Rekrutacja na warsztaty i misje

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych targach IOT TECH EXPO, Amsterdam, 20-21 września 2022 (www.iottechexpo.com/europe) oraz warsztatach z rozwijania działalności eksportowej. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

ZAPEWNIAMY:

 • wspólne stoisko wystawiennicze dla 8 firm z Małopolski;
 • pokrycie kosztów udziału w targach (m.in. opłata rejestracyjna);
 • zaproszenie na towarzyszące wydarzenia branżowe;
 • zakwaterowanie, wyżywienie i przelot dla dwóch przedstawicieli firm;
 • transport i ubezpieczenie eksponatów;
 • projekt i wykonanie katalogu promocyjnego (dla wybranych firm)

Do uczestnictwa w targach i warsztatach zapraszamy mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski prowadzące działalność w obszarze technologie informacyjne i komunikacyjne: INTERNET OF THINGS (Internet rzeczy), zainteresowane rozwojem swojej działalności międzynarodowej.

Udział w projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub” to SZANSA, na:

 • promocję firmy na targach, w mediach branżowych, na spotkaniach networkingowych,
 • nowe zagraniczne kontakty biznesowe,
 • zdobycie wiedzy z zakresu: eksportu, networkingu, design thinking,
 • pozyskanie umiejętności nawiązywania i budowania relacji biznesowych.

 

Wyjazd na targi poprzedzą warsztaty (online lub stacjonarnie) mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych do zwiększenia aktywności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Program obejmuje 24 godz. lekcyjne warsztatów z podziałem tematycznym:

 • budowanie relacji biznesowych z partnerem zagranicznym (8 godz.)
 • Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa cz 1. (8 godz.)
 • planowanie i rozwijanie działalności eksportowej (8 godz.)
 • Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa cz 2. (8 godz.)

 

REKRUTACJA rozpocznie się 30.05.2022 r.

Nabór MŚP na targi i misję gospodarczą do Wiednia i warsztaty odbywa się na podstawie REGULAMINU rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MOEEH. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, należy się z nim zapoznać.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia należy dokonywać przesyłając skan wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (lub dokumentów podpisanych elektronicznie z wykorzystaniem podpisu certyfikowanego lub ePUAP) na adres: magdalena.banas@fundacjagap.pl w terminie 30.05-22.06.2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji, odpowiemy na pytania oraz pomożemy wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Kontakt: Magdalena Banaś, e-mail: magdalena.banas@fundacjagap.pl,  tel. 12 423 76 05.

Pozostałe dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis rodzajów wsparcia
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Karta oceny
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu: Opis inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego wraz z przykładowymi kodami PKD
 4. Załącznik nr 5A do Regulaminu: Umowa wsparcia – udział w targach
 5. Załącznik nr 5B do Regulaminu: Umowa wsparcia – udział w misji gospodarczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu: Oświadczenie Uczestnika Projektu – Osoby Delegowanej

 

 

 

 

 

 

MISJE GOSPODARCZE W 2022 ROKU:

Uruchamiamy rekrutację na “Misje + Warsztaty” w 2022 roku.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w misjach gospodarczych oraz warsztatach, dotyczących rozwijania działalności eksportowej, organizowanych w 2022 roku.

Jeżeli prowadzisz MŚP, zarejestrowane na terenie Małopolski, działasz w jednej z czterech inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego – przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i komunikacyjne, life science oraz energia zrównoważona i planujesz rozwój exportowy swojej firmy  – zgłoś się do nas!

W 2022 roku planujemy trzy misje wyjazdowe:

 1. do Austrii (maj 2022) – dla branży przemysły kreatywne i czasu wolnego,
 2. do Holandii (wrzesień 2022) – dla branży technologie informacyjne i komunikacyjne.
 3. do  Niemiec (listopad 2022) – dla branży live science.

 

DLA KOGO:

Projekt skierowany jest do MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z Małopolski, które:

 1. mają swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu (co potwierdzają kopią stosownych dokumentów),
 2. posiadają strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa lub inny dokument o podobnym charakterze (co potwierdzają w formie oświadczenia),
 3. prowadzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego w jednej z czterech branż: przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i komunikacyjne, life science oraz energia zrównoważona. (co potwierdzają w formie oświadczenia),
 4. spełniają warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). (co potwierdzają odpowiednim formularzem i oświadczeniem).

 

Udział w warsztatach oraz misjach jest bezpłatny.

 

TERMINY poszczególnych naborów zostaną ogłoszone pod koniec lutego 2022 r.

Zgłoszenia lub pytania prosimy kierować poprzez formularz zgłoszeniowy, lub na adres mailowy: matylda.czekaj@fundacjagap.pl