OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Zarządzanie i emergencja

Miejsce
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa, ul. Chodakowska 19/31, aula S306, III piętro
Informacje o biletach
Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: kinga.tackiewicz@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

 

Każda działalność ludzka, w tym także działalność gospodarcza, dzieje się w czasoprzestrzeni, którą określają społeczne relacje, w które wchodzi jednostka. W konsekwencji działalność ludzka jest wielowymiarowa.

W przypadku firmy-idei wielowymiarowość jest szczególnie istotna w odniesieniu do kształtowania powiązań między aktywami materialnymi i niematerialnymi. W przypadku miast-idei ważne są przede wszystkim związki urbscivitas, infrastruktury i społeczności miejskiej. W przypadku uniwersytetu-idei idzie m.in. o współistnienie edukacji i wiedzy.

Kształtowanie słabych powiązań wzmacnia emergentne właściwości organizacji. Dzięki temu jest ona w stanie się przeobrażać i rozwijać.

Zarządzanie emergencją to nowy trend polegający na wykorzystaniu w administracji procesów oddolnych, spontanicznie zachodzących w każdej firmie.

Emergencja to nieoczekiwane pojawienie się na poziomie systemu właściwości, których nie da się prosto przewidzieć na podstawie znajomości własności elementów składowych tego systemu. Zarządzanie tradycyjnie łączy się z procesami odgórnymi, rozchodzącymi się od CEO i zarządu do coraz niższych poziomów przedsiębiorstwa. Procesy oddolne zwykle są traktowane jako źródło niekontrolowanych zakłóceń w planowanej działalności firmy i dąży się do ich ograniczenia. Zarządzanie emergencją pozwala w harmonijny sposób łączyć te dwa kierunki działań. Jest ono szczególnie ważne w zarządzaniu procesami, które słabo poddają się odgórnej kontroli, np. innowacyjnością. Ten sposób gospodarowania traktuje pracowników podmiotowo, wykorzystuje ich naturalną motywację oraz łączy ich rozwój z rozrastaniem się firmy, a tym samym nawiązuje do koncepcji firmy-idei.

Program

WTOREK 12 CZERWCA 2018

Miejsce Konferencji

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa, ul. Chodakowska 19/31, aula S306, III piętro