wyjazdów zagranicznych realizowanych w ramach projektu – tak, by mogła ona niemal od razu użyć nowych kompetencji i narzędzi zdobytych podczas warsztatów.

Warsztaty zostały zaprojektowane tak, by umożliwić merytoryczne przygotowanie firmy do prowadzenia działań eksportowych. Co ważne – będą one realizowane w formule aktywnej, co oznacza, iż uczestnicy nie będą jedynie biernymi odbiorcami wiedzy, a będą wykonywać ćwiczenia i zadania w zgodzie z aktualnym know-how.

Warsztaty będą poruszały następującą tematykę:

1. Networking
Networking to jedno z kluczowych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w sytuacjach, kiedy istnieje potrzeba szybkiego nawiązania znajomości z osobami „przypadkowymi”. Czyli sprawdza się wyjątkowo dobrze w sytuacjach takich, jak targi branżowe, misje gospodarcze, czy różnego rodzaju seminaria lub eventy biznesowe. Warsztat z tego zakresu będzie prowadzony w formule praktycznej, co pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności szybkiego budowania relacji w oparciu o ćwiczenia symulacyjne.

2. Metody identyfikacji potrzeb klientów
W wysoko rozwiniętych gospodarkach dla powodzenia rynkowego ważne jest znajomość szczegółowych potrzeb danej grupy klientów. Znajomość ta pozwala tworzyć produkty dopasowane do ich preferencji a także projektować i realizować skuteczne działania marketingowe. W trakcie warsztatów poświęconych zrozumieniu potrzeb klientów uczyć będziemy metody Design Thinking, która jest aktualnie jedną z bardziej popularnych filozofii rozwoju produktu. Składa się ona z wielu narzędzi ułatwiających zbieranie i analizę informacji na temat odbiorców – poznanie tych narzędzi umożliwi ich praktyczne zastosowanie w pracach nad dopasowaniem oferty do konkretnego zagranicznego rynku zbytu.

3. Planowanie działalności eksportowej
Warsztat ten pozwoli uczestnikom poznać z zasady i sposoby tworzenia metodycznego podejścia do ekspansji zagranicznej. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie przygotować rzetelny plan eksportu oraz prowadzić jego monitoring i ewaluację.

PODRĘCZNIKI DLA EKSPORTERÓW:

Polecamy stworzone w ramach projektu podręczniki dla eksporterów, skierowane dla przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność międzynarodową w Austrii, Holandii lub Słowenii

KONTAKT:

Rekrutacja na misje gospodarcze:

Matylda Czekaj, matylda.czekaj@fundacjagap.pl

Program misji:

Oliwia Ostrowska, oliwia.ostrowska@fundacjagap.pl