OPUBLIKOWANO:
2018.07.02
Open Eyes Economy Satellite

Economy of a Water City

Kongres Miasto – Woda – Jakość życia

Termin
24–25.09.2018
Miejsce
Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia ul. Wystawowa 1
Zaprszamy od
8.00
Informacje o biletach
Biuro kongresu:
e-mail: kongres@watercity.com.pl
tel.: +48 71 347 51 88
Bilety

 

 

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE!

ZOBACZ WSZYSTKIE PREZENTACJE

W ostatnich latach coraz częściej dostrzega się wagę zieleni w przestrzeni miejskiej. Coraz więcej miast podejmuje wysiłek, aby nie tylko chronić istniejące tereny zielone, ale także aby tworzyć ich coraz więcej. Takie miejsca są gwarancją podnoszenia jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju skomplikowanego systemu, jakim jest miasto.

Aby spełniać swoją funkcję – kojącego krajobrazu, relaksującego otoczenia czy w końcu elementu poprawiającego jakość powietrza – rośliny potrzebują wody. Bez niej nie ma życia, jest kluczowym elementem rozwoju każdej cywilizacji, a jednocześnie zasobem niezwykle cennym, deficytowym, nie wszędzie jednakowo dostępnym, przez co warto rozważnie nią gospodarować. Polska jest krajem, w którym – w porównaniu z innymi państwami Europy – zasoby wody są małe i należy je chronić w sposób szczególny.

Głównym celem kongresu jest zwrócenie uwagi na fakt, że aby harmonijnie się rozwijać, miasta muszą znaleźć sposób na zrównoważenie zazieleniania przestrzeni miejskich i wykorzystania wody. Rola rzeki czy innego źródła tego surowca w ich życiu jest nie do przecenienia – to niezwykle ważny element środowiska i gospodarki, ale też miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Efektywniejsze i skuteczniejsze w budowaniu nowoczesnych metropolii jest myślenie o nich w barwach zielono-niebieskich, bowiem woda ma nawet większy niż zieleń wpływ na rozwój miasta przyjaznego mieszkańcom.

Program

PONIEDZIAŁEK
24 września 2018

Miasto: Miasta niebiesko-zielone
Woda: Niezbędny zasób do funkcjonowania miasta
Jakość życia: Woda i jakość życia

WTOREK
25 września 2018

Miasto: Urban Water Planning
Woda: Zagrożenia stwarzane przez nadmiar wody
Jakość życia: Edukacja i środowisko

Prelegenci

{{ id.first_name }} {{ id.last_name }}

{{ id.current_position }}

Zobacz wszystkich prelegentów
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Jacek Ossowski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. SWPS dr hab. Katarzyna Byrka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Krystyna Choma-Moryl
Uniwersytet Wrocławski
Zbigniew Dynak
Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego
Miejsce Konferencji

Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia

ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Organizatorzy
Współorganizatorzy
Platynowy sponsor
Brązowy sponsor
Partner tematyczny
Partner
Partner medialny