OPUBLIKOWANO:
2020.05.11
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

NAUKA DAJE ROZWIĄZANIA – TECHNOLOGIE CYFROWE W MEDYCYNIE

Termin
2020-05-20 18:00:00
Miejsce
Wydarzenie online
Informacje o biletach
Wydarzenie dostępne online.
Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością: wydarzenie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

E-medycyna w szybkim tempie stała się codziennością opieki medycznej na całym świecie. Obserwowane jest coraz większe zainteresowanie pacjentów oraz lekarzy tą formą w Polsce. Stało się to możliwe dzięki nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom cyfrowym, które wciąż się rozwijają i wprowadzają inne formy: telemonitoring, teleradiologie czy teleopiekę.

Ta innowacyjna forma świadczenia usług w opiece zdrowotnej łączy w sobie elementy telekomunikacji, informatyki, oraz medycyny. Jest to możliwe dzięki rozwojowi wiedzy, która we współczesnej gospodarce ma kluczową rolę – zarówno ta gromadzona przez przedsiębiorstwa, jak i ta pozyskiwana z zewnętrznych źródeł. Wiedza jest obecnie uważana za podstawowe źródło innowacji, a zdolność do rozwijania i wdrażania nowych technologii staje się stopniowo integralną częścią strategii nie tylko przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Jednym z instrumentów realizacji tego wyzwania jest współpraca różnych podmiotów, m.in. przedsiębiorstw i szkół wyższych. Taką współpracę widać w Małopolsce, gdzie m.in. uczelnie techniczne wspierają swoich absolwentów we wdrażaniu swoich rozwiązań, prowadzeniu badań i wzmacnianiu przedsiębiorczości.

W Polsce natomiast wysiłki zmierzające do rozpowszechnienia telemedycyny skupiają się głównie na opracowaniu i wdrażaniu systemów do przesyłania sygnałów EKG przez telefon (również przez telefony komórkowe), na wydajnym przesyłaniu zdjęć rentgenowskich, obrazów USG, CT, etc. przez Intranet lub Internet w celach konsultacyjnych, a także na sprawnej organizacji baz danych i niezbędnych systemów kontroli dostępu do tychże banków informacji. Diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów w domu, tych chorujących na serce, cukrzyków czy astmę praktykowane jest już od dawna. Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią obie strony: lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów obniżając tym samym koszty ekonomiczne utrzymania jednostek sanitarnych; pacjenci zyskują komfort lepszej jakości usług połączonej z wygodą, jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu (niekoniecznie na oddziale szpitalnym).

W czasie konferencji zorganizowanej w ramach cyklu OEE on Tour oraz Małopolska Open Eyes Economy Hub pragniemy przybliżyć publiczności tematykę telemedycyny, zaprezentować zarówno jej aspekty technologiczne jak i porozmawiać o barierach w jej rozwoju oraz mocnych i słabych stronach.

Do udziału zaprosiliśmy małopolskie firmy, które będą miały okazję zaprezentować swoje konkretne wdrożenia. Wysłuchamy także stanowiska psychologa, lekarza oraz przedstawiciela dużej korporacji działającej w tej branży a także organizacji pozarządowej promującej tą nowoczesną i innowacyjną dziedzinę. Zapraszamy 20 i 23 maja na profil Facebook oraz kanał YouTube – @OpenEyesEconomy.

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program

Technologia daje rozwiązania

20 maja 2020 r. online

E-zdrowie w praktyce

23 maja 2020 r. online

Prelegenci
dr n. med. Łukasz Kołtowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Damian Markowski
Therapify Sp. z o. o.
prof. dr hab. Konstanty Marszałek
Advanced Diagnostic Equipment Sp z o. o.
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Jan Pachocki
Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza
Marcin Romanowski
Prezes Zarządu, Comarch Healthcare
Michał Zalewski
Dobrze Powiedziane
prof. dr hab. Mariusz Ziółko
Techmo Sp. z o. o.
Miejsce Konferencji

Wydarzenie online

Materiały pokonferencyjne

20 oraz 23 maja odbyła się zdalna konferencje „Nauka daje rozwiązania – technologie cyfrowe w medycynie”. W pierwszym dniu przedsiębiorcy z Małopolski prezentowali swoje produkty. Warto zwrócić uwagę, że w dobie nagłego wzrostu popularności telemedycyny system Techmo, który pozwala identyfikować zdrowotne problemy somatyczne i psychiczne może stanowić trudne do przecenienia wsparcie dla lekarzy. Jego wielką siłą jest brak konieczności doposażania pacjenta w sprzęt – wystarczy standardowy smartfon.

Obecna sytuacja sprawiła, że zwróciliśmy też większą uwagę na problemy psychiczne takie, jak stany lękowe i depresje. Co więcej, lock-down sprawił, że możliwości świadczenia pomocy w takich przypadkach były ograniczone i musiały się opierać na rozwiązaniach zdalnych. Nie da się ukryć, że kluczowe jest gromadzenie danych, które ułatwią pracę terapeucie – w szczególności monitoring nastroju, który może być prowadzony w smartfonie dzięki aplikacji Therapify. To także szansa na dostęp do bazy materiałów do samodzielnego przepracowania przez pacjentów.

Omawiane na konferencji technologie Advanced Diagnostic Equipment dostarczają natomiast pomocy w innych rodzajach schorzeń poprzez umożliwienie bezinwazyjnego pomiaru zawartości glukozy we krwi. Jest to rozwiązanie z którym borykają się giganci technologiczni (Apple Watch). Proponowane przez prof. Konstantego Marszałka rozwiązanie pozwala badać poziom glukozy z wydychanego powietrza. Jest to opatentowana i wielokrotnie nagradzana technologia.

W drugim dniu konferencji o bogatych doświadczeniach w zakresie szeroko rozumianej zdalnej medycyny opowiadał Marcin Romanowski – Prezes zarządu Comarch Healthcare. Podobne zagadnienia z lekarskiego punktu widzenia omówił też dr Łukasz Kotłowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Temu też była poświęcona dyskusja zamykająca spotkanie. Ważnymi komponentami obu dni były prezentacje dotyczące różnych kontekstów wykorzystywania technologii cyfrowych w medycynie. Pierwszego dnia były to aspekty prawne przedstawione przez radcę Prawnego Jana Pachockiego z Fundacji Telemedycyna Grupa Robocza. W drugim natomiast wykład prof. Agnieszki Ogonowskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego, który dotyczył psychologicznych obaw przed cyfryzacją medycyny.

Taka konstrukcja programu umożliwiła zarówno umiejscowienie dorobku małopolskich firm na tle światowych trendów, jak i pozwoliła dostrzec wielowymiarowość zjawiska e-medycyny – zdrowie, technologia, psychologia, prawo, współpraca nauki z biznesem. Wnioski są optymistyczne. Małopolscy przedsiębiorcy mają potencjał, aby odegrać ważną rolę na tym dynamicznie kształtującym się rynku.

 

Zobacz retransmisję konferencji 

Nauka daje rozwiązania – technologie cyfrowe w medycynie (cz. 1)  „Technologia daje rozwiązania”

Nauka daje rozwiązania – technologie cyfrowe w medycynie (cz. 2) „E-zdrowie w praktyce”

Materiały do pobrania
Organizatorzy