OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

On Innovative Water Solutions

Polish-Dutch Partnership Building CITY-IDEA

Miejsce
Zoetermeer
Informacje o biletach
Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: dagmara.bednarczyk@oees.pl
nr tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne.

 

Już po raz drugi w tym roku Open Eyes Economy pojawi się za granicą. 13 czerwca ponownie zawitamy z wizytą w Holandii, tym razem w miejscowości Zoetermeer. Skupimy się na budowaniu partnerstwa polsko-holenderskiego i będziemy rozmawiać o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie gospodarki wodnej w ramach koncepcji miasta-idei.

Zakres i stopień złożoności bieżących globalnych problemów dotyczących tego zagadnienia wykracza poza granice krajowe i regionalne, a zatem uniemożliwia rozwiązanie ich w odpowiedni sposób z uwzględnieniem tylko jednej perspektywy. Partnerstwa, które umożliwiają inteligentną współpracę międzynarodową w zakresie tworzenia inteligentnych, gotowych do zastosowania rozwiązań, odgrywają kluczową rolę w stawianiu czoła wyzwaniom na wielką skalę.

Wspólna inicjatywa partnerów holenderskich i polskich skupi się na współczesnych problemach związanych z produkcją wody i gospodarowaniem ściekami. Poprzez przedstawienie konkretnych przypadków opisujących wyzwania i powtarzające się problemy uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zastanowienia się nad własnymi rozwiązaniami oraz skonfrontowania ich z innymi podmiotami poszukującymi tych najbardziej innowacyjnych i skutecznych. Poruszane zagadnienia obejmują: bardziej ekologiczne i ekonomiczne oczyszczanie ścieków, zapewnienie produkcji wody w przystępnych cenach oraz traktowanie wody jako wartości społecznej.

Program

PIĄTEK 13 CZERWCA 2018

Miejsce Konferencji

Zoetermeer

Fotorelacja