Prelegenci Gorzów

Prelegenci
dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydział Zarządza
Marcin Biernacki
Metamuzeum Motoryzacji
Tomasz Brzostowski
Senior Director, Global Finance Shared Services, Hitachi Vantara
Jarosław Chołodecki
Prezes Stowarzyszenia Smolna
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Cracow University of Economics
Marek Kacprzak
Dziennikarz, kulturoznawca
Jacek Kotarbiński
Economist, marketing expert
dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna
Uniwersytet Szczeciński
dr Michał Kudłacz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Monika Kulik
Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Jan Letkiewicz
Partner Zarządzający, Grant Thornton
Krzysztof Nowakowski
Rektor Collegium da Vinci w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Paprocki
SGH Warsaw School of Economics
Wojciech Przybylski
redaktor naczelny Visegrad Insight
Ewa Sowińska
Deputy Chairman of the Polish Chamber of Statutory Auditors, OEES Program Cou
Piotr Świstun
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemys
Piotr Voelkel
Grupa Kapitałowa VOX
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski