O NAS

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” realizowany jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację Warsztat Innowacji Społecznych.

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą skierowaną do szerokiego grona przedstawicieli sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego. Fundacja GAP od wielu lat z powodzeniem prowadzi badania i wdrożenia w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i innowacji, ekonomii społecznej i partycypacji społecznej. Od momentu powstania w 2005 r. zrealizowała już kilkadziesiąt projektów o różnorodnej tematyce (w tym wiele finansowanych ze środków UE oraz innych publicznych).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie inicjowania i wspierania innowacyjnych przedsięwzięć lokalnych i regionalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych. Integrowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów  przez partnerów różniących się dziedziną działalności, doświadczeniem i zasobami to istotny element działań Fundacji GAP od początku jej istnienia.

Od 2016 roku Fundacja GAP organizuje Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (OEES), na którym rozmawiamy o nowym modelu ekonomicznym, który może być receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa. Poruszamy tematy takie jak odpowiedzialność społeczna, przyszłość wolnego rynku, demokracja czy ekologia. Dyskutujemy o odpowiedzialnym projektowaniu przyszłości społecznej i ekonomicznej.

W naszej działalności ważne miejsce pełnią przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe – poprzez realizację różnych projektów chcemy wspierać je nie tylko bieżącej działalności, ale także w poszerzaniu i rozwijaniu horyzontów.

Jednym z takich działań jest projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub”, w którym Fundacja GAP odpowiada m.in. za realizację działań na rzecz umiędzynaradawiania działalności małopolskich MŚP – tj. zorganizowanie misji gospodarczych do Holandii, Austrii i Słowenii, umożliwienie MŚP udziału w międzynarodowych targach branżowych, organizację konferencji poświęconych problematyce innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem, a także realizację kampanii promującej Małopolskę jako regionu rozwijającego w praktyce innowacyjną koncepcję FIRMY-IDEI oraz ekonomii wartości w obszarze współpracy biznesowej.

Warsztat Innowacji Społecznych to niezależna organizacja pozarządowa tworzona przez osoby, które wierzą, że mocne więzi społeczne oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów w oparciu o zasadę otwartości, gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów, wpływając pozytywnie na jakość życia społecznego.

Rozwijanie kapitału intelektualnego, społecznego i kreatywnego, podnoszenie jakości przedsiębiorczości, a także projektowanie i wdrażanie innowacji, stanowią główny obszar działalności Warsztatu. Kierunki działań są realizowane poprzez działalność naukową – polegającą na gromadzeniu najnowszej wiedzy, realizację własnych badań, działalność publikacyjną – jak i poprzez działalność wdrożeniową. Warsztat realizuje m. in. szereg projektów szkoleniowych w zakresu kompetencji przywódczych. W działaniach szkoleniowych, oprócz aspektów związanych ze skutecznością i efektywnością zarządzania sobą i innymi, podkreślany jest aspekt praktycznej odpowiedzialności społecznej polegający na przekazywaniu narzędzi do właściwego diagnozowania sytuacji problemowej. Podejście to jest zgodne z filozofią „Human Centered Design” promowane przez firmę IDEO i Fundację Billa i Mellindy Gates, oraz podejściem „Adaptive Leadership” nauczanym przez Ronalda Heifetz’a w Center for Public Leadership Uniwersytetu Harvarda.

W ciągu sześciu lat istnienia trenerzy Warsztatu zrealizowali ponad 2000 godzin warsztatowo-szkoleniowych, a beneficjentami tych działań było ponad 800 liderów środowiskowych – pracowników firm, NGO i administracji publicznej – mających ambicję wywierania pozytywnego wpływu na swoje otoczenie. „Warsztat” – dbając o jakość prac szkoleniowych – każdorazowo realizuje badania ewaluacyjne, z których wynika, iż ponad 90% uczestników szkoleń zauważyło u siebie wzrost kompetencji będących przedmiotem działań treningowych – 100% uczestników, natomiast, wyraziło satysfakcję z uczestnictwa w tych przedsięwzięciach.

Programy warsztatowo-szkoleniowe są tworzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarządu organizacji, którego członkowie – poza działaniem w Warsztacie – realizują się również w świecie nauki jak i biznesu. Warsztat prowadzi także wiele projektów o „pozaszkoleniowym” charakterze – moderuje procesy Design Thinking na zlecenie firm, realizuje badania społeczne o charakterze rynkowym i naukowym, czy w końcu prowadzi przestrzeń kreatywnej współpracy „Wytwórnia” na krakowskim Zabłociu.

W projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub” Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych odpowiada za przygotowanie i realizację warsztatów dla przedsiębiorców, biorących udział w misjach oraz targach zagranicznych. Przekazując konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności, FWIS będzie wspierać przedstawicieli MŚP w przygotowaniu się do wyjazdów oraz w rozpoczęciu  lub rozwinięciu działalności eksportowej. Ponadto, Warsztat odpowiada także za przygotowanie poradników dla eksportera oraz opracowanie i prowadzenie badania efektywności projektu.