Współpraca nauki z biznesem

Kraków, 08.02.2023

Współpraca uczelni z biznesem. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

 
 

Niniejsze opracowanie ma na celu dokonanie diagnozy stanu i perspektyw współpracy przedsiębiorstw ze szkołami wyższymi w Polsce. Analiza obejmuje osiem obszarów, identyfikowanych jako najważniejsze pola, na których realizuje się współpraca biznesu z uniwersytetami, wskazanych w raporcie pt. The State of University-Business Cooperation in Germany z grudnia 2013 r.

Zespół, który przygotował Raport jest jednym z czterech zespołów roboczych utworzonych w ramach seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem?”. Prace seminarium koordynują prof. dr hab. Jacek Blikle, prof. dr hab. Anna Giza, prof. dr hab. Jerzy Hausner i dr Łukasz Stankiewicz. Działa ono w ramach platformy rozwoju edukacji OEES EduLab www.oees.pl/edu-lab, która jest częścią szerszego ruchu Open Eyes Economy Summit, koordynowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

 

 

Zespół autorski Raportu:

– prof. dr hab. Paweł Churski, Dziekan, Kierownik Zakładu Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– dr Tomasz Geodecki, Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Redakcja),

– mgr Anna Gomola, Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

– prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP (Redakcja),

– dr inż. Konrad Kolegowicz, Prezes Zarządu, Centrum Komercjalizacji Badań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sp. z o.o.,

– dr inż. Jakub Jasiczak, Prezes Zarządu, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o.,

– dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,

– dr Paweł Oleksy, Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

– dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK, Katedra Gospodarki Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

– dr hab. Krystyna Nizioł, prof US, Koordynator ds. wymiany międzynarodowej, Uniwersytet Szczeciński,

– mgr Agnieszka Słomczyńska, Doktorantka, dyscyplina: nauki prawne, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego,

– dr hab. Barbara Worek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński,

– dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU, Rektor WSB-NLU.

Współpraca: dr. hab. Piotr Buła, prof. UEK (Prorektor ds. Projektów i Współpracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Renata Juraszczyk (Kierownik działu transferu i współpracy z biznesem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Natalia Maksymowicz-Mróz (Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Monika Sady (Kierownik zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Raport „Współpraca uczelni z biznesem” został przygotowany dla Think Tanku NCBiR, który powołał jeden z byłych Dyrektorów tej instytucji. Obecny Dyrektor NCBiR  rozwiązał Think Tank i nie zgodził się na opublikowanie raportu przez NCBiR.

Raport powstał we współpracy z Centrum Polityk Publicznych działającym w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna do pobrania bezpłatnie (aby pobrać raport kliknij w link pod grafiką).

 

>>>>POBIERZ ZA DARMO<<<<

 

Wydawca
Partnerzy