Prelegenci Poznań

Prelegenci
Agata Bednarek
Head of Public Relations, AIESEC Polska
prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Przemysław Czapliński
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. nadzw. UEP dr hab. Jan Fazlagić
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Przemysław Garsztka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Poznan University of Technology
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Morawski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Łukasz Stankiewicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Barbara Stepnowska
Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Tomasz Szlendak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Katarzyna Wigura
tygodnik „Kultura Liberalna”, Uniwersytet Warszawski