OPUBLIKOWANO:
2020.08.14
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Racjonalne gospodarowanie zasobami

Termin
2018-09-18 10:00:00
Miejsce
Muzeum Armii Krajowej, Kraków ul. Wita Stwosza 12
Informacje o biletach
Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.
Informacji udziela Biuro Kongresu:
Agnieszka Nowaczek – e-mail: anowaczek@meeri.pl, tel.: +48 12 617 1 611
Anna Henclik – e-mail: ahenclik@meeri.pl, tel.: +48 12 617 1 656
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne
Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, która odbędzie się w Krakowie 18–19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12.

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dotyczy to surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych również stają się cenne. Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych, w celu m.in. zmniejszenia wpływu na środowisko, zapewnienia stałości dostaw surowców i energii, zwiększenia liczby miejsc pracy.

Komisja Europejska zaproponowała w 2015 r. wprowadzenie działań umożliwiających państwom członkowskim transformację w kierunku GOZ (KOM(2015) 614), a w styczniu 2018 r. zestaw wskaźników monitorujących postępy w tej kwestii (KOM(2018) 29). W wielu krajach, w tym w Polsce, opracowywane są „mapy drogowe” umożliwiające transformację gospodarki w kierunku GOZ.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników wdrażania GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych, a w końcu szeroka dyskusja na ten temat. Proponowane metody zgodnie z założeniami GOZ powinny zmierzać do jak najdłuższego utrzymania w gospodarce wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów poprzez ich najbardziej efektywne zagospodarowanie. Racjonalne rozporządzanie zasobami w kontekście GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie rozsądne wykorzystanie surowców ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na wdrażaniu gospodarki obiegowej, tzn. nowych modelach biznesowych i edukacyjnych, wskaźnikach GOZ, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej oraz wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych.

Program

wtorek 18 września 2018

Racjonalna gospodarka zasobami i surowce krytyczne

środa 19 września 2018

Gospodarka o obiegu zamkniętym i surowce krytyczne

Miejsce Konferencji

Muzeum Armii Krajowej, Kraków ul. Wita Stwosza 12

Fotorelacja
Organizator
Partnerzy