OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Economy of a water city

Kongres miasto – woda – jakość życia

Miejsce
Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia ul. Wystawowa 1
Informacje o biletach
Biuro kongresu:
e-mail: kongres@watercity.com.pl
tel.: +48 71 347 51 88
Bilety

 

Zapraszamy na drugą edycję
Kongresu
Miasto-Woda-Jakość życia! 
Wrocław, 3-4 października 2019 r.

Zarejestruj się już dziś! 

W ostatnich latach coraz częściej dostrzega się wagę zieleni w przestrzeni miejskiej. Coraz więcej miast podejmuje wysiłek, aby nie tylko chronić istniejące tereny zielone, ale także aby tworzyć ich coraz więcej. Takie miejsca są gwarancją podnoszenia jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju skomplikowanego systemu, jakim jest miasto.

Aby spełniać swoją funkcję – kojącego krajobrazu, relaksującego otoczenia czy w końcu elementu poprawiającego jakość powietrza – rośliny potrzebują wody. Bez niej nie ma życia, jest kluczowym elementem rozwoju każdej cywilizacji, a jednocześnie zasobem niezwykle cennym, deficytowym, nie wszędzie jednakowo dostępnym, przez co warto rozważnie nią gospodarować. Polska jest krajem, w którym – w porównaniu z innymi państwami Europy – zasoby wody są małe i należy je chronić w sposób szczególny.

Głównym celem kongresu jest zwrócenie uwagi na fakt, że aby harmonijnie się rozwijać, miasta muszą znaleźć sposób na zrównoważenie zazieleniania przestrzeni miejskich i wykorzystania wody. Rola rzeki czy innego źródła tego surowca w ich życiu jest nie do przecenienia – to niezwykle ważny element środowiska i gospodarki, ale też miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Efektywniejsze i skuteczniejsze w budowaniu nowoczesnych metropolii jest myślenie o nich w barwach zielono-niebieskich, bowiem woda ma nawet większy niż zieleń wpływ na rozwój miasta przyjaznego mieszkańcom.

Program

PONIEDZIAŁEK 24 września 2018

Miasto: Miasta niebiesko-zielone Woda: Niezbędny zasób do funkcjonowania miasta Jakość życia: Woda i jakość życia

WTOREK 25 września 2018

Miasto: Urban Water Planning Woda: Zagrożenia stwarzane przez nadmiar wody Jakość życia: Edukacja i środowisko

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Jacek Ossowski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. SWPS dr hab. Katarzyna Byrka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Krystyna Choma-Moryl
Uniwersytet Wrocławski
Zbigniew Dynak
Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Krzysztof Głuc
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
prof. UWr dr hab. Katarzyna Kajdanek
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Michał Kudłacz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. UWr dr hab. Henryk Marszałek
Uniwersytet Wrocławski
prof. UE dr hab. Dorota Rynio
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Piotr Voelkel
Założyciel Grupy Vox
Konrad Walerzak
FaceClinic
Edyta Wiśniewska
Netherland Water Partnership
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny OEES
Witold Ziomek
Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu
Mateusz Zmyślony
Dyrektor Kreatywny ESKADRA
prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Miejsce Konferencji

Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia ul. Wystawowa 1

Materiały pokonferencyjne
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Platynowy sponsor
Brązowy sponsor
Partner tematyczny
Partner
Partner medialny