Uczestnicy projektu

Prezentowane poniżej firmy to uczestnicy projektu, którzy brali udział w wydarzeniach w ramach Małopolska Open Eyes Economy Hub, czyli MŚP z Małopolski działające w obszarach/branżach wyróżnionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Tagi: