ZAPROSZENIE Z 7.08.2019 DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ – USŁUGI DRUKU (PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU)

Opublikowano: 7 sierpnia 2019

W ramach procedury rozeznania rynku Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza do składania propozycji cenowych dot. usługi druku następujących materiałów:

CZĘŚĆ 1: Druk 20 kompletów programów konferencji i misji gospodarczych

CZĘŚĆ 2: Druk 20 kompletów identyfikatorów personalizowanych

CZĘŚĆ 3: Druk 11 kompletów plakatów

CZĘŚĆ 4: Druk 9 kompletów materiałów misji gospodarczych

CZĘŚĆ 5: Druk 11 kompletów folderów konferencyjnych

CZĘŚĆ 6: Druk 12 kompletów folderów promocyjnych dla MŚP (na potrzeby międzynarodowych targów)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe informacje znajdują się tutaj:

– Zapytanie rozeznanie rynku usługi druku MOEEH9, 2019

Wzór propozycji cenowej usługi druku MOEEH9, 2019

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji cenowych na załączonym formularzu (zał. nr 1) w terminie 12 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 na adres:

– skan podpisanych dokumentów:

agata.machnikpado@fundacjagap.pl

LUB

– wersja papierowa: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków