OPUBLIKOWANO:
2020.08.14
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Gorzowski archipelag rozwoju

Termin
2018-09-21 09:00:00
Miejsce
Filharmonia Gorzowska ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski
Informacje o biletach
Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: gorzow@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:

  • udział w konferencji
  • przerwy kawowe i lunche
  • materiały konferencyjne
Na Forum zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą, zarządzających przedsiębiorstwami prywatnymi i podmiotami publicznymi, naukowców, osoby odpowiedzialne za politykę gospodarczą na szczeblu lokalnym i regionalnym, władze samorządowe, posłów, senatorów, przedstawicieli agencji rządowych i ministerstw, dziennikarzy lokalnych redakcji i ogólnokrajowych mediów oraz wszystkich, którym bliskie jest dobro Gorzowa i idea MOF GW.

Gorzowski archipelag rozwoju – forum o potencjale MOF GW w duchu Open Eyes Economy

Open Eyes Economy on Tour – ogólnopolski cykl wydarzeń promujących koncepcję ekonomii opartej na wartościach już za niecały miesiąc po raz pierwszy zagości w Gorzowie Wielkopolskim! 21 września 2018 w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju poświęcone kierunkom i możliwościom rozwojowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. 

Open Eyes Economy on Tour to cykl wydarzeń poświęconych nowej idei – gospodarce, która bazuje na relacjach i wartościach. Zwieńczeniem całorocznych spotkań odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest Open Eyes Economy Summit, którego trzecia edycja odbędzie się 20–21 listopada 2018 w Krakowie. 

Tematem przewodnim gorzowskiego forum będzie koncepcja wysp i archipelagów. To jeden z podstawowych nurtów Open Eyes Economy. Na tej podstawie stoczymy dyskusję o potencjale, kierunkach rozwoju oraz możliwościach integracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Podstawę metafory wysp i archipelagów stanowi stwierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Tworzący się „bąbel rozwoju” to zespół, w którego skład wchodzą różne, także pod względem potencjału i położenia, jednostki. Według współautora koncepcji Open Eyes Economy – prof. dr hab. Jerzego Hausnera: siła oddziaływania i atrakcyjność archipelagu zależy od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawitacyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego, w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum archipelagu, a nie z niego wypychane. Siła małego układu grawitacyjnego, jakim jest archipelag, zasadza się na partnerstwie i solidarności.

Dlaczego Gorzów Wielkopolski?

Koncepcja wysp i archipelagów wpisuje się w priorytety rozwojowe MOF GW. Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego to archipelag, którego rozwój zależy nie tylko od potencjału wysp, ale i ich współdziałania. Analiza MOF GW w zgodzie z założeniami koncepcji pozwoli zdefiniować i zwiększać potencjał rozwojowy tego obszaru – mówi Jacek Wójciki, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego. 

Kształt Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego został określony w ekspertyzie towarzyszącej powstaniu dwóch komplementarnych dokumentów: Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WielkopolskiegoStrategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Zgodnie z nimi głównym celem promocji MOF GW jest przedstawienie terenów Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, dobrze skomunikowanej, dysponującej wykształconą kadrą oraz z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym oferującej na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności gospodarczej. Wartości które patronują marce MOF GW to spójność terytorialna, zgodność partnerów, otwartość na innowacje, przyjazne otoczenie – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców i pracowników.

21 września w Filharmonii Gorzowskiej spotkają się lokalni interesariusze: władze, ludzie biznesu, obywatele, działacze społeczni, a także eksperci z całej Polski. Forum Gorzowski archipelag rozwoju zostanie podzielone na dwie części. W głównej dyskusji, otwartej dla publiczności, omówimy teoretyczne i praktyczne aspekty wysp i archipelagów w ujęciu międzynarodowym i polskim. Wśród gości i ekspertów znajdą się m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Ewa Sowińska – Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Piotr Voelkel – założyciel grupy kapitałowej VOX, Monika Kulik – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. dr hab. Wojciech Paprocki – prezes ET Logistic, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.

Drugi segment to zamknięte obrady poświęcone ważnym dla rozwoju MOF GW aspektom. Wezmą w nich udział przedstawiciele lokalnych władz, przedsiębiorstw, instytucji. Wyniki obrad zostaną przedstawione wszystkim uczestnikom i skomentowane przez ekspertów na zakończenie forum. 

Wydarzenie będzie częścią cyklu konferencji Open Eyes Economy Satellite.

Program

PIĄTEK 21 września 2018

Miejsce Konferencji

Filharmonia Gorzowska ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski

Materiały pokonferencyjne

Siła we współdziałaniu i w… rywalizacji.
„MOF GW to nie jest pomysł na jedno większe miasto. Są obszary w których Gorzów i sąsiednie gminy konkurują ze sobą i nie ma w tym nic złego. Każdy powinien ubiegać się o swoje, ale są pewne rzeczy, które razem mogą być zrobione lepiej. To właśnie esencja koncepcji wysp i archipelagów – wspólne działania mają służyć wytwarzaniu własnego potencjału. To od niego zależy siła rozwoju przyszłości” – podkreślił prof. dr. hab. Jerzy Hausner podsumowując Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju.
Wydarzenie pod marką Open Eyes Economy odbyło się w Filharmonii Gorzowskiej 21 września 2018 roku w ramach cyklu konferencji i kongresów dotyczących ekonomii wartości i odpowiedzialnego gospodarowania. W Forum wzięło udział niemal 300 mieszkańców Gorzowa i okolic. Przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci z całej Polski, w tym. m.in. Piotr Voelkel – Prezes Grupy Kapitałowej VOX, Monika Kulik – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Jacek Kotarbiński – ekspert w zakresie CSR i Marketingu, prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej, przyjechali do Gorzowa aby dyskutować i inspirować Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego do rozwoju.
W dyskusji nad znaczeniem wartości i ich zrozumienia wziął również udział Tomasz Brzostowski – Dyrektor Zarządzający Hitachi Vantara. To szczególnie ważny głos w debacie: Brzostowski jest Gorzowianinem, który pomimo spektakularnej i wciąż rozwijającej się kariery biznesowej myśli o wartościach i wdraża swoje plany w życie. Podczas Forum opowiadał o inicjatywie na linii nauka-biznes, która polega na współpracy zawiązanej pomiędzy centrami handlowo-usługowymi na rzecz bardziej sprofilowanego kształcenia studentów uczelni wyższych, będącej realną odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy. Projektem tym udowodnił, że nawet wielkie korporacje, które na co dzień konkurują na rynku, potrafią współdziałać na rzecz kolektywnego dobra w długim okresie.
Dlaczego mówimy o „gorzowskim archipelagu rozwoju”?
Jednym z nurtów tematycznych OEES jest koncepcja wysp i archipelagów. Zgodnie z nią droga do rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Wyspy są rożne, nierówne pod względem potencjału, ale gdy zaczynają tworzyć wspólny układ, jego atrakcyjność zależy od każdej z nich i może wzrosnąć. Fundamentem tego rozwoju jest tworzenie właściwych relacji, partnerstwo i solidarność. Co z tego wynika dla MOF GW? Podczas Forum w centrum uwagi znalazł się Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego. To jednostki samorządowe budujące wspólną markę i działające tak, by poprzez integrację i współdziałanie optymalizować swój potencjał. Podczas Forum w sesji inspiracyjnej „Firma-Idea: mój archipelag wartości” przedsiębiorcy inspirowali lokalnych działaczy do zwrócenia uwagi na wartości w swoich działaniach, przekonując, że zaskutkuje to nie tylko wzrostem ale i rozwojem, nie tylko ich organizacji, ale i całego otoczenia. W sesji „Siła we współdziałaniu” debatowano nad współdziałaniem i rywalizacją na rożnych płaszczyznach. Równolegle trwały obrady stolików tematycznych, których uczestnicy dyskutowali nad kierunkami rozwoju MOF GW w sześciu obszarach tematycznych: infrastruktura i rozwój, działalność wytwórcza i usługi, jakość życia i społeczeństwo, edukacja i szkolnictwo, kultura, sport i zdrowie. Urzędnicy, przedsiębiorcy i działacze społeczni z MOF GW próbowali znaleźć rozwiązania na napotykane trudności w codziennej działalności.
Głównym przesłaniem Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju jest uświadomienie, że wszystkie podejmowane w ramach MOF GW działania muszą służyć wytwarzaniu własnego potencjału, tkwiącego przede wszystkim w mieszkańcach. Wyspy i archipelagi to koncepcja, przez którą przemawia różnorodność, z jednej strony niezbędna, ale też stanowiąca pewien problem – w związku z tym należy ją uspójniać, a nie wolno jej homogenizować narzucając hierarchie. W oparciu o takie zasady powinien działać MOF GW, aby myśleć o przyszłości przez pryzmat produktywności i funkcjonalności.
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójciki, wierząc, że koncepcja archipelagu współgra z założeniami rozwojowymi obszaru MOF GW, zapowiedział wprowadzenie rekomendacji rozwojowych wypracowanych podczas Forum i organizację drugiej edycji Forum w Gorzowie, która za rok zweryfikuje dotychczasowo podjęte działania.

Materiały do pobrania
Fotorelacja
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020
Organizatorzy