Targi

Obecnie trwa rekrutacja na targi IoT Tech Expo Europe 2022, RAI Amsterdam, 20-21 wrzesień 2022 (https://www.iottechexpo.com/europe/).

Zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje tutaj: https://oees.pl/moeeh/rekrutacja-targi/

TARGI BRANŻOWE – to międzynarodowe tematyczne imprezy wystawiennicze, którym towarzyszą spotkania networkingowe.

Zapewniamy:

  • możliwość zaprezentowania swojej oferty na międzynarodowej imprezie wystawienniczej
  • udział w wydarzeniach towarzyszących (spotkaniach networkingowych, panelach dyskusyjnych, prelekcjach)
  • powierzchnię wystawienniczą w ramach wspólnego stoiska dla 8 wybranych firm z Małopolski.
  • pokrywamy koszty warsztatów oraz udziału w targach (podróży, opłaty rejestracyjnej, budowy stoiska, transportu i ubezpieczenia eksponatów, przygotowania i wydruku katalogu z ofertą Twojej firmy).

Szczegóły rekrutacji tutaj.

Wyjazd na targi poprzedzą warsztaty (online lub stacjonarnie) mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych do zwiększenia aktywności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Program obejmuje 4 dni warsztatów z podziałem tematycznym:

  • Networking (16 godzin warsztatowych)
  • Metody identyfikacji potrzeb klientów (8 godzin warsztatowych)
  • Planowanie działalności eksportowej (8 godzin warsztatowych)

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych do realizowania zagranicznej ekspansji firmy. Osoby biorące udział w warsztatach powinny mieć zatem bezpośredni związek z projektowaniem i/lub wykonywaniem działań nastawionych na sprzedaż za granicą. Mogą to być osoby odpowiedzialne za sprzedaż, czy też – szerzej – za marketing. Mogą to być także członkowie, zarządu i/lub prezesi (/właściciele) firm, którzy opracowują całościowe koncepcje strategii eksportowych. Ważne, aby osoba oddelegowana do uczestnictwa w szkoleniach była również osobą oddelegowaną do wyjazdów zagranicznych realizowanych w ramach projektu – tak, by mogła ona niemal od razu użyć nowych kompetencji i narzędzi zdobytych podczas warsztatów.

Warsztaty zostały zaprojektowane tak, by umożliwić merytoryczne przygotowanie firmy do prowadzenia działań eksportowych. Co ważne – będą one realizowane w formule aktywnej, co oznacza, iż uczestnicy nie będą jedynie biernymi odbiorcami wiedzy, a będą wykonywać ćwiczenia i zadania w zgodzie z aktualnym know-how.

Warsztaty będą poruszały następującą tematykę:

1. Networking
Networking to jedno z kluczowych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w sytuacjach, kiedy istnieje potrzeba szybkiego nawiązania znajomości z osobami „przypadkowymi”. Czyli sprawdza się wyjątkowo dobrze w sytuacjach takich, jak targi branżowe, misje gospodarcze, czy różnego rodzaju seminaria lub eventy biznesowe. Warsztat z tego zakresu będzie prowadzony w formule praktycznej, co pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności szybkiego budowania relacji w oparciu o ćwiczenia symulacyjne.

2. Metody identyfikacji potrzeb klientów
W wysoko rozwiniętych gospodarkach dla powodzenia rynkowego ważne jest znajomość szczegółowych potrzeb danej grupy klientów. Znajomość ta pozwala tworzyć produkty dopasowane do ich preferencji a także projektować i realizować skuteczne działania marketingowe. W trakcie warsztatów poświęconych zrozumieniu potrzeb klientów uczyć będziemy metody Design Thinking, która jest aktualnie jedną z bardziej popularnych filozofii rozwoju produktu. Składa się ona z wielu narzędzi ułatwiających zbieranie i analizę informacji na temat odbiorców – poznanie tych narzędzi umożliwi ich praktyczne zastosowanie w pracach nad dopasowaniem oferty do konkretnego zagranicznego rynku zbytu.

3. Planowanie działalności eksportowej
Warsztat ten pozwoli uczestnikom poznać z zasady i sposoby tworzenia metodycznego podejścia do ekspansji zagranicznej. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie przygotować rzetelny plan eksportu oraz prowadzić jego monitoring i ewaluację.

PODRĘCZNIKI DLA EKSPORTERÓW:

Polecamy stworzone w ramach projektu podręczniki dla eksporterów, skierowane dla przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność międzynarodową w Austrii, Holandii lub Słowenii

Rekrutacja na targi:

Magdalena Banaś

magdalena.banas@fundacjagap.pl