OPUBLIKOWANO:
2020.08.14
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Uniwersytet-idea i idea uniwersytetu

Termin
2018-10-19 10:00:00
Miejsce
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius, salon Mickiewicza
Informacje o biletach
Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: mateusz.najder@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

 

By w przyszłości zachować wolność i demokrację, potrzebujemy gospodarki rynkowej działającej na innych zasadach niż obecnie. To myśl, która przyświeca Open Eyes Economy (OEE), ruchowi intelektualnemu zainicjowanemu w Krakowie 
w środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego. Jego działania zmierzają do zaangażowania w dyskurs jak największej liczby przedstawicieli różnych grup zawodowych 
i społecznych. Taka twórcza różnorodność jest podstawą do wywołania potrzebnych zmian. Włączamy ludzi do debaty o charakterze zarówno konceptualnym, jak i praktycznym.

Zmiana, o której myślimy, musi zajść przede wszystkim w podstawowych mikrostrukturach życia społecznego, w głównych organizacjach zbiorowej aktywności. Chodzi tu w pierwszej kolejności o przedsiębiorstwa, miasta i szkoły, w szczególności uniwersytety.

Uniwersytet nie może być traktowany jako „byt idealny”. To powodowałoby, że stałby się skostniały. Zamiast o idei uniwersytetu, trzeba myśleć o uniwersytecie-idei – realnym tworze konkretnej organizacji akademickiej, która z jednej strony pełni funkcje konstytuujące uczelnię (badania, kształcenie i formowanie), ale z drugiej ma na uwadze to, by spełniać je tak, aby prowadziło to do wytwarzania wartości akademickich, przede wszystkim generowania wiedzy. Każdy uniwersytet, aby być twórczym „generatorem wiedzy”, musi wykreować specyficzny dla siebie proces kształtowania ideałów akademickich 
i wyznaczać trajektorię swego rozwoju. Idea uniwersytetu może rodzić się w indywidualnym umyśle, ale wcielenie jej w życie zależy od zbiorowego, społecznego wysiłku.

Nie wyklucza to, że doświadczenia konkretnych uniwersytetów można uogólniać i poszukiwać wspólnego zestawu cech i działań oraz uznać go za ideę uniwersytetu. To jednak dotyczyłoby ogólnej formuły uniwersytetu, a nie jego własnej idei. Ta druga zawiera się w tym, czym staje się dany podmiot w wymiarze aksjonormatywnym, jak 
i funkcjonalno-operacyjnym. Aby móc formować swoją ideę, musi wytwarzać wartości egzystencjalne, ale i instrumentalne.

O uniwersytecie-idei będziemy rozmawiać 19 października 2018 r. (w godz. 10.00–16.00) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius, ul. Fredry 10, salon Mickiewicza) w czasie konferencji Idea uniwersytetu i Uniwersytet-Idea. Punktem wyjścia do dyskusji z osobami pracującymi w obszarze nauki będzie zapis debaty przeprowadzonej w maju tego roku w Świeradowie-Zdroju między dziesięcioma osobami pracującymi na różnych uczelniach na terenie całej Polski. Wśród prelegentów ekonomiści, socjologowie, literaturoznawcy, przedstawiciele organizacji studenckich w tym m.in. prof. Przesyłam Czapliński, prof. Jerzy Hausner, prof. Tomasz Szlędak, prof. Juliusz Gardawski oraz Agata Bednarek – Head of PR największej na świecie organizacji młodzieżowej AIESEC.

Serdecznie zapraszamy.

Program

piątek 19 października

Uniwersytet-idea i idea uniwersytetu

Prelegenci
Agata Bednarek

Head of Public Relations, AIESEC Polska

prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Przemysław Czapliński
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. nadzw. UEP dr hab. Jan Fazlagić

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
dr Przemysław Garsztka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

OEE on Tour Poznań 19.10.2018
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius
salon Mickiewicza
ul. Fredry 10
55-200 Poznań
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Morawski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Łukasz Stankiewicz
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
OEE on Tour Poznań 19.10.2018
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius
salon Mickiewicza
ul. Fredry 10
55-200 Poznań
prof. dr hab. Tomasz Szlendak
Dyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Katarzyna Wigura

tygodnik „Kultura Liberalna”, Uniwersytet Warszawski

Miejsce Konferencji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius, salon Mickiewicza

Materiały pokonferencyjne

Przedostatnim przystankiem OEEsowej podróży po Polsce był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie dyskutowano o przyszłości szkolnictwa wyższego . Była to kontynuacja tematu zapoczątkowanego kilka miesięcy wcześniej w czasie zamknietego seminarium w Świeradowie-Zdroju. Udział w nim wzięło kilkanaście osób.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w swoim wprowadzeniu zasygnalizował kilka ważnych problemów związanych z ideą uniwersytetu. Drugi z przedstawicieli poznańskiego Uniwersytetu, prof. Tomasz Mizerkiewicz omówił m.in. kwestie zarządzania na uczelniach. Kolejne wystąpienie miało charakter wykładu historycznego, prof. Wojciech Morawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawił kontrowersje i dylematy związane ze szkolnictwem wyższym w okresie 20-lecia międzywojennego. Następnie przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Jan Fazlagić oraz dr Przemysław Garsztka, omówili kwestie związane z parametryzacją na uniwersytetach, jakich przysparza ona problemów, jakiego narzędzia używać w ocennie pracy naukowej itp. Pierwszą część zakończyło wystąpienie prof. Tomasza Szlandaka, który na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy socjologicznej podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń i zmian w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.

Drugą część spotkania stanowiła dyskusja na temat kondycji uniwersytetu. W panelu udział wzięli:  Agata Bednarek – Head of Public Relations, AIESEC Polska,  prof. Jerzy Marian Brzeziński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  dr hab. inż. Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska, dr Łukasz Stankiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski, prof. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Rozmowę moderował prof. Juliusz Gardawski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Punktem wyjścia do dyskusji była broszura „Open Eyes Economy. Discussion Papers nr 1. Uniwersytet-Idea jako fundament ekonomii wartości”, która jest zapisem debaty przeprowadzonej w maju tego roku w Świeradowie-Zdroju między dziesięcioma osobami pracującymi na różnych uczelniach na terenie całej Polski. Uczestnicy dzielili się sowimi doświadczeniami zawodowymi oraz przemyśleniami na temat miejsca uniwersytetu we współczesnej rzeczywistości, wskazywali także konkretne rozwiązania problemów. Ciekawym głosem w dyskusji, był apel Agaty Bednarek, która w imieniu studentów upominała się o rolę i pozycję studentów. Przedstawicielka AISEC-u przypomniała, że przy dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa wyższego koniecznie należy brać pod uwagę zdanie młodych ludzi, ich potrzeby i oczekiwania.

Podsumowanie tradycyjnie wygłosił prof. Jerzy Hausner mówiąc, że „Open Eyes Economy  jest próbą przywracania wagi problematyki aksjonormatywnej w myśleniu o ekonomii działalności gospodarczej. To nas łączy ze wszystkimi naukami społecznymi, to nas łączy również z uniwersyteckimi wydziałami, na których uprawia się humanistykę. Państwo są naszą nadzieją, bo dzięki wam potrafimy dużo lepiej zrozumieć problemy, którymi my się zajmujemy”.

Materiały do pobrania
Fotorelacja
Główni Partnerzy OEE on Tour 2018
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partnerzy