Uruchamiamy rekrutację na “Misje + Warsztaty” w 2022 roku.

Opublikowano: 27 stycznia 2022

Uruchamiamy rekrutację na “Misje + Warsztaty” w 2022 roku.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w misjach gospodarczych oraz warsztatach, dotyczących rozwijania działalności eksportowej, organizowanych w 2022 roku.

Jeżeli prowadzisz MŚP, zarejestrowane na terenie Małopolski, działasz w jednej z czterech inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego – przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i komunikacyjne, life science oraz energia zrównoważona i planujesz rozwój exportowy swojej firmy  – zgłoś się do nas!

W 2022 roku planujemy trzy misje wyjazdowe:

  1. do Austrii (maj 2022) – dla branży przemysły kreatywne i czasu wolnego,
  2. do Hiszpanii (maj 2022) lub Portugali (wrzesień 2022) – dla branży life science,
  3. do Holandii (wrzesień 2022) – dla branży technologie informacyjne i komunikacyjne.

 

DLA KOGO:

Projekt skierowany jest do MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z Małopolski, które:

  1. mają swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu (co potwierdzają kopią stosownych dokumentów),
  2. posiadają strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa lub inny dokument o podobnym charakterze (co potwierdzają w formie oświadczenia),
  3. prowadzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego w jednej z czterech branż: przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i komunikacyjne, life science oraz energia zrównoważona. (co potwierdzają w formie oświadczenia),
  4. spełniają warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). (co potwierdzają odpowiednim formularzem i oświadczeniem).

 

Udział w warsztatach oraz misjach jest bezpłatny.

 

TERMINY poszczególnych naborów zostaną ogłoszone pod koniec lutego 2022 r.

Zgłoszenia lub pytania prosimy kierować poprzez formularz zgłoszeniowy, lub na adres mailowy: matylda.czekaj@fundacjagap.pl