Rada programowa

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Jacek Ossowski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. SWPS dr hab. Katarzyna Byrka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Krystyna Choma-Moryl
Uniwersytet Wrocławski
Zbigniew Dynak
Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Krzysztof Głuc
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
prof. UWr dr hab. Katarzyna Kajdanek
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Michał Kudłacz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. UWr dr hab. Henryk Marszałek
Uniwersytet Wrocławski
prof. UE dr hab. Dorota Rynio
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Piotr Voelkel
Założyciel Grupy Vox
Konrad Walerzak
FaceClinic
Edyta Wiśniewska
Netherland Water Partnership
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny OEES
Witold Ziomek
Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu
Mateusz Zmyślony
Dyrektor Kreatywny ESKADRA
prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
a.btn.btn-register{ display:none!important; } .page-template-page-ontour .program span { display: none!important; }