ZAPROSZENIE Z 17.07.2019 DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ – USŁUGI GRAFICZNE

Opublikowano: 17 lipca 2019

W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację zamówienia, którego przedmiot stanowią
„Usługi graficzne związane z opracowaniem materiałów konferencyjnych oraz usługi graficzne związane z opracowaniem folderów promocyjnych w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe informacje znajdują się tutaj:

– Zapytanie o wycenę usługi graficzne_MOEEH7, 2019

– Zał 1 Wzór oświadczenie o proponowanej cenie usługi graficzne MOEEH6, 2019

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji cenowych na załączonym formularzu (zał. 2) w terminie do 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00 na adres:

– skan podpisanych dokumentów:

agata.machnikpado@fundacjagap.pl

LUB

– wersja papierowa: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków