Poprzednie edycje

Open Eyes Economy Summit 2021

Czego uczy nas VI edycja Open Eyes Economy Summit?

 

16 i 17 listopada w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyła się VI edycja Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, w której wzięło udział 1500 osób stacjonarnie oraz 3700 osób online, łącznie z 37 państw. Podczas tegorocznego szczytu skupiono się m.in. na tematach związanych z demokracją
i demografią, ulokalnianiem i naturalizacją gospodarowania czy wielopokoleniową
i wielokulturową różnorodnością w organizacjach. Tematem przewodnim kongresu było hasło odnoszące się do relacji międzypokoleniowych „Generacje: mają swoje racje”. Jakie wnioski nasuwa VI edycja Open Eyes Economy Summit?

Czytaj więcej

Tegoroczny kongres otworzyło wystąpienie Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, które od samego początku aktywnie wspiera przedsięwzięcie ruchu Open Eyes Economy:

„Chcielibyśmy, aby nasze miasto było także miastem przyjaznym dla wszystkich. Jeśli Państwo popatrzycie na herb naszego miasta, zobaczycie, że widnieje w nim brama, która jest na oścież otwarta. To pokazuje, że czekamy na to, aby wszyscy tutaj przyjechali, wszyscy bez różnicy płci, bez różnicy narodowości, rasy, religii, aby to miasto było naprawdę miastem wielokulturowym i robimy w tym kierunku wszystko.”

W tym roku, w ramach wieloletniej współpracy, Miasto Kraków patronuje ścieżce tematycznej „Miasta historyczne – co dalej?”, która skupia się na zagadnieniach związanych
z funkcjonowaniem miast historycznych, tematy poruszane podczas prelekcji i dyskusji to m.in.  utrzymanie harmonii pomiędzy funkcjonowaniem sektora turystycznego, a codziennym miejskim życiem czy projektowanie przestrzeni miejskiej dopasowanej do potrzeb mieszkańców.

 

Jak zaprojektować świat na nowo?

Tegoroczny Open Eyes Economy Summit przyniósł wiele ciekawych spojrzeń na bieżące wydarzenia. Tematem pojawiającym się w większości rozmów i wystąpień, była niewątpliwie pandemia koronawirusa, która – co podkreślało wielu panelistów – była istotnym wydarzeniem, które bezpowrotnie zmieniło nasze życie, a także przyspieszyło zachodzące w nim zmiany. Wpływ pandemii na poszczególne kategorie – zarówno życia, jak i myślenia
o świecie – przywoływany był niejednokrotnie podczas omawiania różnych zagadnień. Jednym z najczęściej pojawiających się, w odniesieniu do zmian wywołanych pandemią, tematów, była świadomość społeczna dotycząca kryzysu klimatycznego, odpowiedzialności biznesu oraz solidarności społecznej. Uwagę na wspomniane zagadnienia zwróciła m.in. Gina Lovett – przedstawiciel Patagonii, znanej firmy zajmującej się produkcją ubrań oraz niekwestionowanego lidera w kreowaniu i wytyczaniu nowych ścieżek odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Patagonia znana jest m.in. z finansowego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska. Na początku 2021 roku jej CEO Ryan Gellert w rozmowie ze szwajcarskim „NZZ am Sontag” zaskoczył stwierdzeniem, że firma nie traktuje już zysku jako głównego celu strategicznego. Przedsiębiorstwo ogranicza produkcję oraz skupia się na rozwoju platform, za pomocą których m.in. odkupuje od klientów zniszczone ubrania
i sprzedaje naprawione. W swoim wystąpieniu Gina Lovett zwracała uwagę, jak istotne jest ograniczanie dwutlenku węgla oraz recykling odpadów. Podczas swojego wystąpienia zaznaczyła, że jej zdaniem wpływ na przyszłość oraz klimat mają m.in. małe zmiany, które ostatecznie mogą doprowadzić do dużych przełomów, np. całkowitej rezygnacji z paliw kopalnianych. Mam nadzieję, że niedługo zanieczyszczanie środowiska będzie wydawało nam się tak nierealne i niemożliwe, jak zapalenie papierosa w restauracji – podsumowała swoje wystąpienie przedstawicielka Patagonii.

Gina Lovett nawiązywała także do wcześniejszej prelekcji prof. Leifa Edvinsson – laureata prestiżowej nagrody „Brain of the Year” – podkreślając wagę edukacji w budowaniu lepszej przyszłości. Głodzimy się na przyszłość zamiast objadać się wiedzą – rozpoczął swoje wystąpienie Leif Edvinsson, profesor z University of Lund. Podczas swojej prelekcji zaprezentował wyjątkowo ciekawe raporty dotyczące edukacji i kapitału ludzkiego, a także podkreślał, że rola edukacji jest kluczowa dla przyszłości ludzkości i planety. Naszym obowiązkiem jest ulepszanie systemu edukacji. Powinniśmy stać się nawigatorami na tym morzu wiedzy – podsumował swoje wystąpienie szwedzki naukowiec.

O budowaniu nowej przyszłości mówił także John Thackar z Royal College of Art in London; pracownik Tongji University w Shanghaju. Jesteśmy w więzieniu, które opiera się na mierzeniu sukcesu poprzez PKB stwierdził w panelu „Jak zaprojektować świat na nowo”. Brytyjczyk podkreślał również konieczność przełożenia energii działania na zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony i funkcjonowania naturalnego środowiska oraz wielopoziomowej roli, którą odgrywa w budowaniu naszego świata. Powinniśmy szukać piękna w rzeczach, które są żywe, a nie w tych, które tworzymy – podsumował swoje wystąpienie John Thackar.

 

Generacja Z nie wierzy w kapitalizm w wydaniu wielkich korporacji

Podczas całego kongresu żywe było promujące go hasło „Generacje: mają swoje racje”. Podczas rozmów i wystąpień prelegentów często pojawiały się tezy charakterystyczne dla młodego pokolenia. Mając na uwadze to, jak duży entuzjazm budziły wśród uczestników, a także wyjątkowo udaną sesję Q&A „Nie psujcie nam świata – o relacjach międzypokoleniowych”, można stwierdzić, że podczas VI edycji OEES zmaterializował się koncept kultury prefiguratywnej autorstwa antropolożki Margaret Mead, w którym zmienia się kierunek przekazywania wartości, a starsze pokolenia uczą się od młodszych. Wszyscy jesteśmy skażeni sposobem myślenia popularnym 30 lat temu – mówił w trakcie bloku „Zarządzanie różnorodnością: wielopokoleniowa i wielokulturowa organizacja” Artur Kupczunas z Saule S.A. To m.in. podczas tego bloku wskazywano na niedoskonałości mechanizmów, które budowały kiedyś dzisiejszy kapitalizm, a które dziś wymagają gruntownej zmiany. Do młodego pokolenia w swoim wystąpieniu nawiązywał także dr Michał Boni z Uniwersytetu SWPS, który zwrócił uwagę m.in. na to, że w bardzo zróżnicowanej młodej generacji, silnie wybija się grupa młodych, zaangażowanych ludzi, dążących do wolności i równości – wartości nie traktowanych w kategoriach ideologicznych, ale rozumianych jako prawo wyboru. Boni zwrócił także uwagę na aktywne działania młodych ludzi w wielu obszarach, m.in. w zakresie ochrony klimatu – z jednej strony poprzez protesty i nacisk na polityków, z drugiej strony poprzez wdrażanie indywidualnych działań, skupiających się chociażby na neutralizacji własnego śladu węglowego czy na świadomych wyborach konsumenckich. Przedstawiciel Uniwersytetu SWPS zauważył również, że młodych charakteryzuje inne spojrzenie na gospodarkę – nie mierzoną we wzroście PKB, ale ocenianą pod względem wzrostu jakości życia.

Generacja Z nie wierzy w kapitalizm w wydaniu wielkich korporacji, nie wierzy w kapitalizm, jaki znamy teraz. Nie motywuje ich wspinanie się po szczeblach kariery. Generacja Z chce urzeczywistniać to, w co wierzy – mówiła Zuza Karcz – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członkini SKN EP; Członkini Rady Programowej OEES, przedstawicielka Generacji Z, uczestnicząca w projekcie „Generacje: mają swoje racje”.

 

Myśl o wiarygodności

 

VI edycję Open Eyes Economy Summit, jak co roku, zakończyło wystąpienie podsumowujące prof. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej OEES. Podczas swojej prezentacji zwracał on uwagę na działania, które należy podejmować, aby nie przesuwać się w kierunku społeczeństwa dystopijnego, w którym każdy walczy z każdym, każdy ratuje się kosztem innego. Profesor nawiązał także do tendencji politycznych oraz ideologicznych, które starają się wywierać wpływ na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw: Autorytarne bezpieczeństwo, które coraz częściej oferuje nam współczesny świat, to w istocie rzeczy stopniowe pozbawianie nas autonomii, pozbawianie nas zdolności do podmiotowego działania, uwięzienie naszej wyobraźni, naszej energii, naszej aktywności. Jeśli na to przystajemy, to tracimy jako społeczeństwo zdolność eksperymentowania, zdolność do budowania własnych doświadczeń i bazowania na tych doświadczeniach. Oznacza zamykanie nas w tu i teraz, ale to „tu i teraz” oznacza zastojowe status quo – powiedział w swoim wystąpieniu prof. Jerzy Hausner. W czasie swojego podsumowania podziękował również za zaangażowanie w tworzenie szóstej edycji kongresu oraz uczestnictwo – w wydarzeniu wzięło udział 3700 osób online, 1500 stacjonarnie, łącznie z 37 krajów, oraz 250 mówców. Profesor zaprosił także na kolejną edycję Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. VII edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2022, a jego tematem przewodnim będzie hasło „myśl o wiarygodności”.

Jeśli chcemy być solidarni w rozwoju, to podstawą, oprócz uważności i szacunku, o których wspomniałem, jest wiarygodność. Solidarność wymaga „wychylenia się” w stronę drugiego człowieka. Nigdy nam się to nie uda, jeżeli nie będziemy wiarygodni – zakończył prof. Jerzy Hausner.

Open Eyes Economy Summit 2020

„Zrównoważony rozwój to przede wszystkim rozwój ludzi, nie możemy o tym zapominać”.
Czego uczy nas piąta edycja Open Eyes Economy Summit?

 

Za nami łącznie trzy dni piątej edycji Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. Rok wytężonej pracy, działania w nietypowych i nieprzewidywalnych warunkach, ogrom wsparcia i pomocy, które napływały zewsząd – ten rok zaowocował czymś, co przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – OEES został największym wydarzeniem zdalnym w kraju. Wzięło w nim udział aż 3000 osób, w tym 160 prelegentów. I to z 27 krajów! Nadal myślimy o tych liczbach z wypiekami na twarzy. W podsumowaniach przewijają się różne informacje i refleksje, a my zastanawiamy się – czego uczy nas piąta edycja OEES?

 

Czytaj więcej

Powrót do „normalności”

Rzeczywistość kryzysu wywołanego przez COVID-19 postawiła przed nami mnóstwo ograniczeń – nie tylko w sferze zawodowej, ale także społecznej i prywatnej. Wielu z nas zastanawia się, kiedy wreszcie będzie można znów wyjść ze znajomymi „na miasto” czy na koncert. Smucą ograniczenia w czasie świąt czy ferii, a wszędobylska niepewność krępuje ruchy jeszcze bardziej niż maseczka i ochronne rękawiczki. To wszystko sprawia, że często wracamy myślami do, jak nam się wydaje, nieskrępowanego i sielskiego życia sprzed wybuchu epidemii. Co jakiś czas w mediach pojawiają się wypowiedzi ekspertów, którzy przewidują, kiedy powróci – tak często ostatnio przywoływana – normalność. Co jednak uznają oni za „normalność”? I czy po głębszym zastanowieniu chcemy wracać do tego świata? Odpowiedzi na to pytanie szukał podczas sesji inaugurującej piątą edycję Open Eyes Economy Summit prof. Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla:

 

Dlaczego mielibyśmy wracać do sytuacji sprzed pandemii? Ten świat sprzed pandemii nie był dobrym światem, był światem potwornym. To był świat globalnego ocieplenia, kryzysu klimatycznego. Pandemia koronawirusa zatrzymała pędzący pociąg wiodący nas na zatracenie. Mamy teraz szansę, aby wyjść z tego pociągu i uniknąć tej katastrofy. Ludzie są najbardziej zagrożonym gatunkiem – mówił podczas sesji otwarcia prof. Yunus.

 

To istotne spostrzeżenie stało się dla nas przyczyną do głębszej refleksji. Może rzeczywiście nic już nie będzie takie, jak było kiedyś? Może to nieoczekiwana szansa, by w krótkim czasie nadrobić zaległości i naprawić popełnione błędy – czy to w sferze ochrony środowiska naturalnego, czy organizacji naszego życia i systemu, w którym żyjemy? W tej materii jesteśmy pełni optymizmu.

 

W trosce o rozwój

Tematem przewodnim tegorocznego Open Eyes Economy Summit było „wyobraźmy sobie”. Zachęcaliśmy do puszczenia wodzy wyobraźni i namalowania wymarzonego świata. W naszej wizji to świat solidarnych społeczeństw, które poradziły sobie z kryzysem klimatycznym i w sposób zrównoważony korzystają z dóbr naturalnych. Temat samego zrównoważonego rozwoju przewijał się przez cały Kongres i mamy wrażenie, że kluczowe w tym kontekście spostrzeżenie poczyniła podczas sesji otwierającej Irina Bokova, była Dyrektor Generalna UNESCO:

 

Zrównoważony rozwój to przede wszystkim rozwój ludzi, nie możemy o tym zapominać. Nie może się on opierać tylko na rozwoju biznesu – powiedziała pani Bokova.

 

Można stwierdzić, że przecież rozwój biznesu oparty jest o rozwój ludzi – wszak kompetencje pracowników stanowią istotną część kapitału przedsiębiorstwa. Czy aby jednak na pewno rozwijamy właściwy obszar? Pandemia pokazała, że jako społeczeństwo mamy do czynienia z wyraźnym deficytem w takich obszarach jak: empatia, umiejętności interpersonalne czy solidarność. Umiejętności i kompetencje, które według rozmaitych raportów o rynku pracy w przyszłości będą za kilkadziesiąt lat najbardziej pożądane, w tym momencie zdają się wypełniać jedynie pewną niszę. Intensywnie pracujemy nad poszerzaniem naszego aparatu poznawczego, rozwijamy logiczne myślenie, konsekwentnie poszerzamy obszar wirtualizacji życia oraz kompetencje cyfrowe, zapominając o cechach, które są istotą naszego człowieczeństwa. A chociażby empatia wydaje się kluczowa w kontekście narastającego problemu coraz ostrzejszej wojny politycznej, w której na realizacji ambicji garstki ludzi traci całe społeczeństwo. Zdolność przyjęcia perspektywy drugiego człowieka, chęć zrozumienia jego pobudek, aspiracji, uczuć – to fundamenty solidarnego społeczeństwa. A w nim już tylko krok dzieli nas od solidarnego rozwoju, któremu na tegorocznym OEES w bloku MIASTO-IDEA poświęciliśmy cały dzień:

 

Demokracja potrzebuje takiej socjologii, która jest obiektywna i nie służy

konkretnej ideologii – mówił podczas swojego wystąpienia prof. Michel Wieviorka, Dyrektor Centrum Analiz Socjologicznych i Interwencji.

 

Wtórowała mu dr Anna Strzałkowska z Uniwersytetu Gdańskiego:

 

Nie odrobiliśmy lekcji z solidarnej demokracji. Musimy uważnie wsłuchać się w potrzeby mniejszości, aby budować prawdziwą wspólnotę. Teraz mamy do czynienia bardziej ze społeczeństwem plemiennym – a plemię w moim odczuciu to taka grupa interesu, która daje zabezpieczenie tylko swoim. Powinniśmy odejść od takiego schematu.

 

W kontekście solidarnego rozwoju wyjątkowo istotna okazała się również sesja dotycząca solidarności klimatycznej, a także ścieżka „Antropocen – zarządzanie światem” poświęcona ekologii i ochronie środowiska. To w jej czasie prof. Michael Roos z Uniwersytetu Ruhry w Bochum podzielił się z nami ważnym spostrzeżeniem:

 

Na poziomie wskaźnika rzeczywistego wzrostu doszło do stagnacji. Powinniśmy przywiązywać szczególną uwagę do tego, co nie zostało ujęte w PKB, np. koszty zanieczyszczenia, zmiany rodzinne – aspekty negatywne wzrostu, które należy odjąć od PKB. Coś poszło nie tak – musimy przemyśleć nasz system gospodarczy od nowa – mówił prof. Michael Roos.

 

OEES przez internet jak w Centrum Kongresowym

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości to współczesna agora, a jak wiadomo na agorze panuje wrzawa, licznie zgromadzeni ludzie prowadzą burzliwe dyskusje. Jak przenieść tę atmosferę w świat wirtualny? Śmiemy twierdzić, że nam udało się to dzięki stworzeniu na potrzeby Kongresu rozbudowanej platformy. Jej rdzeń stanowiły 4 równoległe transmisje na żywo ze scen Centrum Kongresowego. Jednak aby uczestnictwo w OEES nie ograniczało się jedynie do przysłuchiwania się prelegentom, zadbaliśmy o przestrzeń do integracji i komunikowania się z innymi kongresowiczami, a także prelegentami. Składało się na nią 19 stoisk naszych partnerów, a także strefa networkingu z 5 stolikami tematycznymi. W przerwach #pozytywistom towarzyszyło studio live, a w wirtualnym book shopie mogli oni nabyć książki naszych prelegentów, aby zaznajomić się z naukowym zapleczem ekonomii wartości.

 

Wszystko to sprawiło, że nasze listopadowe spotkanie było naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Dziś z dumą możemy stwierdzić, że nasza agora jest nie tylko współczesna (bo korzysta z najnowszych zdobyczy technologii), ale i globalna!

 

Otwarte oczy, głowa i serce

Open Eyes Economy Summit często bywa nazywany kongresem otwartych oczu. Od samego początku staramy się promować otwarte, interdyscyplinarne podejście do świata. Dbamy o to, układając program oraz zapraszając gości – często z różnych „bajek”. Warunkiem wstępnym dialogu jest akceptacja inności – pisał w raporcie Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES. Ten proces całkiem dobrze widać podczas kongresowych potyczek, w których spotykają się strony o odmiennych poglądach i – mamy wrażenie – często wynoszą z nich coś nowego. Kluczowi dla rozwoju polskiej szkoły są dyrektorzy z otwartą głową oraz rozwiniętymi kompetencjami społecznymi – mówiła Oktawia Gorzeńska z Akademii Przywództwa Edukacyjnego podczas ścieżki „Edukacja – nowa generacja”, a zrozumienie, z jakim chwilę później licealistka Zuzia Karcz spotkała się ze strony Przemysława Staronia, nominowanego do Global Teacher Prize 2020, zdaje się potwierdzać te słowa. Do samej otwartości nawiązał również w wystąpieniu podsumowującym prof. Jerzy Hausner, który zwrócił uwagę, że nie ma prawdziwej etyczności w zamkniętej społecznej czasoprzestrzeni, a także podkreślił rolę wyobraźni, która jest niezbędna, aby tę społeczną czasoprzestrzeń skutecznie otwierać. Otwartość wydaje się być kluczowa w kontekście budowania solidarnego społeczeństwa czy przeciwdziałania kryzysom. Czy życie w zamknięciu będzie jej sprzyjało? Wiele osób mówi, że dzięki temu znaleźli się bliżej samych siebie – a bycie bliżej samych siebie to często bycie bliżej innych. Trzeba jedynie dostrzec siebie w oczach drugiego człowieka.

 

Chcieliśmy Wam serdecznie podziękować za Waszą obecność – nie tylko podczas Kongresu, ale również w trakcie Przystanków IDEA, cyklu „Mówiąc otwarcie” czy po prostu w przestrzeni wirtualnej – w wiadomościach i komentarzach. Mamy mocne poczucie, że ten rok to pewien przełom w myśleniu o świecie. I to uczucie – wraz z Waszym wsparciem – daje nam mnóstwo energii do pracy nad kolejną edycją.

 

Z całego serca życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu i pogody ducha. Już nie możemy doczekać się, aż będziemy mogli podzielić się z Wami tym, co szykujemy w 2021 roku.

 

Do zobaczenia!

 

Zespół OEES

 

Open Eyes Economy Summit 2019

Czwarta, rekordowa edycja Open Eyes Economy Summit w Krakowie

3000 uczestników i 200 mówców z 6 kontynentów spotkało się w Krakowie! Międzynarodowy kongres ekonomii wartości – Open Eyes Economy Summit 2019 dobiegł końca, zostawiając po sobie nie tylko ważne odpowiedzi na nurtujące pytania, ale przede wszystkim idealistów, którzy pragną zmieniać świat na lepsze.

Dwa dni wypełnione konstruktywnymi rozmowami, wymianą myśli, doświadczeń oraz inspirujących spotkań z ludźmi otwartymi na dialog i siebie nawzajem. W Centrum Kongresowym ICE Kraków wybitni specjaliści w różnych dziedzin, debatowali na tematy nurtujące współczesne społeczeństwa, takie jak zmiany klimatyczne, overtourism, technologia, odpowiedzialność w branży tekstylnej, rynek pracy czy wartości społeczne. Rozmowy toczyły się w czterech blokach tematycznych: FIRMA-IDEA, MARKA – KULTURA, MIASTO-IDEA oraz ŁAD MIĘDZYNARODOWY.

Czytaj więcej

– Chcę uczynić przesłaniem zdanie, które przypomniał arcybiskup Grzegorz Ryś, a którego autorem jest ks. Józef Tischner – „Solidarność jest możliwa tylko między ludźmi sumienia”. To jest spojrzenie na problem znaczenia wartości w innym kontekście, niż ten o którym my normalnie dyskutujemy. Bo my dyskutujemy o czymś, co jest bardziej zbiorowe, bo jest związane z działalnością gospodarczą. Tu mamy odniesienie do osoby, bardziej indywidualne, bardziej własne, osobiste. Ale wydaje mi się, że trzeba to związać, czyli pokazać, że my potrzebujemy dla ekonomii wartości solidarności w rozwoju, ale jeśli ta solidarność ma się stawać, to jest możliwa pomiędzy ludźmi sumienia. Ludźmi, którzy etyczny wymiar swojego działania, traktują za równie ważny, jak każdy inny. – mówił o ekonomii wartości prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Uroczystemu otwarciu kongresu towarzyszyło płomienne wystąpienie Alberto Acosty – byłego Ministra Energetyki i Górnictwa Ekwadoru – który swoimi działaniami na rzecz Parku Narodowego Yasuní, nie tylko w swoim kraju, ale i na całym świecie, stał się symbolem walki w obronie natury. W swojej mowie otwarcia zwrócił uwagę na odpowiedzialność za dobro wspólne oraz nawoływał, by otworzyć oczy i serca. Sesji inaugurującej towarzyszyły również przemówienia Nancy Githaiga z WWF Kenia oraz prof. Andreas Novy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Na scenie pojawił się również David Throsby pytając przewrotnie, czy ekonomia jest w stanie powiedzieć nam coś użytecznego?

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się sesje Wartości i ich językowych reprezentacjach w perswazji publicznej prof. Jerzego Bralczyka, Czy chciwość jest dobra? Szymona Hołowni oraz Trójgłos o Trójmieście z udziałem Prezydentów Sopotu, Gdyni oraz Prezydent Gdańska, moderowana przez Mateusza Zmyślonego. Podczas kongresu odbyły się również konfrontacje w tzw. battle point’ach, gdzie zażartą dyskusję prowadzili m.in. Aleksander Smolar, Ludwik Dorn Bartłomiej Sienkiewicz, Krzysztof Łapiński, ks. Adam Boniecki oraz prof. Magdalena Środa.

Podczas tegorocznej edycji OEES organizatorzy zaprezentowali kolejne publikacje wydawnictwa OEES – Open Eyes Book 4 oraz Open Eyes Magazine 4. Każdy z uczestników otrzymał również zestaw idealisty, który składał się z certyfikowanej koszulki z napisem „IDEAlistka” lub „IDEAlista”, torby z bawełny Fairtrade oraz bidonu wyprodukowanego na bazie trzciny cukrowej.

– Open Eyes Economy Summit to wielki wir – jak powiedział jeden z naszych uczestników. Wir, który wciąga, angażuje i naprawdę coś zmienia. W fascynujący sposób mieszają się w nim tysiące myślących ludzi z wszelkich możliwych środowisk, branż i dyscyplin. – podsumował Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES.

Oprócz szczytu co roku odbywa się Open Eyes Festival, czyli projekty artystyczne organizowane wokół kongresu. W ramach tegorocznej edycji były to między innymi: wystawa „Wiesław Dymny Jestem ranny człowiek. Pisarz, aktor, malarz”, spektakl pt. „Dymny” w reżyserii Krzysztofa Materny, sesja pt. Artysta zmienia świat – Maurycy Gomulicki, której towarzyszyła prezentacja prac artysty, wystawa „Przestrzeń dla sztuki” Ryszarda Otręby oraz projekcja filmu „Klątwa Obfitości” połączona za spotkaniem z Ewą Ewart i Alberto Acostą.

Gospodarzem czwartej edycji OEES jest Miasto Kraków, a Partnerem Głównym Województwo Małopolskie. Głównymi patronami medialnymi wydarzenia są: „Dziennik Gazeta Prawna”, Interia.pl i RMF FM.

OEES 2018

Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać – pisał w Blasku fantastycznym Terry Pratchett. My co prawda się nie zatrzymujemy i już pracujemy nad kolejną edycją, jednak na wspomnienie trzeciej odsłony błękitnej rewolucji, pomiędzy ustalaniem spotkań, pisaniem maili i odbieraniem telefonów, ogarnęła nas na chwilę zaduma.

Jaki był trzeci OEES? Na pewno przełomowy. Pouczający. Motywujący do działania. Miniony rok przyniósł sporo zmian na rozmaitych polach. Afera z wyciekiem danych użytkowników Facebooka, coraz większa dezinformacja i zalew fake newsów, polaryzacja społeczeństwa, migracje zwierząt wywołane zmianami klimatycznymi i rekordowe upały na całym świecie – musimy mierzyć się z nowymi problemami. Nie mamy wyboru, trzeba podnieść rzuconą rękawicę. Zrozumieliśmy, że należy szybko reagować na te przemiany i działać. Dlatego nie tylko nie zwalniamy tempa, ale sukcesywnie je podkręcamy, wspominając przy tym trzecią edycję Open Eyes Economy Summit.

Czytaj więcej

Pierwszy dzień OEES był pełen pouczających wystąpień, owocnych spotkań i inspirujących rozmów. Wspaniałe otwarcie zapewniła grupa Art Color Ballet, która wprawiła wszystkich w zachwyt spektaklem pt. Bursztynowe drzewo. Bajkowy charakter przedstawienia podkreślała scenografia sceny głównej – drzewo wykonane metodą string art przez krakowskich artystów, które do końca kongresu towarzyszyło naszym gościom. Podczas sesji inauguracyjnej swoimi wystąpieniami inspirowali wicepremier Jarosław Gowin, Luca Jahier, prof. Jacqueline Cramer, prof. Shalini Randeria oraz prof. Jacek Purchla, którzy mówili o wartościach uniwersalnych i rzeczach ważnych z punktu widzenia świadomego członka społeczeństwa. Kolejne godziny przyniosły m.in. wystąpienie Helen Brand, która odpowiedziała na pytanie Czy pieniądze zjedzą wszystko w bliskiej przyszłości?, wciągającą rozmowę Facebook, Google, Amazon, Netflix – czterej jeźdźcy apokalipsy? pomiędzy Jackiem Kotarbińskim i Janem Zającem, a także inspirującą sesję z udziałem Cecylii Malik Artysta zmienia świat, która wywołała żywą i angażującą dyskusję. Dużym zainteresowaniem ze strony publiczności cieszyła się też potyczka Roberta Biedronia i Wadima Tyszkiewicza, którzy zastanawiali się, co jest ważniejsze dla społeczeństwa – kultura czy infrastruktura.

– Trzecia edycja OEES stała się dojrzałym spotkaniem ambitnej intelektualnie publiczności, którą cechuje ogromne zaangażowanie. Bezkompromisowy merytorycznie program to główna zaleta szczytu. Udało się jednocześnie zachować jego cechy charakterystyczne: międzypokoleniowość, multidyscyplinarność i pozytywną atmosferę – powiedział Mateusz Zmyślony, dyrektor kreatywny OEES.

Prelekcje drugiego dnia rozpoczął Adam Bodnar wystąpieniem Państwo a obywatel. Wielu słuchaczy zainteresowała Jennifer Morgan, która mówiła o działaniach na rzecz poprawy klimatu i ochrony planety. Ciekawą prelekcję wygłosił prof. Zhu Wenyi, opowiadając o wodzie w przestrzeni miejskiej. Wyjątkowym wydarzeniem, które przyciągnęło spore audytorium, była sesja specjalna Mała czarna wielka sprawa. Wyświetlono wyprodukowany przez nas film o łańcuchu dostaw i produkcji kawy w Rwandzie The Second Sunrise. Coffee and Rwanda, będący jednym z naszych największych sukcesów. Dodatkowo na terenie festiwalu przez dwa dni prężnie działały punkty Open Cafe, w których bariści serwowali najrozmaitsze rodzaje kawy z całego świata. Na koniec drugiego dnia festiwalu odwiedził nas czeski duet – David Černy oraz Tomáš Sedláček, którzy opowiedzieli o wartościach kształtujących społeczeństwa w XXI wieku.

– Świat głównie koncentruje się na środkowym rozumieniu czasu, który płynie w zamkniętym obiegu; który coraz szybciej ma oznaczać coraz więcej, ale w istocie – oznacza coraz gorzej. Dlatego potrzebna jest nam społeczna przestrzeń działalności gospodarczej, w której bierzemy odpowiedzialność za przyszłość. Rozwój nie zależy od jednego mechanizmu, od jednego wymiaru – zależy tak samo od kultury, jak od finansów, od edukacji oraz produktywności i innowacji – podsumował prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Nie milkną echa trzeciej edycji Open Eyes Economy Summit. Chcemy podziękować każdemu, kto dołożył cegiełkę do naszej błękitnej budowli, dzięki czemu wraz z trzecią edycją wylaliśmy naprawdę solidne fundamenty, wznieśliśmy grube ściany i zaczynamy budować pierwsze piętro. Wiemy, że wspólnie zmieniamy świat i coraz szerzej otwieramy oczy. Mamy nadzieję, że zobaczymy się z wami w listopadzie podczas kolejnej edycji Open Eyes Economy Summit! Już dziś możemy zapewnić – będzie się działo!

OEES 2017

Jako mieszkańcy naszej planety jesteśmy w kluczowym momencie. Przed nami stoją wyzwania i zagrożenia związane z kończącymi się zasobami tradycyjnych surowców, katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, niepokoje społeczne, groźba zamknięcia granic. My, nasi przywódcy polityczni i liderzy intelektualni nie dysponujemy gotową odpowiedzią na pytanie, jak zmierzyć się z przyszłością. Chcemy zmieniać rzeczywistość na lepsze. Chcemy mieć wpływ na świat, w którym żyjemy. Świadomie go współtworzyć. Chcemy żyć w lepszych miastach, kupować od odpowiedzialnych firm, obcować z markami, które wytwarzają wartościową kulturę. Pragniemy być wrażliwi na sprawy społeczne, na ekologię i praktyczne rozwiązania. Razem z Wami chcemy tworzyć wydarzenie, z którego wszyscy będziemy naprawdę dumni. Wydarzenie istotne i odważne, wymykające się schematom, dociekliwe, optymistyczne. I realistyczne. Niosące za sobą realną zmianę.

Czytaj więcej

Podczas pierwszego kongresu w 2016 roku wraz z 1400 uczestnikami i ponad setką prelegentów z pewnością udało nam się stworzyć to, co jest zdecydowanie najbardziej unikalne – atmosferę. Niepowtarzalny klimat tworzyli studenci i ministrowie, aktywiści społeczni i premierzy rządów, organizacje pozarządowe i wielkie korporacje, intelektualiści, dziennikarze, naukowcy i przedsiębiorcy, którzy przyczynili się do fascynującego przebiegu dyskusji, wykładów i rozmów kuluarowych. Wspólnie udało się nam omówić wiele zagadnień, zadać wiele trudnych pytań i co więcej – zacząć udzielać na nie odpowiedzi. Nie mamy wątpliwości, że pierwsza i kolejne edycje OEES mają szansę stać się kamyczkiem, który poruszy lawinę. Do tego niezbędne są wartości. Myślimy i mówimy o nich coraz częściej. Czujemy, że tracimy to, co tak bardzo ceniliśmy: solidarność, stabilizację, bezpieczeństwo. Czy kiedyś je odzyskamy? Za tęsknotą i deklaracjami przywiązania do wartości nie idzie przecież świadomość, jak wartości są wytwarzane, jak może je wytwarzać każdy z nas.

 

Open Eyes Economy to ruch intelektualny koncentrujący uwagę na wartościach, również ekonomicznych. Open Eyes Economy Summit to kulminacja całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej oraz zapowiedź jej owoców. Podejmujemy dyskusję, aby określić proces wytwarzania wartości specyficzny dla każdej organizacji czy struktury, gdyż rozwiązania uniwersalne nie istnieją. W trakcie szczytu dotykamy takich pojęć jak: firma-idea, miasto-idea. Chcemy uchwycić ideę działania organizacji i zaproponować rozwiązania prorozwojowe w poszczególnych sektorach, zależne od specyfiki danego podmiotu. Ideę uniwersalną, a rozwiązania – personalizowane. Open Eyes Economy Summit to góra, na którą się wspinamy, aby ze szczytu dostrzec ścieżki oparte na wartościach i prowadzące do rozwoju. Nie można zdobyć szczytu bez wysiłku. Dlatego pragniemy co roku wspinać się coraz wyżej w powiększającej się grupie, organizując seminaria i konferencje, w Polsce i za granicą, oraz gromadząc tych, którzy chcą poprawiać stan gospodarki. Podejmujemy tę drogę ku rozwojowi, żeby odkrywać różne perspektywy, proponować praktyczne rozwiązania, a rozmowa o nich nie może się odbyć w oderwaniu od kontekstu europejskiego. Jako ruch intelektualny nowej idei, zapraszamy Was w podróż w przyszłość. Taką, w której to wartości – fundament naszej działalności – mają nadrzędne znaczenie.