OPUBLIKOWANO:
2020.08.14
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar "prawa do miasta

Termin
2018-05-22 11:00:00
Miejsce
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ul. Matejki 22/26 Aula A3
Informacje o biletach
Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: biuro@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne.

 

W ramach przygotowań do trzeciego szczytu Open Eyes Economy Summit 22 maja na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się seminarium „Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar PRAWA DO MIASTA”. Celem seminarium było wywołanie dyskusji o prawie do miasta, zarówno w świecie nauki jak i praktyki oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym i krajowym, przynoszących publiczne tworzenie wartości w miastach i ich sprawiedliwą dystrybucję.

W debacie o prawie do miasta zadano następujące pytania:
Jak ma wyglądać prawo do miasta w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym, który tworzy wartości publiczne w sieciowym, komplementarnym systemie?
Jak mają być respektowane prawa do wartości generowanych w sieci metropolitalnych / globalnych miast?
Seminarium rozpoczął głos wprowadzający jednego z gospodarzy seminarium, prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, który wskazywał na krajowy kontekst problematyki prawa do miasta, uwzględniając najbardziej jaskrawe dylematy na gruncie prawa, ekonomii, planowania przestrzeni, a także zagadnień socjologicznych. Prof. Markowski wskazywał, że prawo do miasta to nie tylko kwestia sprawiedliwej dostępności do publicznych wartości i dóbr, ale również prawo do eliminowania negatywnych efektów zewnętrznych oddziaływujących, w sposób powszechny, na wszystkich mieszkańców miast.
Następnie głos zabrał dr hab. Igor Zachariasz z Uczelni Łazarskiego, który przybliżył problematykę prawa do miasta oraz dylematów związanych z tym zagadnieniem z perspektywy prawno-ustrojowej. Prof. Zachariasz podkreślał społeczno-gospodarcze konsekwencje wynikające z przyjęcia określonego modelu ustrojowego funkcjonowania miast w Polsce.
Jako kolejny głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Hausner, który podkreślał istotę koncepcji Miasto-idea opartej głównie na elementach gospodarki cyrkularnej oraz ekonomii wartości. Prof. Hausner wskazywał również dlaczego dotychczasowy model rozwoju miasta się wyczerpał i należy poszukiwać nowych rozwiązań w tym zakresie.
Podczas drugiej części seminarium zorganizowano dyskusję panelową wraz z dyskusją, w której udział wzięli: Tomasz Janowski, dr hab. Mariusz Sokołowicz, dr Justyna Anders-Morawska oraz Tomasz Jakubiec z UM Łodzi. Interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę prawa do miasta: aktywisty miejskiego, naukowców oraz urzędnika samorządowego zachęciły uczestników seminarium do żywej dyskusji na temat roli mieszkańców w zarządzaniu miastem, tworzenia międzysektorowych aliansów (np. publiczno-prywatnych, publiczno-społecznych), a także refleksji nad głównymi bolączkami miast w odniesieniu do respektowania różnie interpretowanego pojęcia prawa do miasta.

Program

WTOREK 22 MAJA 2018

Miejsce Konferencji

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ul. Matejki 22/26 Aula A3

Fotorelacja