OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Zarządzanie firmą-ideą

Systemy, strategie, modele, zasady

Miejsce
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, pawilon G, sala 12
Informacje o biletach
Wstęp wolny
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: katarzyna.majcherczyk@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

 

Seminarium stanowi podsumowanie kilku wcześniejszych spotkań w ramach Projektu Firma-Idea, poświęconych wybranych aspektom zarządzania w tego rodzaju organizacji, w szczególności przy wykorzystaniu podejścia procesowego.

Celem seminarium jest prezentacja i wymiana poglądów na temat  specyficznych problemów z obszaru procesu zakresu zarządzania w Firmie-Idei i sposobów ich rozwiązywania, uwzględniając zarówno identyfikację i ocenę realizowanych procesów, jak i ich projektowanie i doskonalenie.

Szczególna uwaga będzie zwrócona na zagadnienia metodologii  procesu zarządzania, zarówno w wymiarze strategicznym, tj. tworzenia modelu biznesowego i kreowania strategii Firmy-Idei, jak i w odniesieniu do procesów operacyjnych, tj. stosowania szczegółowych zasad, metod i technik zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

 

Program
Prelegenci
prof. dr hab. Piotr Banaszyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
OEE on Tour Kraków 26.10.2018
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon G sala 12
prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Tomasz Małkus
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bartłomiej Piotrowski
Team Kraków - klub przedsiębiorców rozwojowo networkingowy
Miejsce Konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, pawilon G, sala 12

Materiały pokonferencyjne

Październikowe seminarium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie otworzył Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur. W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, zarówno pracowników naukowych jak i studentów. Z naszego zaproszenia skorzystali również uczniowie z VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, uczący się w systemie matury międzynarodowej.
Seminarium składało się z dwóch części – w każdej przedstawiono po trzy referaty. Na początku części pierwszej wygłoszony został referat wprowadzający w problematykę rozważań. Prof. Andrzej Kozina scharakteryzował proces zarządzania relacjami w Firmie-Idei z jej interesariuszami, proponując również zalecenia i zasady w zakresie zarządzania relacjami. Kolejne wystąpienia w tej części obrad dotyczyły zasad zapewniających odporność modeli biznesu w gospodarce okrężnej. Najpierw prof. Adam Jabłoński zwrócił uwagę na tematykę umiejętnego wykorzystania koncepcji odporności modelu biznesu wśród przedsiębiorstw ekonomii cyrkularnej i umożliwienia organizacji zdolności do zapewnienia ciągłości trwania biznesu i jego wysokiej efektowności. Następnie prof. Marek Jabłoński wyjaśnił miejsce i rolę aspektów społecznych w projektowaniu współczesnych modeli biznesu działających w zakresie gospodarki cyfrowej. Wskazał te aspekty jako niezbędne do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa i warunkujące spójność.
Drugą część seminarium (po przerwie na dyskusję i tradycyjną kawę) otworzył prof. Piotr Banaszyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykazał iż narastająca konkurencja paradoksalnie prowadzi do współpracy przedsiębiorstw kooperujących ze sobą, a także skłania do tego rzeczywistych rywali. Omówił powody powstawania łańcuchów i sieci dostaw oraz wymagania współpracy opartej na zaufaniu i wsparciu. W następnym wystąpieniu dr Tomasz Małkus zwrócił uwagę zebranych na ważny i zarazem trudny problem kształtowania i podtrzymywania zaufania we współpracy pomiędzy podmiotami ekonomicznymi. Wreszcie Bartłomiej Piotrowski jako praktyk przedstawił zalety aplikacji LinkedIn i zachęcał, zwłaszcza maturzystów, do regularnego korzystania z niej. Następnie odpowiedział o idei networkingu biznesowego i jego znaczącej roli w planowaniu i budowaniu relacji.
Obrady podsumował prof. Jerzy Hausner, mówiąc o tym jak ważna jest świadomość przedsiębiorstw posiadanego kapitału, którym dysponują. Podkreślił też, że konkurencja może prowadzić do dominacji i wielkie potęgi gospodarki cyfrowej, które dysponują ogromnymi kapitałami rywalizują gospodarczo, dlatego tak istotne jest tworzenie „wysp i archipelagów” jako elementów partnerstwa i budowania czegoś więcej niż tylko sumy transakcji.

Materiały do pobrania
Fotorelacja
Główni Partnerzy OEE on Tour 2018
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partnerzy
Główny patron medialny
Powered by